ระบบงานทักษะเฉพาะ

ในการประชุมรัฐสภา (วิสามัญ) ครั้งที่ 197 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการออก "กฎหมายการแก้ไขบางส่วนของพระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัยและพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม" และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 ของเดือนเดียวกัน (กฎหมายเลขที่ 102 พ.ศ. 2561)  กฎหมายฉบับแก้ไขนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อตั้งสถานภาพการพำนัก "พนักงานที่มีทักษะเฉพาะ (1)", "พนักงานที่มีทักษะเฉพาะ (2)" และการจัดตั้งหน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง ฯลฯ

เมนู

ชาวต่างชาติที่ประสงค์ทำงานในประเทศญี่ปุ่น บริษัท / องค์กร / บุคคลธรรมดา ฯลฯ ที่ประสงค์จ้างงานชาวต่างชาติ ข้อมูลของแต่ละประเทศ

ข่าวล่าสุด

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน