โครงการนักท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือ (Trusted Traveler Program : TTP)

To Foreign travelers visiting Japan for sightseeing, business, visiting relatives, etc.

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครและขั้นตอนการใช้งานโครงการนักท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือ (Trusted Traveler Program : TTP)

ภาพรวมของโครงการนักท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือ (Trusted Traveler Program : TTP)

โครงการนักท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือ (Trusted Traveler Program : TTP) คืออะไร

โครงการนักท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือ (Trusted Traveler Program : TTP) มีไว้สำหรับนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวและครอบครัว ฯลฯ ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นเพื่อพำนักเป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดยวัตถุประสงค์การทำธุรกิจ ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ฯลฯ และเป็นชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและได้รับการรับรองเป็น "นักเดินทางที่น่าเชื่อถือ (Trusted Traveler)" สามารถใช้ประตูอัตโนมัติ* โดย "บัตรผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสำหรับประตูอัตโนมัติ" ซึ่งออกโดยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
*ปัจจุบันประตูอัตโนมัติมีติดตั้งอยู่ที่บริเวณด่านตรวจขาเข้าและด่านตรวจขาออกของสนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ และสนามบินคันไซ

ประโยชน์ของโครงการนักท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือ (Trusted Traveler Program : TTP)

ผู้ที่ลงทะเบียนประสงค์สมัครใช้โครงการนักท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือ (Trusted Traveler Program : TTP) และได้รับอนุมัติ สามารถนำบัตรผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสำหรับประตูอัตโนมัติที่ได้รับไปเข้าประตูอัตโนมัติ โดยไม่ต้องรอรับการตรวจแบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตรวจ และสามารถเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับผู้มีความประสงค์สมัครโครงการนักท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือ (Trusted Traveler Program : TTP)

ขั้นแรก กรุณาทำการตรวจสอบล่วงหน้าว่ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียนหรือไม่

ติดต่อสอบถาม *ไม่สามารถให้คำตอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเหตุผลนั้นได้

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอน

ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ
Tel. 0570-013904
03-5796-7112 (สําหรับ IP Phone, PHS, โทรศัพท์จากต่างประเทศ)
เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 - 17:15 (เวลาญี่ปุ่น)
อีเมล์: info-tokyo@i.moj.go.jp (เปิดรับตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันในหนึ่งปี)
หรือกรุณาติดต่อสอบถามกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีใช้งานระบบ

ศูนย์ช่วยเหลือระบบข้อมูลโปรแกรมนักเดินทางที่เชื่อถือได้
อีเมล์: ttp_support@support.jp.nec.com(เปิดรับตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันในหนึ่งปี)
เมื่อคุณสอบถามทางอีเมล์ กรุณาอย่าแนบไฟล์ ฯลฯ โปรดทำความเข้าใจล่วงหน้าว่า เราไม่สามารถตรวจสอบไฟล์ที่แนบมาได้

ถ้าคุณต้องการอ่านเอกสาร pdf คุณต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน