ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ ฯลฯ

ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ

หน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองได้จัดตั้งเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา (ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสําหรับชาวต่างชาติ ฯลฯ) ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่และสาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแต่ละแห่ง เพื่อตอบคําถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าเมืองและขั้นตอนการพํานัก ฯลฯ จากทุกท่าน รองรับการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์, จุดบริการและอีเมล ในหลายภาษา

การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

สามารถใช้บริการได้จากทุกที่ทั่วประเทศ
โทรศัพท์ 0570-013904
(กรณีติดต่อจากโทรศัพท์ IP, ต่างประเทศ : 03-5796-7112)

เวลา : วันธรรมดา เวลา 8:30 - 17:15 น.

ภาษาที่รองรับ : ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเวียดนาม, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาเนปาล, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษาเขมร (กัมพูชา), ภาษาพม่า, ภาษามองโกเลีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสิงหล, ภาษาอูรดู

*เนื่องจากมีกรณีที่โทรผิดไปยังบุคคลธรรมดาบ่อยครั้ง จึงขอให้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ให้ดีอีกครั้งก่อนโทรติดต่อสอบถาม

การติดต่อสอบถามที่จุดบริการ

  ที่อยู่ เวลา ภาษาที่รองรับ
ซัปโปโร 060-0042
ศูนย์ราชการที่ 3 ซัปโปโร 12 โจเมะ โอโดรินิชิ เขตจูโอ เมืองซัปโปโร ฮอกไกโด
วันธรรมดา เวลา 9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นช่วงเวลา 12:00 - 13:00 น.) ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ
เซนได 983-0842
ศูนย์ราชการ แผนกงานกฎหมายที่ 2 เซนได 1-3-20 โกริน เขตมิยากิโนะ เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ
วันธรรมดา เวลา 8:45 - 16:30 น. ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (อาจมีกรณีที่สามารถรองรับภาษาเกาหลีด้วย)
โตเกียว 108-8255
5-5-30 โคนัน เขตมินาโตะ จังหวัดโตเกียว
วันธรรมดา เวลา 8:30 - 17:15 น. ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเวียดนาม, ภาษาฟิลิปปินส์
โยโกฮาม่า 236-0002
10-7 แขวงโทริฮามะ เขตคานาซาว่า เมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคานางาวะ
วันธรรมดา เวลา 8:30 - 17:15 น. ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส
นาโกย่า 455-8601
5-18 แขวงโชโฮ เขตมินาโตะ เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ
วันธรรมดา เวลา 8:30 - 16:00 น. ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาฟิลิปปินส์
โอซาก้า 559-0034
1-29-53 นันโคคิตะ เขตซูมิโนะเอะ เมืองโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า
วันธรรมดา เวลา 8:30 - 17:15 น. ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส
โกเบ 650-0024
ศูนย์ราชการท้องถิ่นโกเบ 29 ไคกังโดริ เขตจูโอ เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ
วันธรรมดา เวลา 8:30 - 17:15 น. ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (อาจมีกรณีที่สามารถรองรับภาษาสเปนหรือภาษาโปรตุเกสได้ด้วย)
ฮิโรชิม่า 730-0012
ภายในศูนย์ราชการ แผนกงานกฎหมายฮิโรชิม่า 2-31 คามิฮัจโจโบริ เขตนากะ เมืองฮิโรชิม่า จังหวัดฮิโรชิม่า
วันธรรมดา เวลา 9:00 - 16:00 น. ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ (อาจมีกรณีที่สามารถรองรับภาษาจีนได้ด้วย)
ทาคามัตสึ 760-0033
ศูนย์ราชการ แผนกงานกฎหมายทาคามัตสึ 1-1 มารุโนะอุจิ เมืองทาคามัตสึ จังหวัดคางาวะ
วันธรรมดา เวลา 9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นช่วงเวลา 12:00 - 13:00 น.) ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ
ฟุกุโอกะ 810-0073
ศูนย์ราชการ แผนกงานกฎหมายที่ 1 ฟุกุโอกะ 3-5-25 ไมซูรุ เขตจูโอ เมืองฟุกุโอกะ จังหวัดฟุกุโอกะ
วันธรรมดา เวลา 9:00 - 16:00 น. ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (อาจมีกรณีที่สามารถรองรับภาษาเกาหลีด้วย)
นาฮะ 900-0022
ศูนย์ราชการท้องถิ่นที่ 1 นาฮะ 1-15-15 ฮิกาวะ เมืองนาฮะ จังหวัดโอกินาว่า
วันธรรมดา เวลา 9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นช่วงเวลา 12:00 - 13:00 น.) ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ

การรับอีเมล

ภาษาที่รองรับ : ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ

(สำหรับภาษาต่างประเทศอื่นนอกเหนือจากข้างต้น โปรดทราบว่าถึงแม้จะได้รับอีเมลก็ไม่สามารถตอบกลับได้)

กรณีจะส่งคําถามต่าง ๆ แต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเข้าเมืองและการพำนัก กรุณาคลิกที่อยู่อีเมล์ด้านล่าง

เนื้อหาที่สามารถส่งมาสอบถามได้ทางอีเมล์

 • ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนทั่วไป เช่น การเข้าประเทศและการพำนัก เป็นต้น
 • ความคิดเห็นและความประสงค์เกี่ยวกับการบริหารการจัดการคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่

เนื้อหาที่ไม่สามารถตอบได้

 • แนวโน้มการยื่นคำร้องหรือการให้อนุญาตของแต่ละกรณีเป็นการส่วนตัว
 • สถานการณ์ความคืบหน้าของการตรวจสอบ, ผลการดำเนินการ
 • สถานการณ์ความคืบหน้าของขั้นตอนการบังคับออกนอกประเทศ

(ข้อควรระวัง)

 • อาจมีกรณีที่ใช้เวลานานในการตอบ หรือไม่สามารถให้คำตอบได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของการสอบถาม
 • ความคิดเห็นและความประสงค์ของท่าน จะนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับการบริหารการจัดการคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่
 • กรณีที่สอบถามทางอีเมล์จากโทรศัพท์มือถือ อาจมีกรณีที่คำตอบจากเราอาจส่งไปไม่ถึง โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหรือรุ่นของโทรศัพท์มือถือ จึงขอแจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้า
 • มีกรณีที่ได้รับการสอบถามเกี่ยวกับการคาดการณ์เรื่องการขออนุญาตพำนักถาวรด้วย แต่ศูนย์ข้อมูลนี้ไม่สามารถให้คำตอบได้

อนึ่ง สําหรับแนวทางการขออนุญาตพํานักถาวร กรุณาอ่านที่นี่

อีเมล์

 • info-tokyo@i.moj.go.jp
  *ที่อยู่อีเมล์มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ศูนย์ให้คำปรึกษาแบบครบวงจร

โดยการร่วมมือกับเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น ได้จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาแบบครบวงจรเพื่อให้คําปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและขั้นตอนทางราชการ เช่น ขั้นตอนการควบคุมการเข้าประเทศที่จําเป็นสําหรับผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติที่ดำเนินชีวิตในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

สำหรับการโทรศัพท์หรือการเดินทางมาติดต่อสอบถาม ที่นี่ไม่ได้รองรับเพียงแค่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรองรับภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน ฯลฯ ) อีกด้วย

สำหรับวันเวลาและภาษาที่เปิดให้คำปรึกษา กรุณาดูด้านล่าง

*เนื่องจากมีกรณีที่โทรผิดไปยังบุคคลธรรมดาบ่อยครั้ง จึงขอให้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ให้ดีอีกครั้งก่อนโทรติดต่อสอบถาม

  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาษาที่รองรับ

ศูนย์ให้คำปรึกษาช่วยเหลือสำหรับชาวต่างชาติ

160-0021
2-44-1 คาบูกิโจ เขตชินจูกุ กรุงโตเกียว
ศูนย์สุขภาพกรุงโตเกียว "ไฮเจีย" ชั้น 11
ภายในศูนย์ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างหลายวัฒนธรรมเขตชินจุกุ
โทรศัพท์
03-3202-5535
โทรศัพท์ / แฟกซ์
03-5155-4039
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์)
ภาษาโปรตุเกส (วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ)
ภาษาสเปน (วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ)
ภาษาอินโดนีเซีย (วันอังคาร)
ภาษาเวียดนาม (วันจันทร์, วันพุธ)
ภาษาตากาล็อก (วันศุกร์)
(ยกเว้นวันพุธที่ 2 และวันพุธที่ 4)
ศูนย์ข้อมูลและการสนับสนุนสำหรับชาวต่างชาติไซตามะ 330-0074
5-6-5 คิตะอุราวะ เขตอุราวะ เมืองไซตามะ จังหวัดไซตามะ
ชั้น 3 อาคารรวมศูนย์ราชการอุราวะจังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์ 048-833-3296
แฟกซ์ 048-833-3600
การให้ข้อมูล คําปรึกษาและคําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าประเทศและการพำนัก
ภาษาจีน (วันจันทร์, พุธ, ศุกร์)
การให้ข้อมูล คําปรึกษาและคําแนะนําเกี่ยวกับการทำงาน ฯลฯ สําหรับชาวต่างชาติ
ภาษาอังกฤษ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาจีน, ภาษาฮันกึล (เกาหลี), ภาษาตากาล็อก, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม (วันอังคาร)
ข้อมูลคําแนะนําด้านบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตแต่ละประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต
ภาษาอังกฤษ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาจีน
ภาษาฮันกึล (เกาหลี), ภาษาตากาล็อก, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม (รองรับได้ตลอดเวลา)
ศูนย์ข้อมูลและการสนับสนุนช่วยเหลือครบวงจรสำหรับชาวต่างชาติฮามามัตสึ 430-0916
ชั้น 4 ครีเอตฮามามัตสึ 2-1 แขวงฮายาอูมะ เขตนากะ เมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิสึโอกะ
โทรศัพท์ 053-458-1510
แฟกซ์ 053-458-2197
การให้คําปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าประเทศและการพำนัก (วันพุธเท่านั้น)
ภาษาอังกฤษ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน
การให้คําปรึกษาและให้ข้อมูลด้านบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตแต่ละประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์)
ภาษาที่มีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาประจำอยู่ (วันและเวลาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาษา)
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาจีน
ภาษาตากาล็อก
ภาษาเวียดนาม
ภาษาอินโดนีเซีย

ศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน