• TOP
 • Về chúng tôi
 • Phổ biến thông tin
 • Về chính sách hoạt động SNS chính thức của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương

Về chính sách hoạt động SNS chính thức của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương

Nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động quảng bá, Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản đã có tài khoản Twitter và Facebook chính thức (sau đây gọi là "SNS".) tại Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản và Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương, và sẽ tiến hành phổ biến thông tin qua các tài khoản này.
Để phổ biến thông tin qua SNS, chúng tôi sẽ thiết lập chính sách hoạt động của các tài khoản này như sau. Nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động quảng bá, Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản đã có tài khoản Twitter và Facebook chính thức (sau đây gọi là "SNS".) tại Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản và Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương, và sẽ tiến hành phổ biến thông tin qua các tài khoản này.
Để phổ biến thông tin qua SNS, chúng tôi sẽ thiết lập chính sách hoạt động của các tài khoản này như sau.

1 Chính sách cơ bản

Thông qua việc phổ biến các thông tin về nghiệp vụ, nỗ lực, v.v... của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, chúng tôi mong muốn tăng cường hơn nữa các hoạt động quảng bá của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, cũng như giúp người dùng hiểu rõ hơn về hoạt động của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, đồng thời nâng cao tính tiện lợi khi tiếp cận thông tin cho người dùng.

2 Thông tin tài khoản

1 Twitter
Cơ quan chủ quản Tên tài khoản Đường link liên kết Twitter
Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản MOJ_IMMI
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sapporo IMMI_SAPPORO
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sendai IMMI_SENDAI
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo IMMI_TOKYO
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sân bay Narita
IMMI_NARITA
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sân bay Haneda
IMMI_HANEDA
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Yokohama
IMMI_YOKOHAMA
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nagoya IMMI_NAGOYA
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nagoya
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sân bay Chubu
IMMI_CHUBU
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Osaka IMMI_OSAKA
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Osaka
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sân bay Kansai
IMMI_KANSAI
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Osaka
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Kobe
IMMI_KOBE
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Hiroshima IMMI_HIROSHIMA
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Takamatsu IMMI_TAKAMATSU
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Fukuoka IMMI_FUKUOKA
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Fukuoka
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Naha
IMMI_NAHA
Trung tâm Kiểm soát nhập cảnh Higashi-Nihon IMMI_HIGASHI
Trung tâm Kiểm soát nhập cảnh Omura IMMI_OMURA

2 Facebook
Cơ quan chủ quản Tên tài khoản Đường link liên kết Facebook
Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản ImmigrationServicesAgency.MOJ
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nagoya
Phụ trách cải thiện môi trường tiếp nhận, Bộ phận Quản lý thẩm tra
nagoya.nyukan.support Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nagoya
(Hỗ trợ lưu trú)
Trang Facebook

3 Bên đăng bài

Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản và Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú

4 Thời gian đăng bài

Về nguyên tắc, nhân viên sẽ ngẫu nhiên đăng bài trong thời gian làm việc của quầy thuộc Tổng cục. Tuy nhiên, có những trường hợp sẽ đăng bài không trong thời gian làm việc của quầy thuộc Tổng cục nếu cần thiết.

5 Hạng mục cần lưu ý

 1. Chúng tôi sẽ không giải quyết các ý kiến ​​hoặc thắc mắc thông qua hình thức trả lời, tweet lại (retweet), v.v... trên tài khoản này. Mong quý vị thông cảm.
  Nếu có vấn đề cần tư vấn, ý kiến, câu hỏi, v.v... với Tổng cục, vui lòng truy cập vào trang web này.
 2. Theo nguyên tắc, chúng tôi sẽ không theo dõi hoặc tweet lại (retweet) từ tài khoản này. Tuy nhiên, chúng tôi có thể theo dõi các tài khoản của quốc gia và chính quyền địa phương, v.v... nếu cần.
 3. Nếu vì bất kỳ lý do nào đó làm phát sinh bất tiện liên quan đến hoạt động của tài khoản này, chúng tôi có thể ngừng hoạt động, thay đổi hoặc xóa nội dung thông báo, hoặc xóa tài khoản này mà không cần thông báo trước.
 4. Bạn không thể sao chép/đăng lại các nội dung được đăng bởi tài khoản này khi chưa được sự cho phép, ngoại trừ trường hợp được Luật Bản quyền công nhận như "sao chép vì mục đích sử dụng cá nhân" hoặc "trích dẫn", v.v…, và trường hợp sử dụng tính năng "Tweet lại" (Retweet) chính thức của Twitter, v.v… để đăng lại mà không sửa đổi nội dung bài đăng, hoặc có ghi rõ nguồn bài đăng.
 5. Quyền tác giả, v.v... liên quan đến việc đăng bình luận, v.v... thuộc về người dùng đã đăng bình luận đó, nhưng một khi đã đăng bình luận, thì xem như người dùng đã cấp quyền cho Tổng cục chúng tôi sử dụng những bình luận đó miễn phí và không độc quyền trên toàn thế giới, và cũng xem như đã đồng ý không sử dụng quyền tác giả, v.v... đối với Tổng cục chúng tôi.
 6. Chúng tôi có thể thay đổi chính sách hoạt động này mà không cần báo trước.

6 Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

 1. Chúng tôi sẽ hết sức thận trọng trong việc đăng bài từ tài khoản này, nhưng không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin.
 2. Cả Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản cũng như Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những vấn đề, v.v... sau đây. Mong quý vị thông cảm.
  1. a. Các câu trả lời, tweet lại, v.v... cho tài khoản này được đăng bởi người dùng
  2. b. Thiệt hại phải chịu do người dùng đã sử dụng hoặc đã không thể sử dụng tài khoản này
  3. c. Rắc rối phát sinh giữa những người dùng có liên quan đến tài khoản này hoặc thiệt hại phải chịu do việc này
  4. d. Rắc rối phát sinh giữa người dùng và bên thứ ba có liên quan đến tài khoản này hoặc thiệt hại phải chịu do việc này

7 Các hành vi bị cấm

Vui lòng không thực hiện bất kỳ hành vi nào thuộc các mục sau đây với tài khoản này.
Nếu cơ quan chủ quản của tài khoản này xác định rằng hành vi của người dùng thuộc bất kỳ mục nào sau đây, thì có thể chúng tôi sẽ chặn người dùng, v.v...

 1. Hành vi đăng thông tin cá nhân hoặc các nội dung làm cho suy luận ra thông tin cá nhân, hoặc hành vi tương tự như vậy
 2. Hành vi làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản, Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Bên thứ ba
 3. Hành vi xâm phạm một phần hoặc toàn bộ quyền tác giả, quyền bảo vệ hình ảnh cá nhân hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản, Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Bên thứ ba
 4. Hành vi trái pháp luật hoặc trái thuần phong mỹ tục, hoặc đăng thông tin, hình ảnh, v.v... liên quan đến các hành vi đó
 5. Hành vi mạo danh người dùng khác, bên thứ ba, v.v...
 6. Hành vi dùng tài khoản này cho các mục đích quảng cáo và tuyên truyền
 7. Hành vi sửa đổi một phần hoặc tất cả nội dung được đăng từ tài khoản này
 8. Hành vi không liên quan đến nội dung đã đăng tải từ tài khoản này
 9. Các hành vi khác mà cơ quan chủ quản của tài khoản này xác định là không phù hợp vì những lý do hợp lý.

8 Áp dụng

Chính sách hoạt động này sẽ được áp dụng kể từ ngày 22/7/2020.

Lên đầu trang