ขั้นตอนการยื่นคำร้อง

เกี่ยวกับระบบงานทักษะเฉพาะ

ในการประชุมรัฐสภาวิสามัญ ครั้งที่ 197 ได้มีการออก "กฎหมายการแก้ไขบางส่วนของพระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัยและพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อตั้ง ฯลฯ ต่อสถานภาพการพำนัก "ทักษะเฉพาะทาง" และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ได้เริ่มเปิดรับชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทาง
เพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อควรระวังในการตีความและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้ จึงมีประกาศเรื่อง "แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทาง"

การยื่นคำร้องต่าง ๆ ในการพำนักที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทาง

เปิดรับการยื่นคำร้องต่าง ๆ ในการพำนักของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศและพำนักด้วยสถานภาพการพำนัก "งานทักษะเฉพาะ" ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค
สำหรับรายละเอียด กรุณาอ้างอิงที่เว็บเพจด้านล่าง

การยื่นขอลงทะเบียน (ต่ออายุ) ขององค์กรสนับสนุนช่วยเหลือการลงทะเบียน

เปิดรับการยื่นขอลงทะเบียน (ต่ออายุ) ของผู้ประสงค์ดำเนินงานสนับสนุนช่วยเหลือในฐานะองค์กรสนับสนุนช่วยเหลือการลงทะเบียน ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่และสาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ไม่รวมสาขาสนามบิน)
สำหรับรายละเอียด กรุณาอ้างอิงที่เว็บเพจด้านล่าง

ขั้นตอนการอนุมัติในฐานะผู้ดำเนินการยื่นคำร้องแทน ฯลฯ

กรณีดำเนินการยื่นคำร้องต่าง ๆ ในการพำนักแทนชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทาง เช่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรสนับสนุนช่วยเหลือการลงทะเบียน ฯลฯ จำเป็นต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากผู้อำนวยการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่
สำหรับรายละเอียด กรุณาอ้างอิงที่ลิงค์ดาวน์โหลดต่อไปนี้

กลับสู่ด้านบน