ความช่วยเหลือเรื่องการฉีดวัคซีนในหลายภาษา FRESC

ถึงชาวต่างชาติทุกท่านที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น : มีการช่วยเหลือในหลายภาษาสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโตเกียว นาโกย่า และโอซาก้า

รองรับหลายภาษาทั้งการให้คำปรึกษา การจอง ไปจนถึงวันเข้ารับการฉีดวัคซีน

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาเขมร, ภาษาเนปาล, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาพม่า, ภาษามองโกเลีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสิงหล, ภาษาอูรดู, ภาษาเบงกอล
* กรุณาคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบภาษาที่รองรับ ณ สถานฉีดวัคซีนในวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

ได้เริ่มดำเนินการให้ความช่วยเหลือในหลายภาษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารับวัคซีนของชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของชาวต่างชาติ ฯลฯ ที่ไม่สามารถจองฉีดวัคซีนได้ เนื่องด้วยอุปสรรคทางภาษา ฯลฯ
กรุณาคลิกที่นี่ สำหรับผู้ที่ต้องการอ่านหน้านี้ด้วยภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย

1. ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีน (สำหรับค่าเดินทางไปยังสถานฉีดวัคซีน ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง)

2. กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลต่อไปนี้ที่ได้รับบัตรฉีดวัคซีน

* ผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนอกเหนือจากโตเกียว โอซาก้า นาโกย่า ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเช่นกัน
* สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรฉีดวัคซีน กรุณาปรึกษาที่เขต ตำบล หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรับบัตรฉีดวัคซีน * หากมีปัญหาใด ๆ กรุณาปรึกษาแผนกช่วยเหลือของ FRESC

3. วิธีการจอง

บริการจองฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์ FRESC

เบอร์โทรศัพท์สำหรับจองฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ : 03-4332-2601

 • วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ปิดทำการวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ตั้งแต่เวลา 9:00 ถึง 17:00 น.
 • รองรับได้หลายภาษา
 • กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจอง ต้องแจ้งให้ทราบด้วย กรุณาติดต่อที่นี่

4. สถานที่ฉีดวัคซีน

* กรุณาหลีกเลี่ยงการติดต่อสอบถามไปยังโรงพยาบาล

โตเกียว

นาโกย่า

โอซาก้า

5. ช่วงเวลาเริ่มดำเนินการ

โตเกียว

JCHO Tokyo Takanawa Hospital จองเรียบร้อยแล้ว

 • เริ่มจอง : วันที่ 11 ตุลาคม (วันจันทร์)
 • เริ่มฉีดวัคซีน : ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม (วันพุธ)

นาโกย่า

Nagoya Congress Hall(สถานฉีดวัคซีนขนาดใหญ่) จองเรียบร้อยแล้ว

 • เริ่มจอง : วันที่ 11 ตุลาคม (วันจันทร์)
 • วันฉีดวัคซีน (ครั้งที่ 1) : วันที่ 19 ตุลาคม (วันอังคาร) และวันที่ 20 ตุลาคม (วันพุธ)
 • วันฉีดวัคซีน (ครั้งที่ 2) : วันที่ 16 พฤศจิกายน (วันอังคาร) และ วันที่ 17 พฤศจิกายน (วันพุธ)

Fujita Health University Bantane Hospital จองเรียบร้อยแล้ว

 • เริ่มจอง : วันที่ 22 ตุลาคม (วันศุกร์)
 • วันฉีดวัคซีน (ครั้งที่ 1) : วันที่ 26 ตุลาคม (วันอังคาร) , วันที่ 27 ตุลาคม (วันพุธ) , วันที่ 28 ตุลาคม (วันพฤหัสบดี) , วันที่ 29 ตุลาคม (วันศุกร์)
 • วันฉีดวัคซีน (ครั้งที่ 2) : วันที่ 16 พฤศจิกายน (วันอังคาร) , วันที่ 17 พฤศจิกายน (วันพุธ) , วันที่ 18 พฤศจิกายน (วันพฤหัสบดี) , วันที่ 19 พฤศจิกายน (วันศุกร์)

JCHO Chukyo Hospital จองเรียบร้อยแล้ว

 • เริ่มจอง : วันที่ 22 ตุลาคม (วันศุกร์)
 • วันฉีดวัคซีน (ครั้งที่ 1) : วันที่ 8 พฤศจิกายน (วันจันทร์) , วันที่ 10 พฤศจิกายน (วันพุธ) , วันที่ 16 พฤศจิกายน (วันอังคาร) , วันที่ 18 พฤศจิกายน (วันพฤหัสบดี)
 • วันฉีดวัคซีน (ครั้งที่ 2) : วันที่ 29 พฤศจิกายน (วันจันทร์) , วันที่ 1 ธันวาคม (วันพุธ) , วันที่ 7 ธันวาคม (วันอังคาร) , วันที่ 9 ธันวาคม (วันพฤหัสบดี)

โอซาก้า

Nanko Hospital จองเรียบร้อยแล้ว

 • เริ่มจอง : วันที่ 11 ตุลาคม (วันจันทร์)
 • เริ่มฉีดวัคซีน : ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม (วันพุธ)

6. ข้อควรระวังอื่น ๆ ในสถานฉีดวัคซีน

การจอง

 • การเข้ารับการฉีดวัคซีนใช้ระบบจองเท่านั้น กรุณาจองทางโทรศัพท์ผ่าน"บริการจองฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์ FRESC"ล่วงหน้า
 • สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรฉีดวัคซีนหรือผู้ที่ไม่ได้ทำการจอง แม้จะเดินทางไปที่สถานฉีดวัคซีนโดยตรงก็ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ โปรดระมัดระวัง

สิ่งที่ต้องนำติดตัวไปด้วยในวันฉีดวัคซีน

ข้อควรระวังในวันฉีดวัคซีน

 • กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ กรุณาหลีกเลี่ยงการสนทนาภายในสถานฉีดวัคซีน
 • หากมีอาการหวัดหรือรู้สึกไม่สบายในวันฉีดวัคซีน ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ กรุณาอย่าเดินทางมา ในกรณีนั้น โปรดติดต่อที่ "บริการจองฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์ FRESC"เพื่อขอยกเลิก
 • จะทำการฉีดวัคซีนที่ด้านบนของไหล่ ดังนั้นกรุณามาฉีดวัคซีนโดยสวมเสื้อที่สามารถเปิดไหล่ได้

ข้อควรระวังของสถานฉีดวัคซีนแต่ละแห่ง

JCHO Tokyo Takanawa Hospital(โตเกียว) จองเรียบร้อยแล้ว

 • อายุเป้าหมาย : ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
  * กรณีผู้ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีประสงค์รับการฉีดวัคซีน จำเป็นต้องมีลายเซ็นยินยอมจากผู้ปกครอง (ช่องลายเซ็นในแบบคัดกรองล่วงหน้า) และผู้ปกครองจำเป็นต้องเดินทางมาด้วย

Nagoya Congress Hall(นาโกย่า) จองเรียบร้อยแล้ว

 • อายุเป้าหมาย : ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
  * กรณีผู้ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีประสงค์รับการฉีดวัคซีน จำเป็นต้องมีลายเซ็นยินยอมจากผู้ปกครอง (ช่องลายเซ็นในแบบคัดกรองล่วงหน้า) และผู้ปกครองจำเป็นต้องเดินทางมาด้วย
 • วันฉีดวัคซีน (ครั้งที่ 1) : วันที่ 19 ตุลาคม (วันอังคาร) และวันที่ 20 ตุลาคม (วันพุธ)
 • วันฉีดวัคซีน (ครั้งที่ 2) : วันที่ 16 พฤศจิกายน (วันอังคาร) และ วันที่ 17 พฤศจิกายน (วันพุธ)
 • ขอความกรุณาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากไม่มีที่จอดรถฟรีสำหรับผู้มารับการฉีดวัคซีน

Fujita Health University Bantane Hospital(นาโกย่า) จองเรียบร้อยแล้ว

 • อายุเป้าหมาย : ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
  * กรณีผู้ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีประสงค์รับการฉีดวัคซีน จำเป็นต้องมีลายเซ็นยินยอมจากผู้ปกครอง (ช่องลายเซ็นในแบบคัดกรองล่วงหน้า) และผู้ปกครองจำเป็นต้องเดินทางมาด้วย

JCHO Chukyo Hospital(นาโกย่า) จองเรียบร้อยแล้ว

 • อายุเป้าหมาย : ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
  * กรณีผู้ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีประสงค์รับการฉีดวัคซีน จำเป็นต้องมีลายเซ็นยินยอมจากผู้ปกครอง (ช่องลายเซ็นในแบบคัดกรองล่วงหน้า) และผู้ปกครองจำเป็นต้องเดินทางมาด้วย

Nanko Hospital(โอซาก้า) จองเรียบร้อยแล้ว

 • อายุเป้าหมาย : ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  * สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 - 18 ปี ผู้ปกครองจำเป็นต้องเดินทางมาด้วย (ช่องลายเซ็นในแบบคัดกรองล่วงหน้า ต้องให้ผู้ปกครองที่เดินทางมาลงลายเซ็นด้วย)

7. การให้ความช่วยเหลือในวันฉีดวัคซีน

จัดให้ความช่วยเหลือโดยล่ามหลายภาษา (*) ระหว่างการตรวจคัดกรอง ฯลฯ ณ สถานฉีดวัคซีน
* ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาเนปาล, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาพม่า, ภาษาฝรั่งเศส

8. ชนิดของวัคซีน

โตเกียว

 • JCHO Tokyo Takanawa Hospital : บริษัทไฟเซอร์ จองเรียบร้อยแล้ว

นาโกย่า

 • Nagoya Congress Hall : บริษัททาเคดะ / โมเดอร์นาจองเรียบร้อยแล้ว
 • Fujita Health University Bantane Hospital : บริษัทไฟเซอร์ จองเรียบร้อยแล้ว
 • JCHO Chukyo Hospital : บริษัทไฟเซอร์ จองเรียบร้อยแล้ว

โอซาก้า

 • Nanko Hospital : บริษัทไฟเซอร์ จองเรียบร้อยแล้ว

9. จำนวนครั้งที่ฉีด

2 ครั้ง

 • กรณีวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ โดยมาตรฐานแล้ว หลังจากฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ (วันเดียวกันหลังจากระยะเวลา 3 สัปดาห์) จึงจะทำการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2
 • กรณีวัคซีนของบริษัททาเคดะ / โมเดอร์นา โดยมาตรฐานแล้ว หลังจากฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ (วันเดียวกันหลังจากระยะเวลา 4 สัปดาห์) จึงจะทำการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2

* โดยหลักการแล้ว จะทำการจองวันฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พร้อมกันในคราวเดียว

10. ขั้นตอนการฉีดวัคซีน

▼ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว(ผู้ที่ไม่ได้รับบัตรฉีดวัคซีนจากหน่วยงานท้องถิ่น)

11. แผนที่ของสถานฉีดวัคซีน

โตเกียว

นาโกย่า

โอซาก้า

12. แผ่นพับ "ความช่วยเหลือเรื่องการฉีดวัคซีนในหลายภาษา FRESC"

13. อื่น ๆ

 • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในครั้งนี้ เป็นการฉีดวัคซีนตามกฎหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (กรณีพิเศษเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19) หากการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สามารถรับความช่วยเหลือ (ความช่วยเหลือตามกฎหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรค : ค่ารักษาพยาบาล, ค่าธรรมเนียมแพทย์, เงินบำนาญกรณีทุพพลภาพ, ค่าทำศพ, เงินก้อนช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เป็นต้น ) ตามกฎหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้
 • สำหรับผู้ที่ไม่มั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น หรือผู้ที่ไม่ทราบวิธีรับบัตรฉีดวัคซีนหรือวิธีจองเพื่อรับการฉีดวัคซีน กรุณาปรึกษาศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ ศูนย์ช่วยเหลือ FRESC (PDF) (ภาษาญี่ปุ่น)PDF (โทร 0120-76-2029 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทร)) สามารถปรึกษาในหลายภาษาได้

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน