ศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ

โลโก้ FRESC

ข้อมูลล่าสุด

NEW
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
แก้ไขข้อมูลแผ่นพับของแผนกช่วยเหลือ FRESC (เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย)
วันที่ 13 ตุลาคม เผยแพร่ข้อมูลวิธีใช้บริการแผนกช่วยเหลือของ FRESC [ภาพ]
วันที่ 18 กันยายน เผยแพร่วิดีโอแนะนำ FRESC ในช่อง YouTube ของกระทรวงยุติธรรม เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก
*เผยแพร่ข้อมูลที่ด้านล่างของหน้าเพจด้วย
วันที่ 4 กันยายน เพิ่มข้อมูลแผ่นพับแผนกช่วยเหลือของ FRESC (เวอร์ชันหลายภาษา)
วันที่ 24 สิงหาคม แผนกช่วยเหลือของ FRESC เปิดให้บริการในวันอังคารที่ 1 กันยายน
วันที่ 31 กรกฎาคม อัปเดตข้อมูลโฮมเพจ
วันที่ 6 กรกฎาคม จัดพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ

หัวข้อ

เมนู

รายการแผ่นพับสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ

รายการวิดีโอศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ

แผนกช่วยเหลือของ FRESC

เป็นเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับชาวต่างชาติที่ประสบความเดือดร้อนจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19

 • เวลาที่เปิดให้คำปรึกษา
  • วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)
  • ตั้งแต่เวลา 9:00 ถึง 17:00 น.
 • หมายเลขโทรศัพท์0120-76-2029(โทรฟรี ไม่เสียค่าโทรศัพท์)
 • ภาษาที่รองรับ (14 ภาษา)
  ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (ตัวย่อ/ตัวเต็ม), ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเนปาล, ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก), ภาษาพม่า, ภาษาเขมร (กัมพูชา), ภาษามองโกเลีย

แผ่นพับแผนกช่วยเหลือของ FRESC

วิธีใช้บริการแผนกช่วยเหลือ [ภาพ]

รูปภาพศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ (FRESC)
  • กรุณาโทรติดต่อแผนกช่วยเหลือ FRESC (0120-76-2029) เมื่อประสบความเดือดร้อน*จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
   *วีซ่าใกล้หมดอายุ, ไม่มีงานและไม่มีเงิน, ไม่สามารถกลับประเทศได้ เป็นต้น
  • ที่แผนกช่วยเหลือ จะสนทนาและรับฟังด้วยภาษาญีปุ่นอย่างง่ายก่อน
  • สามารถสื่อสารได้ด้วย 14 ภาษา (อาจต้องใช้เวลาในการเตรียมการ กรุณารอโดยไม่วางสายโทรศัพท์
  • รับฟัง, ให้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือท่านและแจ้งสิ่งจำเป็นเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่น
  • กรณีที่จำเป็นจะมีเจ้าหน้าที่ในจุดบริการต่าง ๆ ของ FRESC มาร่วมรับฟัง
  • หากมีเรื่องที่ไม่เข้าใจ สามารถโทรศัพท์มาสอบถามกี่ครั้งก็ได้
ไอคอน FRESC

Foreign Residents Support Center (FRESC)

Yotsuya Tower 13F 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
Navigation dial : 0570-011000
(จากโทรศัพท์ IP บางประเภทและจากต่างประเทศ โทร 03-5363-3013)

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน