หน้าแรกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง “การดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”

ในที่นี้จะขอแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม

การค้ามนุษย์ คือ อะไร

การค้ามนุษย์หรือเรียกอีกอย่างว่า “Trafficking” เป็นการกระทำเพื่อครอบครอง ขนส่ง และได้มาซึ่งมนุษย์ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การใช้ความรุนแรง การข่มขู่ การลักพาตัว การล่อลวง การเอาเปรียบผู้ด้อยกว่า ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปค้าประเวณีแล้วรีดไถ หรือบังคับให้ใช้แรงงาน เป็นต้น

ฝ่ายประสานงานต่างๆของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู้ที่พิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่จะถูกค้ามนุษย์เป็นอันดับแรก และจะดำเนินการโดยประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันตามความจำเป็น เช่น ขอให้หน่วยงานรัฐเฉพาะทางยิ่งขึ้นช่วยตัดสินใจ ฯลฯ

ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกค้ามนุษย์หรือผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กรุณาติดต่อมาที่ฝ่ายประสานงานดังต่อไปนี้

เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างรวดเร็วและถูกต้องเหมาะสมในด้านมนุษยธรรมด้วยเช่นกัน

การค้ามนุษย์สร้างความเจ็บปวดอย่างยิ่งต่อจิตใจและร่างกายของผู้เสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็ก และการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจก็เป็นไปได้ยาก และการค้ามนุษย์ยังเป็นอาชญากรรมข้ามชาติอีกด้วย ประชาคมนานาชาติจึงให้ความสนใจในเรื่องการค้ามนุษย์เป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมมือกันผลักดันการดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

  1. แนวคิดในการคุ้มครองผู้เสียหาย
  2. ขั้นตอนการคุ้มครองผู้เสียหาย/ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (IOM)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน