ศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ

ศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ

ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ (FRESC) คืออะไร

ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ (FRESC) คือ เคาน์เตอร์ของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการพำนักของชาวต่างชาติที่อาศัยและมีบทบาทในด้านต่าง ๆ ในญี่ปุ่น ซึ่งรวมกันอยู่ในอาคาร "โคโมเระ โยสึยะ (COMORE YOTSUYA)" ที่ตั้งอยู่หน้าสถานีโยสึยะในเขตชินจูกุ เพื่อดำเนินการต่าง ๆ เช่น รองรับคำปรึกษาจากชาวต่างชาติ สนับสนุนบริษัทที่ต้องการจ้างงานชาวต่างชาติ และสนับสนุนองค์กรสาธารณะในท้องถิ่นที่สนับสนุนชาวต่างชาติ

ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ (FRESC) มีการเตรียมสภาพแวดล้อมในการรับชาวต่างชาติซึ่งขึ้นอยู่กับการดำเนินมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ เกี่ยวกับการพำนักของชาวต่างชาติโดยประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งจะย้ายเข้าอยู่อาศัย

เมนู

ข้อมูลล่าสุด

17 มีนาคม ปรับปรุงโฮมเพจ
3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โพสต์แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการพำนัก (แบบพบหน้า / แบบออนไลน์) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แก้ไขแผ่นพับของแผนกช่วยเหลือของ FRESC (เวอร์ชันหลายภาษา)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แผนกช่วยเหลือของ FRESC รองรับได้ทั้งหมด 18 ภาษา
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แก้ไขแผ่นพับของแผนกช่วยเหลือของ FRESC (เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย)
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แก้ไขข้อมูลแผ่นพับของแผนกช่วยเหลือ FRESC (เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย)
13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เผยแพร่ข้อมูลวิธีใช้บริการแผนกช่วยเหลือของ FRESC [ภาพ]
18 กันยายน พ.ศ. 2563 เผยแพร่วิดีโอแนะนำ FRESC ในช่อง YouTube ของกระทรวงยุติธรรมเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก
*เผยแพร่ข้อมูลที่ด้านล่างของหน้าเพจด้วย
4 กันยายน พ.ศ. 2563 เพิ่มข้อมูลแผ่นพับแผนกช่วยเหลือของ FRESC (เวอร์ชันหลายภาษา)
24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แผนกช่วยเหลือของ FRESC เปิดให้บริการในวันอังคารที่ 1 กันยายน
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อัปเดตข้อมูลโฮมเพจ
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จัดพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ

เรื่องแจ้งให้ทราบจาก FRESC

เรื่องแจ้งให้ทราบจาก FRESC

ที่ FRESC (ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ) องค์กรที่หลากหลายภายใน FRESC จะรวมอยู่ด้วยกันเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของคุณและชี้ให้เห็นแนวทางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

FRESC (ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ) เป็นองค์กรที่สนับสนุนชาวต่างชาติทุกท่านที่อาศัยและมีบทบาทในด้านต่าง ๆ ในญี่ปุ่น โดยชาวต่างชาติทุกท่านจะไปที่แต่ละองค์กรเพื่อปรึกษาในสาขาต่าง ๆ และที่ FRESC มี 4 กระทรวงและหน่วยงาน, 8 องค์กรมารวมกันที่ชั้นเดียวและประสานงานกันเพื่อรองรับการให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติทุกท่านในชั้นเดียวนี้อย่างละเอียด จึงโปรดอย่าลังเลที่จะมาปรึกษา นอกจากนี้ ยังสนับสนุนบริษัทที่ต้องการจ้างงานชาวต่างชาติ ฯลฯ อีกด้วย

ชาวต่างชาติทุกท่านสามารถปรึกษาได้ที่ FRESC (Navi Dial : 0570-011000)

เช่น...

 • ปัญหาเรื่องสถานะการอยู่อาศัย (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว) [กดหมายเลข 1]
  • อยากทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและเอกสาร
  • อยากทราบว่าจะสามารถทำงานประเภทใดได้ด้วยสถานะการอยู่อาศัยของตนเอง
 • ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน (หน่วยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ สำนักงานแรงงานโตเกียว) [กดหมายเลข 2]
 • อยากหางาน (ศูนย์บริการการจ้างงานชาวต่างชาติโตเกียว) [กดหมายเลข 3]
 • ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน (ฝ่ายคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สํานักกฎหมายโตเกียว) [กดหมายเลข 4]
  • ถูกกลั่นแกล้งในบริษัท โรงเรียน หรือชุมชน
  • ถูกล่วงละเมิด
 • ปัญหาเรื่องวีซ่า (ข้อมูลและวีซ่ากระทรวงการต่างประเทศ) [กดหมายเลข 5]
  • อยากพาครอบครัวที่อาศัยในต่างประเทศมาที่ประเทศญี่ปุ่น
 • ปัญหาเรื่องกฎหมาย (Houterasu) [กดหมายเลข 6]
  • อยากปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการหย่าร้าง ความรุนแรงในครอบครัว หนี้ อุบัติเหตุจราจร และการเลิกจ้าง ฯลฯ
 • ต้องการบันทึกการเข้าเมืองของตัวเอง (หน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง) [สายตรง : 03-5363-3005]
  เป็นต้น

ประโยชน์ของการปรึกษากับ FRESC

 • สามารถปรึกษาได้ฟรี
 • สามารถปรึกษาได้โดยไม่เปิดเผยชื่อ
 • เคาน์เตอร์ของแต่ละองค์กรด้านการเข้าอยู่อาศัยจะรวมกันอยู่ที่ชั้นเดียว
 • เจ้าหน้าที่ของ FRESC ทำงานในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาสามารถมองเห็นหน้าซึ่งกันและกันได้ จึงสามารถรับช่วงต่องานได้อย่างรวดเร็ว
 • องค์กรด้านการเข้าอยู่อาศัยจะรองรับการให้คำปรึกษาอย่างราบรื่นโดยการเข้าร่วมด้วยกันและรับช่วงต่องาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการปรึกษา

ถึงทุกท่านที่จ้างงานและสนับสนุนชาวต่างชาติ

FRESC มี 4 กระทรวงและหน่วยงาน, 8 องค์กรในชั้นเดียวเพื่อดำเนินงานต่าง ๆ เช่น ต่ออายุ / เปลี่ยนสถานะการอยู่อาศัย, ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน, ขั้นตอนการได้รับ VISA / ตรวจคนเข้าเมือง, ปัญหาด้านกฎหมาย สิทธิมนุษยชน ฯลฯ รวมทั้งส่งเสริมการรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง / นักศึกษาต่างชาติ, ส่งเสริมการรับบุคลากรเพื่อสนับสนุนการหางาน
เนื่องจากแต่ละองค์กรด้านการเข้าอยู่อาศัยได้ประสานงานและร่วมมือกัน จึงสามารถให้คำปรึกษาแบบเข้าร่วมด้วยกันโดยองค์กรด้านการเข้าอยู่อาศัยหลายแห่ง หรือการรับช่วงต่องานจากองค์กรด้านการเข้าอยู่อาศัยที่ได้ให้คำปรึกษาไปก่อนแล้วไปยังองค์กรด้านการเข้าอยู่อาศัยอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการปรึกษา ดังนั้นจึงสามารถลดภาระของผู้ปรึกษาได้
นอกจากนี้ ยังนำเสนอบริการสนับสนุน ฯลฯ สำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง (องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น)
[Navi Dial 0570-011000 กดหมายเลข 7]

องค์กรต่าง ๆ ใน ​​FRESC จะเข้าร่วมด้วยกันหรือรับช่วงต่องานตามความเหมาะสม ฯลฯ เพื่อรับฟังคำปรึกษาของคุณและชี้ให้เห็นแนวทางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

เข้าร่วมด้วยกัน (ตัวอย่าง)

จองการขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์ไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว FRESC ・จัดการปัญหา
・ร้องขอแบบเข้าร่วมด้วยกัน
แต่ละองค์กรใน ​​FRESC จะเข้าร่วมด้วยกัน
และแบ่งบทบาทหน้าที่เพื่อรับฟังคำปรึกษา จากนั้นชี้ให้เห็นแนวทางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

รับช่วงต่องาน (ตัวอย่าง)

จองการขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์ไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว FRESC ・จัดการปัญหา
・รับช่วงต่องาน
ปรึกษากับแต่ละองค์กรใน FRESC
ชี้ให้เห็นแนวทางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

NEW!คุณสามารถปรึกษากับด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ที่ FRESC

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียวให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลผ่านการจองนัดหมายสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฯลฯ ที่ต้องการจ้างงานชาวต่างชาติ
คุณสามารถเลือกวิธีการให้คำปรึกษาแบบพบหน้า (มาที่ FRESC เพื่อขอคำปรึกษาโดยตรง) และแบบออนไลน์ได้

แบนเนอร์ FRESC
แบนเนอร์ให้คำปรึกษาเรื่องการพำนักแบบออนไลน์ของด่านตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว
*คุณสามารถปรึกษาได้แม้ว่าจะไม่มีสายสัญญาณโทรศัพท์

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาของ FRESC

ไอคอน FRESC

ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ (FRESC)

หมายเลขโทรศัพท์
Navi Dial 0570-011000 (จากต่างประเทศและโทรศัพท์แบบ IP บางรุ่นคลิกที่นี่)
ที่อยู่ : ชั้น 13 โยสึยะทาวเวอร์ 1-6-1 โยสึยะ ชินจูกุคุ โตเกียว 160-0004
เวลาทำการ : 9:00 - 17:00 น. *ปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดช่วงปีใหม่

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน