Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Fukuoka

Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Fukuoka có thẩm quyền đối với các tỉnh Fukuoka, tỉnh Saga, tỉnh Nagasaki, tỉnh Oita, tỉnh Kumamoto, tỉnh Kagoshima, tỉnh Miyazaki và tỉnh Okinawa (thuộc thẩm quyền của Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Naha), bao gồm trụ sở chính, 1 chi cục và 14 văn phòng chi nhánh (trong đó có 4 văn phòng chi nhánh thuộc thẩm quyền của Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Naha).

Thông báo

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Fukuoka, tỉnh Saga, tỉnh Nagasaki, tỉnh Kumamoto, tỉnh Oita, tỉnh Miyazaki, tỉnh Kagoshima, tỉnh Okinawa

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Fukuoka, tỉnh Saga, tỉnh Nagasaki, tỉnh Kumamoto, tỉnh Oita, tỉnh Miyazaki, tỉnh Kagoshima, tỉnh Okinawa

Địa chỉ 810-0073
Tòa nhà phức hợp các văn phòng chính phủ về pháp lý số 1 Fukuoka, 3-5-25 Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)
Tên gọi Số điện thoại – FAX Nội dung công việc
Ban Tổng vụ 092-717-5420・
092-717-5425(FAX)
Tổng vụ, nhân sự, v.v...
Ban Kế toán 092-717-5421 Kế toán, nghiệp vụ kế toán
Bộ phận Thẩm tra việc làm và tư cách vĩnh trú 092-717-7596 Thẩm tra lưu trú thông thường (Làm việc, vĩnh trú)
9:00 ~ 16:00 (Chú ý 1) trừ thứ Bảy, Chủ nhật (Chú ý 2) Trong thời gian nghỉ trưa (12:00 ~ 13:00), chúng tôi vẫn thực hiện các nghiệp vụ tại quầy, ngoại trừ nghiệp vụ liên quan đến các dự án đăng ký hàng loạt của các doanh nghiệp/tổ chức, v.v...
Bộ phận Phán quyết 092-717-5423 Thẩm tra vi phạm thông thường
Bộ phận An ninh 092-717-5424 Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất

Văn phòng Nishijin (Bộ phận Thẩm tra du học và đào tạo)

(Địa chỉ)
814-0005
14-15 Sohara, Sawara-ku, Fukuoka-shi (Tầng 5)

(Phụ trách thẩm tra du học và các thẩm tra khác)
 092-831-4108

(Phụ trách thẩm tra thực tập kỹ năng)
 092-831-4109

Thẩm tra lưu trú thông thường (Du học, thực tập nghiên cứu, thực tập kỹ năng, lưu trú ngắn hạn)

Văn phòng Nishijin không tiếp nhận các loại đăng ký.
Các loại đăng ký sẽ được tiếp nhận tại quầy tiếp nhận trên tầng 6 của Tòa nhà phức hợp các văn phòng chính phủ về pháp lý số 1 Fukuoka.

 

Văn phòng chi nhánh Kitakyushu

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Fukuoka, tỉnh Oita

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Fukuoka, tỉnh Oita

Địa chỉ 803-0813
Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ Kokura, 5-1 Jonai, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken
Điện thoại/FAX 093-582-6915・093-582-5935(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường, nghiệp vụ cảng biển, sân bay
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Văn phòng chi nhánh Cảng Hakata

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Không thực hiện các thủ tục này.

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Không thực hiện các thủ tục này.

Địa chỉ 812-0031
Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ Cảng Fukuoka, 8-1 Okihamamachi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken
Điện thoại/FAX 092-262-2373・092-262-2357(FAX)
Nội dung công việc Nghiệp vụ cảng biển
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Văn phòng chi nhánh Sân bay Fukuoka

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Không thực hiện các thủ tục này.

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Không thực hiện các thủ tục này.

Địa chỉ 812-0851
Nhà ga quốc tế Sân bay Fukuoka, 739 Oaza Aoki, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken
Điện thoại/FAX 092-477-0121・092-477-7878(FAX)
Nội dung công việc Nghiệp vụ sân bay
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Văn phòng chi nhánh Saga

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Saga, tỉnh Fukuoka, tỉnh Nagasaki

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Saga, tỉnh Fukuoka, tỉnh Nagasaki

Địa chỉ 840-0801
Tầng 6, Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ số 2 Saga, 3-3-20 Ekimae Chuo, Saga-shi, Saga-ken
Điện thoại/FAX 0952-36-6262・0952-36-6261(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường, nghiệp vụ cảng biển, sân bay
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Văn phòng chi nhánh Nagasaki

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Nagasaki, tỉnh Saga

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Nagasaki, tỉnh Saga

Địa chỉ 850-0921
Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ Cảng Nagasaki, 7-29 Matsugaemachi, Nagasaki-shi, Nagasaki-ken
Điện thoại/FAX 095-822-5289・095-828-3871(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường, nghiệp vụ cảng biển, sân bay
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Văn phòng chi nhánh Tsushima

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Nagasaki

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Nagasaki

Địa chỉ 817-0016
Tầng 4, Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ địa phương Izuhara, 341-42 Izuharamachi Higashizato, Tsushima-shi, Nagasaki-ken
Điện thoại/FAX 0920-52-0432・0920-52-6517(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường, nghiệp vụ cảng biển
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Văn phòng chi nhánh Kumamoto

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Kumamoto, tỉnh Fukuoka, tỉnh Oita, tỉnh Miyazaki

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Kumamoto, tỉnh Fukuoka, tỉnh Oita, tỉnh Miyazaki

Địa chỉ 862-0971
Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ số 2 Kumamoto, 3-1-53 Oe, Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
Điện thoại/FAX 096-362-1721・096-363-5431(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường, nghiệp vụ cảng biển, sân bay
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Văn phòng chi nhánh Oita

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Oita, tỉnh Kumamoto, tỉnh Miyazaki

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Oita, tỉnh Kumamoto, tỉnh Miyazaki

Địa chỉ 870-8521
Tầng 1, Tòa nhà phức hợp các văn phòng chính phủ về pháp lý Oita, 7-5 Niagemachi, Oita-shi, Oita-ken
Điện thoại/FAX 097-536-5006・097-536-5030(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường, nghiệp vụ cảng biển, sân bay
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Văn phòng chi nhánh Miyazaki

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Miyazaki, tỉnh Kumamoto

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Miyazaki, tỉnh Kumamoto

Địa chỉ 880-0802
Tầng 2, Tòa nhà phức hợp các văn phòng chính phủ về pháp lý Miyazaki, 1-1 Beppu-cho, Miyazaki-shi, Miyazaki-ken
Điện thoại/FAX 0985-31-3580・0985-31-3596(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường, nghiệp vụ cảng biển, sân bay
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Văn phòng chi nhánh Kagoshima

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Kagoshima, tỉnh Kumamoto, tỉnh Miyazaki

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Kagoshima, tỉnh Kumamoto, tỉnh Miyazaki

Địa chỉ 892-0812
Tầng 3, Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ Cảng Kagoshima, 2-5-1 Hamamachi, Kagoshima-shi
Điện thoại/FAX 099-222-5658・099-226-3218(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường, nghiệp vụ cảng biển, sân bay
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Các mục bổ sung

  1. *1 Về "Các đăng ký liên quan đến Lưu trú"
    Về nguyên tắc, có thể làm thủ tục tại Cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương, các Chi cục hoặc Văn phòng chi nhánh phụ trách nào có thẩm quyền đối với địa chỉ của người nước ngoài là người thực hiện đăng ký.
  2. *2 Về "Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú"
    Về nguyên tắc là thực hiện tại Cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương hoặc các Chi cục nào có thẩm quyền đối với địa chỉ của cơ quan tiếp nhận hoặc địa chỉ của người thân đang là người đại diện đăng ký. Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng, có những văn phòng chi nhánh sẽ không xử lý đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú đối với một số tư cách lưu trú.
  3. *3 Nếu bạn còn điểm chưa rõ nào khác, vui lòng liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương, các Chi cục hoặc Văn phòng chi nhánh gần nhất.

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang