การให้คำปรึกษาเรื่องการพำนัก (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว)

สถานที่ซึ่งชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นและบริษัทที่ต้องการจ้างงานชาวต่างชาติสามารถปรึกษากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว) เปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าเมืองแก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นและผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของบริษัทที่ประสงค์จ้างงานชาวต่างชาติที่ศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ (FRESC) ในเขตชินจูกุ โตเกียว
เนื่องจากเป็นระบบจองล่วงหน้า จึงสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวได้โดยไม่ต้องรอ นอกจากนี้ ยังสามารถปรึกษาโดยไม่ระบุชื่อได้ด้วย สำหรับท่านที่สื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ ก็มีบริการล่ามด้วย
หากมีเรื่องไม่เข้าใจเกี่ยวกับสถานภาพการพำนัก หรือขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ ขอเชิญมาใช้บริการได้

อนึ่ง เนื่องจากที่นี่ไม่รับปรึกษาทางโทรศัพท์ สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาทางโทรศัพท์ กรุณาใช้บริการศูนย์ข้อมูล ฯลฯ
สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาทางโทรศัพท์ คลิกที่นี่

แนะนำข้อมูลการให้คำปรึกษาเรื่องการพำนัก (แผ่นพับ)

เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเรื่องการพำนัก

เวลาเปิด: วันธรรมดา 9.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดช่วงสิ้นปีและปีใหม่)
สถานที่ตั้ง: โคโมเระยตสึยะ ยตสึยะทาวเวอร์ ชั้น 13
ภายในศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ (FRESC)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ภาษาที่รองรับ ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเนปาล, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาไทย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน
(หมายเหตุ) อาจมีกรณีที่สามารถรองรับภาษาอื่นนอกเหนือจากนี้ กรุณาปรึกษาเราเมื่อทำการจอง
ค่าใช้จ่าย: ฟรี (กรณีใช้ล่ามก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน)
วิธีใช้: ท่านที่ต้องการปรึกษา กรุณาทำการจองทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ต

วิธีการจอง

จองทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 03-5363-3025(รับรองภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน)

จองทางอินเทอร์เน็ตคลิกที่นี่ (ภาษาญี่ปุ่น)เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอกคลิกที่นี่ (ภาษาอังกฤษ)เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

 • กรุณาอ่านข้อควรระวังก่อนทำการจองทางอินเทอร์เน็ต
 • ในการจองทางอินเทอร์เน็ต กรุณากรอกข้อมูลด้วยภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ

หมายเลขติดต่อสำหรับการจอง

หมายเลขโทรศัพท์
03-5363-3025

แบบฟอร์มการจอง

*แบบฟอร์มการจองรองรับภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มการจองภาษาญี่ปุ่น รหัสสองมิติ แบบฟอร์มการจองภาษาอังกฤษ รหัสสองมิติ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจองทางอินเทอร์เน็ต

 • สำหรับการจองทางอินเทอร์เน็ต กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ในกรณีที่รีบ กรุณาจองทางโทรศัพท์
  ตัวอย่าง
 • สำหรับท่านที่จองทางอินเทอร์เน็ต จะมีโทรศัพท์หรืออีเมล์ติดต่อไปจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว
  สำหรับท่านที่กรอกที่อยู่อีเมล์ในข้อมูลการติดต่อ จะได้รับอีเมล์ [ได้รับข้อมูลการจองเบื้องต้นแล้ว] จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว ดังนั้น หากมีการตั้งข้อจำกัดในการรับ เช่น การรับโดยระบุชื่อโดเมน กรุณาตั้งค่าอนุญาตการรับจาก "@i .moj.go.jp" เพื่อให้สามารถรับอีเมล์จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวได้
 • หลังจากทำการจองทางอินเทอร์เน็ต หากเวลาผ่านไป 2 วันทำการแล้วแต่ยังไม่ได้รับโทรศัพท์หรืออีเมล์จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว กรุณาโทรศัพท์ไปยังหมายเลขติดต่อสำหรับการจอง (03-5363-3025) ของฝ่ายประสานงานตรวจสอบสำนักงานสาขายตสึยะ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว
 • อีเมล์ที่จัดส่ง [ได้รับข้อมูลการจองเบื้องต้นแล้ว] เป็นอีเมล์สำหรับส่งออกโดยเฉพาะ ดังนั้น โปรดทราบว่า แม้ว่าจะตอบอีเมล์กลับมา เราก็ไม่สามารถตอบกลับได้
 • เมื่อการจองเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบถึงวันเวลาที่จองและหมายเลขการจอง ทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ โปรดทราบว่า เป็นเพียงแค่การจองเบื้องต้น ยังไม่ถือว่าการจองเป็นอันเสร็จสมบูรณ์
 • หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองหลังการจองเสร็จสมบูรณ์ กรุณาโทรแจ้งที่หมายเลขติดต่อสำหรับการจอง

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน