ระยะเวลาการจัดการตรวจสอบการพำนัก

เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบการพำนัก (จำนวนวัน)
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เราจะประกาศจำนวนวันเฉลี่ยของช่วงเวลาประมวลผลการตรวจสอบการพำนักโดยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่จากทั่วญี่ปุ่น

*1 เผยแพร่ทุก 4 ไตรมาส (ถือวันดำเนินการเป็นเกณฑ์)
*2 ยกเว้นสถานภาพการพำนัก "การทูต" และ "ราชการ"
*3 เอกสารนี้เป็นระยะเวลาตั้งแต่รับการยื่นคำร้องจนถึงการอนุญาต (จนถึงการประกาศอนุญาต) โดยไม่รวมถึงการดำเนินการกรณีไม่อนุญาตหรือการเพิกถอนการยื่นคำร้อง ฯลฯ
*4 ในกรณีของการขออนุญาตขยายระยะเวลาการพำนัก, การขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพำนัก การตรวจสอบจริงอาจใช้ระยะเวลาสั้นกว่าจำนวนวันที่ปรากฏ เนื่องจากวันดำเนินการคือวันที่ประกาศอนุญาต (วันที่เดินทางมายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
*5 สำหรับกิจกรรมที่กำหนด ระยะเวลาตรวจสอบจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่จะดำเนินการ

 

ปีบัญชี พ.ศ. 2560

ปีบัญชี พ.ศ. 2561

ปีบัญชี พ.ศ. 2562

ปีบัญชี พ.ศ. 2563

ปีบัญชี พ.ศ. 2564

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน