ชาวต่างชาติที่ประสงค์ทำงานในญี่ปุ่นด้วยสถานภาพการพำนัก "งานทักษะเฉพาะ"

เกี่ยวกับระบบงานทักษะเฉพาะ

ผู้ที่ต้องการทราบภาพรวมของระบบ
แผ่นพับ "สถานภาพการพำนัก [งานทักษะเฉพาะ] ได้รับการก่อตั้งขึ้น" PDF (ภาษาญี่ปุ่น)PDF
ในหน้า "เอกสารอธิบายระบบ ฯลฯ" ที่ลงข้อมูลในแผ่นพับ มีแผ่นพับ ฯลฯ ที่แปลเป็นภาษาต่างประเทศ 12 ภาษาเผยแพร่อยู่ด้วย

(3) เกี่ยวกับข้อมูลการสอบ

เพื่อที่จะทำงานในญี่ปุ่นในฐานะชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทาง จำเป็นต้องผ่านการทดสอบทักษะและการสอบภาษาญี่ปุ่น
รายการกำหนดการจัดสอบ PDF (ภาษาญี่ปุ่น)PDF (จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลในเว็บไซต์ของกระทรวง ทบวงหรือหน่วยงานที่จัดสอบ)

ข้อควรระวัง
ข้อมูลรายการกำหนดการจัดสอบ เป็นข้อมูล ณ เวลาที่เผยแพร่ สำหรับข้อมูลล่าสุดของกำหนดการจัดสอบ กรุณาตรวจสอบที่ เว็บไซต์ "การสอบภาษาญี่ปุ่น (เหมือนกันทุกสาขา) ", "การสอบภาษาญี่ปุ่น (สาขาการพยาบาล) " หรือ "การทดสอบทักษะ" ในเว็บไซต์ "เกี่ยวกับการสอบ"

เกี่ยวกับลำดับขั้นตอนของแต่ละประเทศ

ในบางประเทศ อาจจำเป็นต้องมีขั้นตอน ณ ประเทศที่จัดส่ง

ไปที่ "ข้อมูลของแต่ละประเทศ"

ข้อมูลแยกตามแต่ละสาขาอาชีพ

ในสาขาอาชีพที่ได้รับการยอมรับให้รับเข้าทำงาน อาจมีกรณีที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือการจัดงานสัมมนา
สำหรับรายละเอียด กรุณาดูลิงค์ด้านล่าง

ไปที่ "ข้อมูลแยกตามแต่ละสาขาอาชีพ"

หนังสือแนะนำงานทักษะเฉพาะ

จัดทำเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านง่ายที่อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของระบบงานทักษะเฉพาะ, การสอบ, เอกสารที่จำเป็น สำหรับชาวต่างชาติที่กำลังคิดจะทำงานด้วยสถานภาพการพำนักงานทักษะเฉพาะ

"หนังสือแนะนำงานทักษะเฉพาะ (สำหรับชาวต่างชาติ) PDF (ภาษาญี่ปุ่น)PDF"

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน