Thư viện Video

Các video giới thiệu về Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, video hướng dẫn về thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay, v.v... đều được đăng tải trên kênh YouTube của Bộ Tư pháp Nhật Bản.

Video giới thiệu Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản

 • Video giới thiệu Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản - bản 30 giây

  Video giới thiệu Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản - bản 30 giây (Tiếng Anh)

  Video này là video hình ảnh dài 30 giây giúp mọi người dễ dàng tìm hiểu về công việc và vai trò của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản.

  (← Nhấp vào để xem video. )

 • Video giới thiệu Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản ~ Giới thiệu về cơ cấu tổ chức và công việc của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản ~

  Video giới thiệu Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản ~ Giới thiệu về cơ cấu tổ chức và công việc của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản ~ (Tiếng Anh)

  <Tóm tắt>
  1. Cơ cấu tổ chức và công việc
  2. Nội dung công việc của nhân viên
  3. Thông báo từ Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản

  (← Nhấp vào để xem video. )

Hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay

 • Hướng dẫn thủ tục trở về Nhật Bản

  Hướng dẫn thủ tục trở về Nhật Bản (Tiếng Nhật)

  Video này sẽ trình bày hướng dẫn về thủ tục trở về Nhật Bản dành cho công dân Nhật Bản.

  (← Nhấp vào để xem video. )

 • Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh

  Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh (Tiếng Anh)

  Video này sẽ trình bày hướng dẫn về thủ tục nhập cảnh dành cho người nước ngoài.

  (Giản thể)/(Phồn thể)/(Tiếng Hàn)

  (← Nhấp vào để xem video. )

Những nỗ lực liên quan đến việc tiếp nhận và cùng chung sống với người nước ngoài

 • Những nỗ lực liên quan đến việc tiếp nhận và cùng chung sống với người nước ngoài

  Những nỗ lực liên quan đến việc tiếp nhận và cùng chung sống với người nước ngoài (Tiếng Anh)

  Video này sẽ trình bày những giải thích dễ hiểu về tư cách lưu trú mới – "Kỹ năng đặc định", và giới thiệu về việc hoàn thiện môi trường tiếp nhận người nước ngoài – nỗ lực mới của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản.

  (← Nhấp vào để xem video. )

Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài / Foreign Residents Support Center (FRESC)

 • Giới thiệu Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài (FRESC)

  Giới thiệu Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài (FRESC) (Tiếng Anh)

  Video này sẽ trình bày giới thiệu chi tiết về những nỗ lực và thông tin cơ sở vật chất, v.v... của "Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài (FRESC)" được mở tại Yotsuya, Quận Shinjuku vào ngày 6/7/2020.

  (← Nhấp vào để xem video. )

Biện pháp ngăn chặn lao động bất hợp pháp

 • Biện pháp ngăn chặn lao động bất hợp pháp

  Các điểm lưu ý về Biện pháp ngăn chặn lao động bất hợp pháp ~ Quan điểm đúng về Thẻ lưu trú, v.v... ~

  Video này giới thiệu cách thao tác trên ứng dụng đọc thẻ lưu trú, v.v... và cách đánh giá trực quan tính xác thực từ các mặt của thẻ lưu trú, v.v...

  (← Nhấp vào để xem video. )

Tham khảo

Trang web cung cấp thông tin việc làm (O-NET phiên bản tiếng Nhật) [Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản]

Trang web cung cấp thông tin việc làm của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (O-NET phiên bản tiếng Nhật) sẽ giới thiệu về Cán bộ thẩm tra nhập cảnh/Cán bộ kiểm soát an ninh nhập cảnh.

Cán bộ thẩm tra nhập cảnh
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/517 (Tiếng Nhật) (Chuyển đến trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.)

Cán bộ kiểm soát an ninh nhập cảnh
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/143 (Tiếng Nhật) (Chuyển đến trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.)

Lên đầu trang