แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะของรัฐบาล (GPKI)

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอาจไม่ได้ติดตั้งใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเองจากหน่วยงานรับรองแอปพลิเคชันของโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะของรัฐบาล (GPKI) โปรดอัปเดตเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่ใช้เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือเข้าเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน URL ต่อไปนี้ ตรวจสอบข้อควรระวังและใบรับรองที่ลงข้อมูลเกี่ยวกับ "หน่วยงานรับรองแอปพลิเคชัน" จากนั้นทำการติดตั้งใบรับรองแบบลงนามด้วยตนเอง

กลับสู่ด้านบน