เอกสารเผยแพร่แต่ละประเภท

เกี่ยวกับ "สถานะการดำเนินการของมาตรการปรับปรุง" และ "ปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมืองในปัจจุบัน"

การตรวจคนเข้าเมือง

การตรวจสอบการพำนัก

การควบคุมการพำนัก

การรับรองผู้ลี้ภัย

ขั้นตอนการเนรเทศ ฯลฯ

การสนับสนุนการพำนัก

เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์

อื่นๆ

กลับสู่ด้านบน