การจัดการผลกระทบจากการแพร่กระจายการติดเชื้อของโรคติดเชื้อโควิด-19

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องต่าง ๆ ในการพำนัก

(1) ผู้ที่สำเร็จ "การฝึกงานทางเทคนิคหมายเลข 2"

ในกรณีไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนสถานภาพการพำนักเป็น "พนักงานที่มีทักษะเฉพาะ (1)" เนื่องด้วยผลกระทบของโรคติดเชื้อโควิด-19 สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสถานภาพการพำนักเป็น"กิจกรรมที่กำหนด (ระยะเวลา 4 เดือนและสามารถทำงานได้)"

(2) ผู้ที่ถูกเลิกจ้างงาน ฯลฯ เนื่องด้วยผลกระทบของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในระหว่างที่พำนักด้วยสถานภาพการพำนัก "งานทักษะเฉพาะ"

หากประสงค์ทำงานในสาขาอื่นซึ่งไม่ใช่สาขางานทักษะเฉพาะที่เคยดำเนินกิจกรรมมาก่อนหน้านี้ และจำเป็นต้องผ่านการทดสอบทักษะ สามารถยื่นขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพำนักเป็น"กิจกรรมที่กำหนด (ระยะเวลานานที่สุด 1 ปีและสามารถทำงานได้ )"

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนช่วยเหลือ

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน