ขั้นตอนการเนรเทศและระบบใบสั่งออกเดินทางนอกประเทศ

การดำเนินการให้ชาวต่างชาติซึ่งเข้าข่ายเกณฑ์มูลเหตุบังคับให้ออกนอกประเทศตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมืองมาตรา 24 เช่น เข้าประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย, พำนักโดยละเมิดขอบเขตที่อนุญาตให้พำนัก ฯลฯ ออกไปนอกประเทศ และป้องกันไม่ให้ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของประเทศญี่ปุ่นถูกทำลาย ก็เป็นงานที่สำคัญของหน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองเช่นกัน

กลับสู่ด้านบน