• TOP
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อโควิด-19

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อโควิด-19

รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อโควิด-19

ถึงชาวต่างชาติทุกท่านที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น มีการช่วยเหลือในหลายภาษา สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโตเกียว นาโกย่า และโอซาก้า

มีการช่วยเหลือในหลายภาษา สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโตเกียว นาโกย่า และโอซาก้า

กลับสู่ด้านบน