การส่งเสริมการใช้ระบบงานทักษะเฉพาะโดยการจัดกิจกรรมจับคู่ ฯลฯ

การส่งเสริมการใช้ระบบงานทักษะเฉพาะ

เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ระบบงานทักษะเฉพาะมากยิ่งขึ้น ได้มีการดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมจับคู่และงานสัมมนา การจัดตั้งศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ เป็นต้น

  • สำหรับเว็บไซต์การสนับสนุนช่วยเหลืองานทักษะเฉพาะแบบบูรณาการคลิกที่นี่เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก
    *การลงทะเบียนกิจกรรมจับคู่ สามารถทำได้จากที่นี่

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน