ศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติคืออะไร?

ศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติคืออะไร?

ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ (FRESC) มีจุดบริการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือเรื่องการพำนักของชาวต่างชาติซึ่งใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมในญี่ปุ่น ตั้งรวมกันอยู่ที่อาคาร "โคโมเระยตสึยะ (CO MO RE YOTSUYA)" หน้าสถานี JR ยตสึยะ เขตชินจูกุ ดำเนินงานให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ, ให้การสนับสนุนบริษัทที่ประสงค์จ้างงานชาวต่างชาติ และให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณะท้องถิ่นที่ช่วยเหลือชาวต่างชาติ เป็นต้น
ที่ศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ (FRESC) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์จะร่วมมือกันในการดำเนินมาตรการสนับสนุน์ช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพำนักของชาวต่างชาติ และพัฒนาสภาพแวดล้อมในการรับชาวต่างชาติให้ดียิ่งขึ้น

ที่มาของเครื่องหมายโลโก้

โลโก้ FRESC

เครื่องหมายโลโก้สื่อถึงข้อความว่า ด้วยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายในศูนย์ซึ่งเปรียบเสมือนใบไม้ จะทำให้สภาพแวดล้อมการรับชาวต่างชาติซึ่งเปรียบเสมือนดอกไม้นั้นเบ่งบานงดงาม

ไอคอน FRESC

Foreign Residents Support Center (FRESC)

Yotsuya Tower 13F 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
Navigation dial : 0570-011000
(จากโทรศัพท์ IP บางประเภทและจากต่างประเทศ โทร 03-5363-3013)

กลับสู่ด้านบน