ข้อความในหน้าเว็บไซต์นี้ แปลโดยผู้รับเหมาแปล ไม่ใช่ข้อความอย่างเป็นทางการ

  • โรคติดเชื้อโควิด-19
  • แอปพลิเคชั่นอ่านบัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ
  • เกี่ยวกับความช่วยเหลือในการรักษาไว้ซึ่งการจ้างงาน
  • บุคลากรชาวต่างชาติใหม่ระบบการรับเข้าทำงานได้เริ่มดำเนินการแล้ว !
  • PLAY

  • STOP

ข้อมูลที่น่าสนใจ

แนะนำเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ให้ข้อมูลการตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวผู้พำนักและใบรับรองผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษที่ไม่มีผลบังคับใช้

ให้ข้อมูลการตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวผู้พำนักและใบรับรองผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษที่ไม่มีผลบังคับใช้Opens in a new window
อนึ่ง ระบบจะนี้ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ช่วง 17:00 น. ถึง 20:00 น. เป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงของทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ เนื่องจากการปรับปรุงระบบ (อัปเดตข้อมูล).

หัวข้อ

หน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง เป็นสํานักงานภายนอกของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

ภาพลักษณ์ที่ทุกท่านมีต่อหน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองนั้นเป็นเช่นใด ?
บางท่านอาจเพิ่งเคยเห็นชื่อหน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองเป็นครั้งแรกก็ได้
วิดีโอนี้เป็นวีดีโอแสดงภาพลักษณ์ที่มีความยาว 30 วินาที เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจการดําเนินงานและบทบาทของสำนักงานแห่งนี้ได้อย่างง่าย ๆ

คลิกที่นี่เพื่อดูเวอร์ชันยาวเปิดด้วยหน้าต่างใหม่

 

กลับสู่ด้านบน