เกี่ยวกับผู้ลี้ภัย

การทบทวนระบบรับรองผู้ลี้ภัย

เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ลี้ภัย ฯลฯ

เกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินการพิจารณารับรองผู้ลี้ภัย

ข้อมูลประเทศบ้านเกิดของผู้ลี้ภัย

ระบบคณะที่ปรึกษาการพิจารณาผู้ลี้ภัย

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน