พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ (FRESC)

พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือการพำนักของชาวต่างชาติ (FRESC)

ได้จัดพิธิเปิดในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ภาพถ่ายการกล่าวคําทักทายจากท่านโมริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
คําทักทายจากท่านโมริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ภาพถ่ายการเยี่ยมชมดูงานของท่านโมริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
การเยี่ยมชมดูงานของท่านโมริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ไอคอน FRESC

Foreign Residents Support Center (FRESC)

Yotsuya Tower 13F 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
Navigation dial : 0570-011000
(จากโทรศัพท์ IP บางประเภทและจากต่างประเทศ โทร 03-5363-3013)

กลับสู่ด้านบน