เกี่ยวกับการอนุญาตให้พำนักเป็นกรณีพิเศษ

การอนุญาตให้พำนักเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน