Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Kobe

Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Kobe thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Osaka có thẩm quyền đối với tỉnh Hyogo, bao gồm chi cục và 1 văn phòng chi nhánh.

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Hyogo

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Hyogo

Địa chỉ 650-0024
Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ khu vực Kobe, 29 Kaigandori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)
Tên gọi Số điện thoại – FAX Nội dung công việc
Ban Tổng vụ 078-391-6377・
078-325-2097(FAX)
Tổng vụ, nhân sự, kế toán
Bộ phận Thẩm tra 078-391-6378 Thẩm tra lưu trú thông thường, thẩm tra vi phạm
078-391-4747 Nghiệp vụ cảng biển
Bộ phận An ninh 078-391-6379 Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất
9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Văn phòng chi nhánh Cảng Himeji

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Hyogo

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Hyogo

Địa chỉ 672-8063
Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ Cảng Himeji, 294-1 Suka Shikamaku, Himeji-shi, Hyogo-ken
Điện thoại/FAX 079-235-4688・079-235-3375(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường, nghiệp vụ cảng biển
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Các mục bổ sung

  1. *1 Về "Các đăng ký liên quan đến Lưu trú"
    Về nguyên tắc, có thể làm thủ tục tại Cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương, các Chi cục hoặc Văn phòng chi nhánh phụ trách nào có thẩm quyền đối với địa chỉ của người nước ngoài là người thực hiện đăng ký.
  2. *2 Về "Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú"
    Về nguyên tắc là thực hiện tại Cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương hoặc các Chi cục nào có thẩm quyền đối với địa chỉ của cơ quan tiếp nhận hoặc địa chỉ của người thân đang là người đại diện đăng ký. Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng, có những văn phòng chi nhánh sẽ không xử lý đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú đối với một số tư cách lưu trú.
  3. *3 Nếu bạn còn điểm chưa rõ nào khác, vui lòng liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương, các Chi cục hoặc Văn phòng chi nhánh gần nhất.
Lên đầu trang