การรวบรวมลิงค์

ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ (FRESC) หน่วยงานภายใน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ

อื่น ๆ

ไอคอน FRESC

Foreign Residents Support Center (FRESC)

Yotsuya Tower 13F 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
Navigation dial : 0570-011000
(จากโทรศัพท์ IP บางประเภทและจากต่างประเทศ โทร 03-5363-3013)

กลับสู่ด้านบน