แนวทางการขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพำนัก และการขออนุญาตขยายระยะเวลาการพำนัก

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน