Phổ biến thông tin

Nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động quảng bá, Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản (sau đây gọi là "Tổng cục".) đã có tài khoản SNS chính thức (sau đây gọi là "Tài khoản này") ở Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản và Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương, và sẽ phổ biến thông tin qua tài khoản này.

Về chính sách hoạt động SNS chính thức của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú

Twitter

Cơ quan chủ quản Tên tài khoản Đường link liên kết Twitter
Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản MOJ_IMMI
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sapporo IMMI_SAPPORO
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sendai IMMI_SENDAI
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo IMMI_TOKYO
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sân bay Narita
IMMI_NARITA
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sân bay Haneda
IMMI_HANEDA
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Yokohama
IMMI_YOKOHAMA
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nagoya IMMI_NAGOYA
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nagoya
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sân bay Chubu
IMMI_CHUBU
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Osaka IMMI_OSAKA
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Osaka
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sân bay Kansai
IMMI_KANSAI
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Osaka
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Kobe
IMMI_KOBE
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Hiroshima IMMI_HIROSHIMA2
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Takamatsu IMMI_TAKAMATSU
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Fukuoka IMMI_FUKUOKA
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Fukuoka
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Naha
IMMI_NAHA
Trung tâm Kiểm soát nhập cảnh Higashi-Nihon IMMI_HIGASHI
Trung tâm Kiểm soát nhập cảnh Omura IMMI_OMURA

Facebook

Cơ quan chủ quản Tên tài khoản Đường link liên kết Facebook
Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản ImmigrationServicesAgency.MOJ
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nagoya
Phụ trách cải thiện môi trường tiếp nhận, Bộ phận Quản lý thẩm tra
nagoya.nyukan.support Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nagoya
(Hỗ trợ lưu trú)
Trang Facebook

Thư viện Video

Thư viện này cung cấp các video giới thiệu về Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản cũng như video về hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay, v.v...

Dịch vụ gửi email

Tổng cục sẽ gửi thông tin qua email. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem ở đường dẫn bên dưới.

Dịch vụ gửi email

Lên đầu trang