เว็บไซต์พอร์ทัลของระบบยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เว็บไซต์นี้บริหารจัดการโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบยื่นคำร้องและแจ้งเรื่องทางออนไลน์ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัย (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "กฎหมาย")

ระบบยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคืออะไร

ระบบยื่นแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานควบคุมตรวจคนเข้าเมือง เป็นระบบที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการยื่นแจ้งและการรายงานประเภทต่าง ๆ (*) ดำเนินการโดยเจ้าตัวผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวตามกำหนดในกฎหมาย หรือพนักงานของหน่วยงานต้นสังกัด, สถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น, หน่วยงานต้นสังกัดงานทักษะเฉพาะ และองค์กรสนับสนุนการลงทะเบียน ตามกำหนดในกฎหมายมาตรา 19 วรรค 17
*จำกัดเฉพาะการรายงานจากสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ที่อิงตามมาตรฐานการแจ้งประกาศของสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

เกี่ยวกับการลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้

ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวสามารถเข้าระบบยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และดำเนินการลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ทางออนไลน์ได้
พนักงานของหน่วยงานต้นสังกัด, สถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น, หน่วยงานต้นสังกัดงานทักษะเฉพาะ และองค์กรสนับสนุนการลงทะเบียน ตามกำหนดในกฎหมายมาตรา 19 วรรค 17 สามารถลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ล่วงหน้าได้โดยดำเนินการตามขั้นตอน ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค ผ่านจุดบริการหรือทางไปรษณีย์

การยื่นแจ้งที่ดำเนินการได้

การยื่นแจ้งเกี่ยวกับหน่วยงานต้นสังกัด ฯลฯ ตามกำหนดในกฎหมายมาตรา 19 วรรค 16 และการยื่นแจ้งโดยหน่วยงานต้นสังกัด ตามกำหนดในกฎหมายมาตรา 19 วรรค 17

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการยื่นแจ้ง / ช่วงเวลาในการยื่น ฯลฯ คลิกที่นี่

ช่องทางติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ

แผนกช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
โทรศัพท์: 050-3786-3053
อีเมล์: mjf.support.cw@hitachi-systems.com
บริการรับเรื่องทางโทรศัพท์: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดตามพระราชบัญญัติวันหยุดราชการ และตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม ถึงวันที่ 3 มกราคม ของปีถัดไป)
บริการรับเรื่องทางอีเมล์: เปิดรับตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันในหนึ่งปี

*โอเปอเรเตอร์สามารถให้บริการได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ อาจมีกรณีที่ใช้เวลาในการตอบคำถาม
*เนื่องจากข้อกำหนดด้านความปลอดภัย แผนกช่วยเหลือไม่สามารถรับไฟล์ที่มีนามสกุลต่อไปนี้ ทางอีเมล์ได้
กรณีแนบไฟล์ในอีเมล์ โปรดตรวจสอบนามสกุลของไฟล์ที่แนบ ขออภัยในความไม่สะดวก
[นามสกุลของไฟล์ที่ไม่สามารถรับอีเมล์ได้]
zip .xlsm .bat .pif .scr .com .cmd .vbs .job .hta .cpl .exe .lzh .docm .js .wsf .pptm .jar .lnk .chm .swf .svg .jse .vbe

กรณีจะตั้งพาสเวิอร์ดสำหรับไฟล์ Excel กรุณาหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสลับสำหรับไฟล์ ZIP แต่ให้ตั้งพาสเวิอร์ดสำหรับไฟล์โดยตรง โดยอ้างอิงตามขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอน

  1. ไฟล์ > ตั้งชื่อแล้วบันทึก > เรียกดู แล้วเลือกสถานที่จัดเก็บ
  2. เครื่องมือ > ตัวเลือกทั่วไป แล้วกรอกรหัสผ่านที่ "รหัสผ่านเพื่อเปิด" จากนั้นคลิกปุ่ม "OK"
  3. คลิก "บันทึก"

กรณีจะเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ Excel กรุณาอ้างอิงขั้นตอนด้านล่างในการเปลี่ยนนามสกุล

ขั้นตอน

  1. ไฟล์ > ตั้งชื่อแล้วบันทึก > เรียกดู แล้วเลือกสถานที่จัดเก็บ
  2. เลือกนามสกุลไฟล์ (เช่น *.xlsx ฯลฯ) ที่ต้องการเปลี่ยนจากประเภทไฟล์
  3. คลิก "บันทึก"

*วิธีการใช้งานอาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันหรือเวอร์ชันที่ใช้ วิธีการใช้งานอย่างละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของแต่ละแอปพลิเคชัน
*ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยื่นแจ้งของหน่วยงานต้นสังกัดงานทักษะเฉพาะ / องค์กรสนับสนุนการลงทะเบียน, รายงานตามมาตรฐานการแจ้งประกาศของสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น กรุณาอ่านข้อมูลที่ระบุด้านล่าง

การยื่นแจ้งที่ดำเนินการได้

การยื่นแจ้งทั้งหมดที่หน่วยงานต้นสังกัดงานทักษะเฉพาะหรือองค์กรสนับสนุนการลงทะเบียนที่รับชาวต่างชาติซึ่งมีสถานภาพการพำนัก "งานทักษะเฉพาะ" เข้ามา จะต้องดำเนินการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการยื่นแจ้ง / ช่วงเวลาในการยื่น ฯลฯ คลิกที่นี่

ช่องทางติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ

แผนกช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
อีเมล์: help-accord@s-kantan.com
บริการรับเรื่องทางอีเมล์: เปิดรับตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันในหนึ่งปี
อนึ่ง การตอบกลับจะดำเนินการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดตามพระราชบัญญัติวันหยุดราชการ และตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม ถึงวันที่ 3 มกราคม ของปีถัดไป)

*ขอความกรุณาระบุ "ชื่อหน่วยงาน" "ข้อมูลการติดต่อ" และ "สภาพแวดล้อมการใช้งาน (OS / เบราว์เซอร์)" ในเนื้อหาของอีเมล์
อนึ่ง กรณีที่ไม่ได้ระบุข้อมูลดังกล่าว โปรดทราบล่วงหน้าว่าอาจมีกรณีที่ไม่สามารถตอบคำถามได้
*เปิดรับการติดต่อสอบถามเฉพาะทางอีเมล์เท่านั้น

การรายงานที่ดำเนินการได้

การรายงานโดยสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการแจ้งประกาศของสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาตรา 1 วรรค 1 ข้อ 38, ข้อ 39, ข้อ 44, ข้อ 45 และข้อ 46

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการรายงาน / ช่วงเวลาในการยื่น ฯลฯ คลิกที่นี่

ช่องทางติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ

แผนกช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
อีเมล์: help-accord@s-kantan.com
บริการรับเรื่องทางอีเมล์: เปิดรับตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันในหนึ่งปี
อนึ่ง การตอบกลับจะดำเนินการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดตามพระราชบัญญัติวันหยุดราชการ และตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม ถึงวันที่ 3 มกราคม ของปีถัดไป)

*ขอความกรุณาระบุ "ชื่อหน่วยงาน" "ข้อมูลการติดต่อ" และ "สภาพแวดล้อมการใช้งาน (OS / เบราว์เซอร์)" ในเนื้อหาของอีเมล์
อนึ่ง กรณีที่ไม่ได้ระบุข้อมูลดังกล่าว โปรดทราบล่วงหน้าว่าอาจมีกรณีที่ไม่สามารถตอบคำถามได้
*เปิดรับการติดต่อสอบถามเฉพาะทางอีเมล์เท่านั้น

ข้อมูลการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอน

ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานชาวต่างชาติ

โทรศัพท์: 0570-013904
03-5796-7112 (สําหรับ โทรศัพท์ IP, PHS, โทรศัพท์จากต่างประเทศ)
เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8:30 - 17:15 น.

ข้อกำหนดการใช้งานและสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

ก่อนใช้ระบบนี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อน
ข้อกำหนดการใช้งานคลิกที่นี่
สภาพแวดล้อมในการใช้งานคลิกที่นี่

อนุญาตให้ทำการลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ได้โดยอิสระ
อนึ่ง เมื่อทำการตั้งค่าลิงค์ กรุณาระบุให้ชัดเจนว่าเป็นลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของ "ระบบยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง"

กลับสู่ด้านบน