รับแจ้งข้อมูล

เพื่อที่จะสร้างสังคมที่ปลอดภัยไร้กังวล สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองมุ่งมั่นดำเนินมาตรการจัดการผู้พำนักอย่างผิดกฎหมายหรือปลอมแปลงสถานะการพำนัก และเปิดรับแจ้งข้อมูลจากประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

  • เราเตรียมการอย่างเพียบพร้อมในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อของผู้ให้ข้อมูล จะไม่รั่วไหลออกไปภายนอก
  • เราไม่สามารถตอบคําถามใด ๆ เกี่ยวกับสถานะการสืบสวนข้อมูลที่ให้ไว้
  • ห้ามใส่ความหรือให้ร้ายชาวต่างชาติโดยเด็ดขาด

แหล่งข้อมูล

กรุณาติดต่อสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยตรง หรือติดต่อทางอีเมล์

 

*เราไม่เปิดรับการเดินทางมาแจ้งข้อมูลที่สำนักงานในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ โปรดรับทราบล่วงหน้า สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวเปิดรับแจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์ ในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการเช่นกัน (ยกเว้นช่วงวันหยุดสิ้นปีและปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคมถึงวันที่ 3 มกราคม) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. กรุณาโทรศัพท์ติดต่อที่เบอร์03-5796-7256

※หมายเหตุ: เปิดรับแจ้งเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายหรือปลอมแปลงสถานะการพำนักเท่านั้น หากท่านมีเรื่องแจ้งอื่น ๆ กรุณาโทรศัพท์ติดต่อมาอีกครั้งในวันเปิดทำการของสำนักงาน

(หมายเหตุ): เราเก็บ IP Address ของผู้ที่ส่งอีเมล์มาแจ้งข้อมูลนี้ไว้โดยอัตโนมัติ ห้ามกระทําการ เช่น การส่งอีเมล์ที่ใส่ความหรือให้ร้าย หรือมีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่พํานักอย่างผิดกฎหมายหรือปลอมแปลงสถานะการพำนักโดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นการกระทำที่แทรกแซงการดําเนินงาน

  • ในหน้านี้ มีการใช้มาตรการที่จําเป็น เช่น การเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี SSL (Secure Sockets Layer) เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ดังนั้น อาจมีหน้าจอคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้
    (เมื่อข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้น โปรดอ้างอิงที่ "แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะของรัฐบาล (GPKI)")
  • มีการกำหนดข้อจํากัดบางส่วนไว้ในการใช้อีเมล์รับแจ้งข้อมูล หากไม่สามารถใช้ได้ เราเปิดรับแจ้งข้อมูลทางโทรศัพท์หรือจดหมายด้วยเช่นกัน ดังนั้นกรุณาใช้ช่องทางเหล่านั้น

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน