เอกสารอธิบายระบบ ฯลฯ

เอกสารอธิบายระบบ "การดำเนินการเพื่อรับบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามาใหม่และเพื่อสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน"

แผ่นพับ

อ้างอิง

วิดีโอประชาสัมพันธ์ "การดำเนินการเพื่อรับบุคลากรชาวต่างชาติและการอยู่ร่วมกัน"

ใน YouTube ช่องกระทรวงยุติธรรม มีการเผยแพร่วิดีโอประชาสัมพันธ์ "การดำเนินการเพื่อรับบุคลากรชาวต่างชาติและการอยู่ร่วมกัน"

ในวิดีโอนี้ มีการอธิบายเกี่ยวกับ "งานทักษะเฉพาะ" ซึ่งเป็นสถานภาพการพำนักใหม่ในลักษณะที่เข้าใจง่าย และแนะนําเกี่ยวกับการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการรับชาวต่างชาติเข้ามา ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่โดยสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

"Highlighting Japan" นิตยสารประชาสัมพันธ์สำหรับต่างประเทศซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลญี่ปุ่น

"Highlighting Japan" นิตยสารประชาสัมพันธ์สำหรับต่างประเทศซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลญี่ปุ่น ฉบับเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2563 ได้มีการนำเสนอการดำเนินการเพื่อสถานภาพการพำนัก "งานทักษะเฉพาะ" และเพื่อสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน