เกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องประตูอัตโนมัติ (ประกาศ)

(โฮมเพจนี้แนะนำการใช้ประตูอัตโนมัติสำหรับชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่เข้าออกประเทศด้วยใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ ฯลฯ) สำหรับผู้ใช้ประตูอัตโนมัติโดยโครงการนักท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือ (Trusted Traveler Program : TTP) โปรดดูโฮมเพจที่จัดตั้งขึ้นพิเศษ)

 • เมื่อเดินทางไปต่างประเทศ กรุณาใช้ประตูอัตโนมัติ
  ช่วงวันหยุดฤดูร้อนหรือช่วงสิ้นปีและต้นปี ด่านตรวจคนเข้าออกประเทศของแต่ละสนามบินจะมีผู้คนแออัดมาก
  แม้ในช่วงเวลาเช่นนี้ ประตูอัตโนมัติก็ยังค่อนข้างว่าง หน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองจึงขอแนะนำให้ดำเนินขั้นตอนการเข้าออก (กลับ) ประเทศโดยใช้ประตูอัตโนมัติ
  ท่านที่เข้าออก (กลับ) ประเทศจากสนามบินนานาชาตินาริตะ, สนามบินฮาเนดะ, สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (หมายเหตุ) และสนามบินนานาชาติคันไซ ขอเชิญมาใช้งานให้ได้ในโอกาสนี้
  กรุณาดูรายละเอียดด้านล่าง

(หมายเหตุ) อาคารผู้โดยสาร 3 ของสนามบินนานาชาตินาริตะ, อาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบินฮาเนดะ, อาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ไม่มีประตูอัตโนมัติติดตั้งเอาไว้

ประตูอัตโนมัติ

เมื่อไปทำงานต่างประเทศหรือท่องเที่ยวต่างประเทศ อาจมีกรณีที่ด่านตรวจคนเข้าออกประเทศของสนามบินแออัดไปด้วยผู้คน ในกรณีเช่นนี้ หากใช้ "ประตูอัตโนมัติ" จะทำให้ขั้นตอนการเข้าออก (กลับ) ประเทศดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
ประตูอัตโนมัติ เป็นระบบที่ตรวจสอบยืนยันตัวตนโดยใช้หนังสือเดินทางและการตรวจเทียบลายนิ้วมือ และสามารถดำเนินขั้นตอนการเข้าออก (กลับ) ประเทศได้โดยอัตโนมัติ
วิธีใช้งานเพียงแค่ปฏิบัติตามขั้นตอนง่าย ๆ ที่แสดงบนหน้าจอ การลงทะเบียนใช้งานสามารถทำได้ทันทีที่สนามบินในวันเดินทางของเที่ยวบิน

(หมายเหตุ) สิ่งที่ควรทราบในการลงทะเบียนผู้ใช้และการใช้งานของประตูอัตโนมัติ

 • ในการใช้ประตูอัตโนมัติ ท่านที่ไม่สามารถส่งมอบลายนิ้วมือหรือใช้งานเครื่องด้วยตนเองผู้เดียวได้ จะไม่สามารถใช้งานได้
 • สำหรับเด็กอายุถึงประมาณ 12 ปี อาจมีกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนลายนิ้วมือได้เนื่องจากลายนิ้วมือยังไม่เสถียรพอ (แม้จะลงทะเบียนได้ แต่อาจไม่สามารถยืนยันตัวตนที่ประตูอัตโนมัติได้ จึงขอให้ระมัดระวัง)
 • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของลายนิ้วมือ (การสึกหรอหรือริ้วรอย ฯลฯ) อาจมีกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรือแม้จะลงทะเบียนได้ แต่อาจมีกรณีที่ตรวจเทียบลายนิ้วมือไม่ได้จึงไม่สามารถใช้งานได้

วิดีโอประชาสัมพันธ์การใช้ประตูอัตโนมัติ คลิกที่นี่ เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

ประตูอัตโนมัติ

เข้าออกประเทศได้อย่างรวดเร็ว

แม้ในเวลาที่ด่านตรวจคนเข้าออกประเทศมีผู้คนแออัด ก็สามารถดำเนินขั้นตอนการเข้าออก (กลับ) ประเทศได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วโดยการใช้ประตูอัตโนมัติ

ขั้นตอนการเข้าออกประเทศ (ภาพลักษณ์)

ควบคุมด้วยระบบสัมผัส, ราบรื่น สะดวก

เพียงแค่ปฏิบัติตามขั้นตอนง่าย ๆ ที่แสดงบนหน้าจอ ก็จะสามารถดำเนินขั้นตอนการเข้าออก (กลับ) ประเทศได้

การแสดงหน้าจอในกรณีที่ชาวญี่ปุ่นใช้ประตูอัตโนมัติ

การแสดงหน้าจอของประตูอัตโนมัติ (ชาวญี่ปุ่น)

อ่านข้อมูลในหน้าที่มีภาพถ่ายใบหน้าของหนังสือเดินทาง หรือใบลงทะเบียนผู้ใช้งาน

การแสดงหน้าจอของประตูอัตโนมัติ (ชาวญี่ปุ่น)

ตรวจเทียบลายนิ้วมือ กรุณาวางนิ้วข้างซ้ายและข้างขวาที่ลงทะเบียนไว้ และกดลงเบา ๆ

การแสดงหน้าจอในกรณีที่ชาวต่างชาติใช้ประตูอัตโนมัติ (เดินทางออกนอกประเทศ)

 • กรณีเดินทางออกนอกประเทศด้วยใบอนุญาตกลับเข้าประเทศพิเศษ
การแสดงหน้าจอของประตูอัตโนมัติ (กรณีของชาวต่างชาติ (ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศพิเศษ) )

อ่านข้อมูลในหน้าที่มีภาพถ่ายใบหน้าของหนังสือเดินทาง หรือใบลงทะเบียนผู้ใช้งาน

การแสดงหน้าจอของประตูอัตโนมัติ (กรณีของชาวต่างชาติ (ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศพิเศษ) )

เลือกใบอนุญาตกลับเข้าประเทศพิเศษ

การแสดงหน้าจอของประตูอัตโนมัติ (กรณีของชาวต่างชาติ (ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศพิเศษ) )

ตรวจเทียบลายนิ้วมือ กรุณาวางนิ้วข้างซ้ายและข้างขวาที่ลงทะเบียนไว้ และกดลงเบา ๆ

 • กรณีออกนอกประเทศด้วยใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ
หน้าจอของประตูอัตโนมัติ (กรณีของชาวต่างชาติ(ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ))

อ่านข้อมูลในหน้าที่มีภาพถ่ายใบหน้าของหนังสือเดินทาง หรือใบลงทะเบียนผู้ใช้งาน

หน้าจอของประตูอัตโนมัติ (กรณีของชาวต่างชาติ(ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ))

เลือกกลับเข้าประเทศ

หน้าจอของประตูอัตโนมัติ (กรณีของชาวต่างชาติ(ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ))

อ่านข้อมูลตราประทับในใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ

หน้าจอของประตูอัตโนมัติ (กรณีของชาวต่างชาติ(ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ))

ตรวจเทียบลายนิ้วมือ กรุณาวางนิ้วข้างซ้ายและข้างขวาที่ลงทะเบียนไว้ และกดลงเบา ๆ

เพียงมีหนังสือเดินทางและใบยื่นคำร้องก็สามารถลงทะเบียนในวันเดินทางของเที่ยวบินได้โดยง่าย [ไม่เสียค่าธรรมเนียม]

การลงทะเบียนผู้ใช้งานสามารถดำเนินการที่สนามบินได้ในวันเดินทางของเที่ยวบิน กรอกใบยื่นคำร้องที่จัดเตรียมไว้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน แล้วยื่นพร้อมกับหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ ด้วย) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียน
ในการลงทะเบียนผู้ใช้งาน จะขออนุญาตลงทะเบียนลายนิ้วมือ
ขั้นตอนการลงทะเบียนโดยทั่วไปจะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 5 นาทีนับจากการยื่นคำร้อง
การลงทะเบียนผู้ใช้งานหรือการใช้ประตูอัตโนมัตินั้นไม่มีค่าธรรมเนียม
หากขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว จะสามารถใช้ประตูอัตโนมัติได้ตั้งแต่วันนั้น
สามารถใช้ประตูอัตโนมัติของสนามบินอื่นนอกเหนือจากสนามบินที่ดำเนินการลงทะเบียนผู้ใช้งานได้เช่นกัน
สามารถรับใบยื่นคำร้องได้จากด้านล่างของหน้านี้ด้วย

 • (หมายเหตุ 1) ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติและเดินทางออกนอกประเทศด้วยใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ จำเป็นต้องเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง
  • ต้องมีใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ
  • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตกลับเข้าประเทศพิเศษ
 • (หมายเหตุ 2) กรณีที่จะออกนอกประเทศด้วยใบอนุญาตกลับเข้าประเทศพิเศษ นอกเหนือจากหนังสือเดินทางที่ยังมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวจำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวผู้พำนัก และผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษจำเป็นต้องมีใบรับรองผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษด้วย
 • (หมายเหตุ 3) ผู้ที่จะออกนอกประเทศด้วยใบอนุญาตกลับเข้าประเทศพิเศษ จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานที่รองรับใบอนุญาตกลับเข้าประเทศพิเศษอีกครั้ง

(หมายเหตุ 1) เกี่ยวกับแสตมป์ (การประทับตรา)

แสตมป์ (การประทับตรา) ในช่องตราประทับของหนังสือเดินทางจะถูกละไว้
ผู้ที่ประสงค์รับแสตมป์ (การประทับตรา) หลังจากผ่านประตูอัตโนมัติแล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานด่านตรวจแต่ละแห่ง โดยหากอยู่ในขั้นตอนออกนอกประเทศให้แจ้งก่อนขึ้นเครื่อง และหากอยู่ในขั้นตอนกลับประเทศ (การตรวจสอบการเดินทางมาถึง) ให้แจ้งก่อนการตรวจศุลกากร
โปรดระมัดระวังว่าหลังจากเวลาดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถแจ้งเพื่อขอรับแสตมป์ (การประทับตรา) ในหนังสือเดินทางได้อีก สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องบันทึกการเข้าออก (กลับ) ประเทศ โปรดดำเนินขั้นตอนการขอเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกการเข้าออก (กลับ) ประเทศ (ไปยังหน้าแนะนำขั้นตอนการดำเนินการ)
อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุดังต่อไปนี้ที่จำเป็นต้องใช้หลักฐานการเข้าออก (กลับ) ประเทศอย่างเร่งด่วน โปรดติดต่อกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค (ไปยังหน้าแนะนำหน่วยงาน / องค์กร)ที่ดำเนินขั้นตอนการเข้าออก (กลับ) ประเทศ

 • ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) อีกครั้ง เนื่องจากเกินกำหนดวันหมดอายุในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ
 • ขั้นตอนการยื่นใบคำร้องขอย้ายเข้ากรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ
 • ขั้นตอนการยืนยันระยะเวลารวม (ระยะเวลายกเว้น) สำหรับประกันเงินบำนาญ
 • ขั้นตอนการยกเว้นภาษีสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้พำนักอาศัย
 • ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าต่างประเทศ

(หมายเหตุ 2) ผู้ที่ใช้บริการของสถานที่จำหน่ายสินค้าส่งออก (ร้านค้าปลอดภาษี) กรุณาตรวจสอบ "ข้อควรระวังเมื่อใช้ประตูอัตโนมัติ" (เปิดในหน้าต่างแยกต่างหาก) ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

สถานที่ที่ติดตั้งประตูอัตโนมัติ

 • สนามบินนานาชาตินาริตะ...ด่านตรวจขาออกนอกประเทศและด่านตรวจคนเข้าเมืองของอาคารผู้โดยสาร 1 และอาคารผู้โดยสาร 2
  ( *ที่อาคารผู้โดยสาร 3 ของสนามบินนานาชาตินาริตะ ไม่มีประตูอัตโนมัติติดตั้งไว้ )
 • สนามบินฮาเนดะ...ด่านตรวจขาออกนอกประเทศและด่านตรวจคนเข้าเมืองของอาคารผู้โดยสาร 3
  ( *ที่อาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบินฮาเนดะ ไม่มีประตูอัตโนมัติติดตั้งไว้ )
 • สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์...ด่านตรวจขาออกนอกประเทศและด่านตรวจคนเข้าเมืองของอาคารผู้โดยสาร 1
  ( *ที่อาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ไม่มีประตูอัตโนมัติติดตั้งไว้ )
 • สนามบินนานาชาติคันไซ...ด่านตรวจขาออกนอกประเทศและด่านตรวจคนเข้าเมืองของอาคารผู้โดยสาร 1 และอาคารผู้โดยสาร 2 ( เที่ยวบินระหว่างประเทศ )

สถานที่และเวลาเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ใช้งานประตูอัตโนมัติ

สนามบินนานาชาตินาริตะแผนผังอาคาร PDF (ภาษาญี่ปุ่น)PDF
ด่านตรวจขาออกนอกประเทศของอาคารผู้โดยสาร 1เวลาทำการ ระหว่างที่ตั้งด่านตรวจขาออกนอกประเทศ เปิดทำการตลอดเวลา
ด่านตรวจคนเข้าเมืองของอาคารผู้โดยสาร 1เวลาทำการ 8:00 - 17:00 น.
ถัดจากศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าชั้น 2 ของอาคารกลางผู้โดยสาร 1เวลาทำการ 8:00 - 16:00 น.
ด่านตรวจขาออกนอกประเทศของอาคารผู้โดยสาร 2เวลาทำการ ระหว่างที่ตั้งด่านตรวจขาออกนอกประเทศ เปิดทำการตลอดเวลา
ด่านตรวจคนเข้าเมืองของอาคารผู้โดยสาร 2เวลาทำการ 8:00 - 17:00 น.
เคาน์เตอร์หมายเลข 33 ฝั่งเหนือ ห้องรับรองผู้โดยสารขาออกเที่ยวบินระหว่างประเทศ ชั้น 3 ของอาคารผู้โดยสาร 2เวลาทำการ 8:00 - 16:00 น.

สนามบินฮาเนดะแผนผังอาคาร PDF (ภาษาญี่ปุ่น)PDF
ถัดจากเคาน์เตอร์เช็คอิน ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก A ชั้น 3 ของอาคารผู้โดยสาร 3เวลาทำการ 8:00 - 17:00 น.
ด่านตรวจคนเข้าเมืองของอาคารผู้โดยสาร 3เวลาทำการ 8:00 - 16:00 น.
ด่านตรวจขาออกนอกประเทศแต่ละแห่งในอาคารผู้โดยสาร 3เวลาทำการ ระหว่างที่ตั้งด่านตรวจขาออกนอกประเทศ เปิดทำการตลอดเวลา

สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์แผนผังอาคาร PDF (ภาษาญี่ปุ่น)PDF
ด่านตรวจขาออกนอกประเทศของอาคารผู้โดยสาร 1เวลาทำการ ระหว่างที่ตั้งด่านตรวจขาออกนอกประเทศ เปิดทำการตลอดเวลา
ใกล้เคาน์เตอร์เช็คอิน A ชั้น 3 ของอาคารผู้โดยสาร 1เวลาทำการ 9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 29 ธันวาคม - วันที่ 3 มกราคม)

สนามบินนานาชาติคันไซแผนผังอาคาร PDF (ภาษาญี่ปุ่น)PDF
ห้องรับรองผู้โดยสารขาออกเที่ยวบินระหว่างประเทศชั้น 4 (ในห้อง CIQ PR) อาคารผู้โดยสาร 1เวลาทำการ 8:00 - 21:00 น. (ปิดทำการระยะหนึ่ง)
ด่านตรวจขาออกนอกประเทศ ฝั่งเหนือ-ใต้ชั้น 3 ของอาคารผู้โดยสาร 1เวลาทำการ ระหว่างที่ตั้งด่านตรวจขาออกนอกประเทศ เปิดทำการตลอดเวลา
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฝั่งเหนือ-ใต้ ชั้น 2 ของอาคารผู้โดยสาร 1เวลาทำการ 8:00 - 16:00 น.
ข้างเคาน์เตอร์เช็คอินชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสาร 2 (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)เวลาทำการ 8:00 - 16:00 น. (ปิดทำการระยะหนึ่ง)
ด่านตรวจขาออกนอกประเทศ อาคารผู้โดยสาร 2 (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)เวลาทำการ ระหว่างที่ตั้งด่านตรวจขาออกนอกประเทศ เปิดทำการตลอดเวลา
ด่านตรวจขาออกนอกประเทศ อาคารผู้โดยสาร 2 (เที่ยวบินระหว่างประเทศ) เวลาทำการ 8:00 - 16:00 น.

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว
เคาน์เตอร์ยื่นขอกลับเข้าประเทศชั้น 2เวลาทำการ 9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 29 ธันวาคม - วันที่ 3 มกราคม)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่นาโกย่า
เคาน์เตอร์ลงทะเบียนผู้ใช้งานประตูอัตโนมัติชั้น 2 เวลาทำการ 9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 29 ธันวาคม - วันที่ 3 มกราคม)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โอซาก้า
ฝ่ายประสานงานตรวจสอบชั้น 3 (เคาน์เตอร์จุดบริการเรื่องการเข้าออกประเทศ)เวลาทำการ 9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 29 ธันวาคม - วันที่ 3 มกราคม)

(*) อาจมีกรณีที่ต้องใช้เวลาในการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ดังนั้น ผู้ประสงค์ลงทะเบียน กรุณาเดินทางมาโดยเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลแนะนำการใช้ประตูอัตโนมัติ, ใบยื่นคำร้อง, ใบขอยกเลิกการลงทะเบียน

สำหรับข้อมูลแนะนำการใช้ประตูอัตโนมัติ กรุณาคลิกด้านล่าง
*อธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้ประตูอัตโนมัติ, วิธีลงทะเบียนผู้ประสงค์ใช้งาน, ข้อควรระวัง ฯลฯ

สำหรับใบยื่นขอลงทะเบียนผู้ประสงค์ใช้งานประตูอัตโนมัติ กรุณาคลิกด้านล่าง

สำหรับบริษัทและองค์กร แนะนำการลงทะเบียนประตูอัตโนมัติโดยสาขาสำนักงานเคลื่อนที่

บริษัทหรือองค์กรที่ประสงค์ลงทะเบียนผู้ใช้งานประตูอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดการคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่จะไปเยือนถึงสถานที่ เพื่อให้บริการดำเนินการลงทะเบียน

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสอบถามได้เกี่ยวกับประตูอัตโนมัติ

 • สำนักงานสาขาสนามบินนานาชาตินาริตะ...ฝ่ายประสานงานตรวจสอบ (0476-34-2211)
 • สำนักงานสาขาสนามบินฮาเนดะ...ฝ่ายประสานงานตรวจสอบ (03-5708-3211)
 • สำนักงานสาขาสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์...ฝ่ายประสานงานตรวจสอบ (0569-38-7413)
 • สำนักงานสาขาสนามบินนานาชาติคันไซ...ฝ่ายประสานงานตรวจสอบ (072-455-1457)
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว...ฝ่ายประสานงานตรวจสอบ (03-5796-7251)
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่นาโกย่า...ฝ่ายประสานงานตรวจสอบ (052-559-2112)
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โอซาก้า...ฝ่ายประสานงานตรวจสอบ (06-4703-2152)

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน