การให้คำปรึกษาเรื่องการพำนัก (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว)

สถานที่ซึ่งชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นและบริษัทที่ต้องการจ้างงานชาวต่างชาติสามารถปรึกษากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้

คำอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย คลิกที่นี่ PDFPDF

Click here for English page (PDF)PDF

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว) เปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเมืองแก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นและผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของบริษัทที่ประสงค์จ้างงานชาวต่างชาติที่ศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ (FRESC) ในเขตชินจูกุ โตเกียว
เนื่องจากเป็นระบบจองล่วงหน้า จึงสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวได้โดยไม่ต้องรอ นอกจากนี้ ยังสามารถปรึกษาโดยไม่ระบุชื่อได้ด้วย สำหรับท่านที่สื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ ก็มีบริการล่ามด้วยคุณสามารถเลือกวิธีการให้คำปรึกษาแบบพบหน้า (มาที่ FRESC เพื่อขอคำปรึกษาโดยตรง) และแบบออนไลน์ได้
หากมีเรื่องไม่เข้าใจเกี่ยวกับสถานภาพการพำนัก หรือขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ ขอเชิญมาใช้บริการได้

อนึ่ง เนื่องจากที่นี่ไม่รับปรึกษาทางโทรศัพท์ สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาทางโทรศัพท์ กรุณาใช้บริการศูนย์ข้อมูล ฯลฯ

เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเรื่องการพำนัก

เวลาเปิด: วันธรรมดา 9.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดช่วงสิ้นปีและปีใหม่)
ภาษาที่รองรับ: ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเนปาล, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาไทย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน
*อาจมีกรณีที่สามารถรองรับภาษาอื่นนอกเหนือจากนี้ กรุณาปรึกษาเราเมื่อทำการจอง
ค่าใช้จ่าย: ฟรี (กรณีใช้ล่ามก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน)

กรณีแบบพบหน้า (มาที่ FRESC เพื่อขอคำปรึกษาโดยตรง)

สถานที่ตั้ง: โคโมเระยตสึยะ ยตสึยะทาวเวอร์ ชั้น 13
ภายในศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ (FRESC)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่
วิธีการจอง: โปรดจองทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ต

กรณีแบบออนไลน์

แอปพลิเคชัน : ใช้ "Jinjer Meeting" [เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก] เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก
โปรดดาวน์โหลดล่วงหน้า หากต้องการใช้สมาร์ตโฟน / แท็บเล็ตในการปรึกษาแบบออนไลน์
(ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด หากใช้คอมพิวเตอร์)
วิธีการจอง : โปรดจองทางอินเทอร์เน็ต

วิธีการจอง

จองทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 03-5363-3025 (รองรับ 18 ภาษา)

(ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาตากาล็อก, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเนปาล, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษากัมพูชา, ภาษาพม่า, ภาษามองโกเลีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสิงหล, ภาษาอูรดู, ภาษาเบงกาลี)
*คุณสามารถจองแบบพบหน้า (มาที่ FRESC เพื่อขอคำปรึกษาโดยตรง) ได้ทางโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์
03-5363-3025

*กรุณาอ่านข้อควรระวังก่อนทำการจองทางอินเทอร์เน็ต
*ในการจองทางอินเทอร์เน็ต กรุณากรอกข้อมูลด้วยภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
*คุณสามารถจองแบบพบหน้า (มาที่ FRESC เพื่อขอคำปรึกษาโดยตรง) หรือแบบออนไลน์ได้ทางอินเทอร์เน็ต
*คุณสามารถจองการปรึกษาแบบออนไลน์ได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

แบบฟอร์มการจองภาษาญี่ปุ่น รหัสสองมิติ แบบฟอร์มการจองภาษาอังกฤษ รหัสสองมิติ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจองทางอินเทอร์เน็ต

 • สำหรับการจองทางอินเทอร์เน็ต กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
 • ไม่สามารถรับการจองทางอินเทอร์เน็ตได้ หากต้องการปรึกษาเรื่องการพำนักภายใน 2 วันทำการ
  ตัวอย่าง
 • สำหรับท่านที่จองทางอินเทอร์เน็ต จะมีโทรศัพท์หรืออีเมล์ติดต่อไปจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว
  สำหรับท่านที่กรอกที่อยู่อีเมล์ในข้อมูลการติดต่อ จะได้รับอีเมล์ [ได้รับข้อมูลการจองเบื้องต้นแล้ว] จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว ดังนั้น หากมีการตั้งข้อจำกัดในการรับ เช่น การรับโดยระบุชื่อโดเมน กรุณาตั้งค่าอนุญาตการรับจาก "@i.moj.go.jp" เพื่อให้สามารถรับอีเมล์จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวได้
 • หากคุณไม่ได้รับโทรศัพท์หรืออีเมลจากด่านตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวแม้จะผ่านไปแล้ว 2 วันทำการหลังจากทำการจองทางอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อที่เบอร์โทรสำหรับรับเรื่องการจองขอคำปรึกษาเรื่องการพำนัก (03-5363-3025) เพื่อตรวจสอบ
 • อีเมล์ที่จัดส่ง [ได้รับข้อมูลการจองเบื้องต้นแล้ว] เป็นอีเมล์สำหรับส่งออกโดยเฉพาะ ดังนั้น โปรดทราบว่า แม้ว่าจะตอบอีเมล์กลับมา เราก็ไม่สามารถตอบกลับได้
 • เมื่อการจองเสร็จสิ้น เราจะแจ้งให้คุณทราบถึง (1) วันและเวลาการจองที่ยืนยันแล้ว (2) หมายเลขการจอง และ (3) URL การปรึกษาแบบออนไลน์ (สำหรับการปรึกษาแบบออนไลน์เท่านั้น) ผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล และเพียงการจองเบื้องต้นนี้ การจองของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์จึงโปรดระมัดระวัง
 • หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองหลังการจองเสร็จสมบูรณ์ กรุณาโทรแจ้งที่หมายเลขติดต่อสำหรับการจอง

เกี่ยวกับการปรึกษาแบบออนไลน์

สำหรับผู้ที่ "อยู่ไกลไม่สามารถไปที่ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติได้" หรือ "เป็นกังวลเกี่ยวกับการปรึกษาแบบพบหน้า" สามารถปรึกษาแบบออนไลน์ได้เช่นกัน ผู้ที่ต้องการปรึกษาแบบออนไลน์ โปรดจองโดยใช้แบบฟอร์มการจอง

(1) ทำการจองทางอินเทอร์เน็ต

 1. เลือก "การปรึกษาแบบออนไลน์" บนแบบฟอร์มการจองทางอินเทอร์เน็ต และกรอกหัวข้อที่จำเป็น เช่น วันและเวลาที่ต้องการปรึกษา รายละเอียดของการปรึกษา และที่อยู่อีเมล ฯลฯ
 2. เมื่อลงทะเบียนรายละเอียดการจองเสร็จแล้ว อีเมล [รับเรื่องการจองเบื้องต้น] จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้

(2) ตรวจสอบอีเมลเสร็จสิ้นการจอง

 1. คุณจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมลภายใน 2 วันทำการหลังได้รับอีเมล [รับเรื่องการจองเบื้องต้น] และเราจะทำการปรับวันและเวลาการปรึกษา และตรวจสอบรายละเอียดของการปรึกษา ฯลฯ
 2. เมื่อกำหนดวันและเวลาการปรึกษาแล้ว คุณจะได้รับอีเมล [การจองเสร็จสมบูรณ์]
  ในอีเมล [การจองเสร็จสมบูรณ์] จะมีวันและเวลาการปรึกษาและ URL การปรึกษาแบบออนไลน์ระบุไว้ จึงโปรดตรวจสอบด้วย
 3. (สำหรับสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต)
  โปรดติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนวันและเวลาการปรึกษา ติดตั้งแอป "Jinjer Meeting" ได้ที่นี่ เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

(3) ปรึกษาแบบออนไลน์

 1. เมื่อถึง 5 นาทีก่อนเวลาให้คำปรึกษา โปรดคลิก URL การปรึกษาแบบออนไลน์ในอีเมลเสร็จสิ้นการจอง และเมื่อเข้าร่วมในการปรึกษาแบบออนไลน์ โปรดเข้าร่วมโดยเปิดทั้งกล้องและไมโครโฟนไว้
 2. เมื่อถึงเวลา ผู้รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาจะทักทายคุณ จึงขอให้คุณเริ่มทำการปรึกษา
  *เราจะทำการยกเลิกหากไม่สามารถตรวจสอบการเข้าห้องออนไลน์ของผู้ปรึกษาได้แม้จะผ่านไป 10 นาทีนับจากเวลาเริ่ม
 3. หลังจากปรึกษาเสร็จสิ้น โปรดตอบแบบสอบถามที่แสดงบนหน้าจอ
 • สำหรับคอมพิวเตอร์
  ไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชัน หากเบราว์เซอร์ที่ใช้คือ Google Chrome หรือ Microsoft Edge
  คุณสามารถเริ่มต้นการปรึกษาได้เพียงแค่คลิก URL ที่แจ้งไว้ในอีเมลเสร็จสิ้นการจอง
  หากใช้เบราว์เซอร์อื่นนอกเหนือจากข้างต้น โปรดติดตั้งแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปจากที่นี่เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก
 • สำหรับสมาร์ตโฟน / แท็บเล็ต
  คุณต้องติดตั้งแอปพลิเคชันล่วงหน้า
  โปรดติดตั้งแอปพลิเคชันจากที่นี่เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอกภายในวันก่อนวันที่จะปรึกษา
 • ในการปรึกษาแบบออนไลน์จะใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน "Jinjer Meeting" [เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก]เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก
 • ผู้ปรึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการสื่อสารสำหรับการปรึกษาแบบออนไลน์
 • ห้ามบันทึกการให้คำปรึกษาออนไลน์ทั้งเสียงและวีดีโอ
 • นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องยอมรับใน "เรื่องแจ้งให้ทราบสำหรับผู้ใช้การปรึกษาแบบออนไลน์ / ข้อควรระวัง" ที่แสดงขึ้นเมื่อทำการจองทางอินเทอร์เน็ต

แนะนำข้อมูลการให้คำปรึกษาเรื่องการพำนัก (แผ่นพับ)

ไอคอน FRESC

Foreign Residents Support Center (FRESC)

หมายเลขโทรศัพท์
Navi Dial 0570-011000 (จากต่างประเทศและโทรศัพท์แบบ IP บางรุ่นคลิกที่นี่)
ที่อยู่ : ชั้น 13 โยสึยะทาวเวอร์ 1-6-1 โยสึยะ ชินจูกุคุ โตเกียว 160-0004
เวลาทำการ : 9:00 - 17:00 น. *ปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดช่วงปีใหม่

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน