เกี่ยวกับระเบียบคำสั่งให้ออกนอกประเทศ

พ.ศ. 2564
หน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง

1. "ระเบียบคำสั่งให้ออกนอกประเทศ" คืออะไร

  1. ชาวต่างชาติที่พำนักเกินกำหนด (โอเวอร์สเตย์) ฯลฯ หลังจากถูกกักขังตามใบคำสั่งกักขัง จะถูกดำเนินการเนรเทศและถูกเนรเทศออกจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ หลังจากถูกเนรเทศ จะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี (อาจมีกรณีที่เป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นอยู่กับสถานการณ์)
  2. แต่กรณีชาวต่างชาติที่พำนักเกินกำหนดไปรายงานตัวที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ด้วยตนเองโดยมีความต้องการที่จะกลับประเทศ หากตรงตามเงื่อนไข 2 ข้อตามที่ระบุด้านล่าง ก็จะสามารถออกนอกประเทศได้โดยไม่ต้องถูกกักขังตามใบคำสั่งกักขัง และเป็นไปตามระบบใบสั่งออกเดินทาง และเมื่อออกนอกประเทศตามใบสั่งออกเดินทาง ระยะเวลาที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ก็เป็นระยะเวลา 1 ปีเช่นกัน
แผนภาพระเบียบคำสั่งให้ออกนอกประเทศ

2. เงื่อนไขสำคัญของคำสั่งให้ออกนอกประเทศ

ชาวต่างชาติจำเป็นต้องเข้าข่ายเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

  1. ไปรายงานตัวที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ด้วยตนเองโดยแสดงความประสงค์ที่จะเดินทางออกนอกประเทศโดยเร็ว
  2. ละเมิดเฉพาะเรื่องการพำนักเกินกำหนด
  3. ไม่เคยต้องโทษจำคุกด้วยการบังคับใช้แรงงานจากการก่ออาชญากรรม เช่น การโจรกรรมและอื่น ๆ
  4. ไม่เคยถูกบังคับส่งตัวกลับ และไม่เคยออกนอกประเทศโดยคำสั่งให้ออกนอกประเทศมาก่อน
  5. ออกนอกประเทศได้โดยเร็วอย่างแน่นอน

3. ข้อมูลสำหรับติดต่อกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ต่าง ๆ

ดำเนินขั้นตอนที่กำหนดไว้ ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ ฯลฯ ดังที่ระบุต่อไปนี้ ทั้งนี้ แผนภาพแนะนำข้อมูลของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ ฯลฯ ได้มีระบุอยู่ในโฮมเพจของหน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ซัปโปโร 12 โจเมะ, โอโดรินิชิ, เขตจูโอ, เมืองซัปโปโร, จังหวัดฮอกไกโด TEL 011-261-7502
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่เซนได 1-3-20 โกริง, เขตมิยางิโนะ, เมืองเซนได, จังหวัดมิยางิ TEL 022-256-6076
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว 5-5-30 โคนัน, เขตมินาโตะ, จังหวัดโตเกียว TEL 0570-034259
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว
สำนักงานสาขาโยโกฮาม่า
10-7 แขวงโทริฮามะ, เขตคานาซาว่า, เมืองโยโกฮาม่า, จังหวัดคานางาวะ TEL 0570-045259
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่นาโกย่า 5-18 แขวงโชโฮ, เขตมินาโตะ, เมืองนาโกย่า, จังหวัดไอจิ TEL 0570-052259
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โอซาก้า 1-29-53 นันโคคิตะ, เขตซูมิโนะเอะ, เมืองโอซาก้า, จังหวัดโอซาก้า TEL 0570-064259
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โอซาก้า
สำนักงานสาขาโกเบ
29 ถนนไคกังโดริ, เขตจูโอ, เมืองโกเบ, จังหวัดเฮียวโงะ TEL 078-391-6377
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ฮิโรชิมา 2-31 คามิฮัจโจโบริ เขตนากะ เมืองฮิโรชิมา จังหวัดฮิโรชิมา TEL 082-221-4411
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ทาคามัตสึ 1-1 มารุโนะอุจิ, เมืองทาคามัตสึ, จังหวัดคากาวะ TEL 087-822-5852
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ฟุกุโอกะ 3-5-25 ไมซูรู เขตจูโอ เมืองฟุกุโอกะ จังหวัดฟุกุโอกะ TEL 092-717-5420
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ฟุกุโอกะ
สำนักงานสาขานาฮะ
1-15-15 ฮิกาวะ, เมืองนาฮะ, จังหวัดโอกินาว่า TEL 098-832-4185

4. อื่น ๆ

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่จะดำเนินการตรวจสอบการละเมิดของผู้ที่มารายงานตัว ดังนั้นในตอนที่มารายงานตัว โปรดนำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ มาด้วย

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดสอบถามกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ ฯลฯ ที่ใกล้ที่สุด

กลับสู่ด้านบน