Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Osaka

Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Osaka có thẩm quyền đối với Osaka, Kyoto, tỉnh Hyogo (thuộc thẩm quyền của Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Kobe), tỉnh Nara, tỉnh Shiga và tỉnh Wakayama, bao gồm trụ sở chính, 2 chi cục và 6 văn phòng chi nhánh (trong đó có 1 văn phòng chi nhánh thuộc quản lý của Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Kobe).

Thông báo

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Shiga, Kyoto, Osaka, tỉnh Hyogo, tỉnh Nara, tỉnh Wakayama

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Shiga, Kyoto, Osaka, tỉnh Hyogo, tỉnh Nara, tỉnh Wakayama

Địa chỉ 559-0034
1-29-53 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)
Tên gọi Số điện thoại – FAX Nội dung công việc
Ban Tổng vụ 06-4703-2100・
06-4703-2262(FAX)
Tổng vụ, nhân sự, yêu cầu công bố văn bản hành chính, v.v...
Ban Kế toán 06-4703-2162 Kế toán, nghiệp vụ kế toán
Bộ phận Quản lý thẩm tra 06-4703-2115 Đăng ký/khai báo về thẻ lưu trú, tái nhập cảnh, khai báo về tình hình hoạt động của người lưu trú trung và dài hạn, v.v...
Bộ phận Quản lý thẩm tra
(Liên quan đến tàu thuyền)
06-4703-2152 Nghiệp vụ cảng biển
Bộ phận Thẩm tra vĩnh trú 06-4703-2190 Thẩm tra lưu trú (vợ/chồng, v.v... của người Nhật/người vĩnh trú, định cư, vĩnh trú, v.v...), nghiệp vụ liên quan đến chứng nhận người tị nạn
Bộ phận Thẩm tra việc làm
(Phụ trách việc làm số 1)
06-4703-2101 Thẩm tra lưu trú (Tư cách lao động ngoài kỹ năng đặc định)
Bộ phận Thẩm tra việc làm
(Phụ trách việc làm số 2)
06-4703-2195 Thẩm tra lưu trú (Kỹ năng đặc định), đăng ký Cơ quan hỗ trợ đăng ký, v.v...
Bộ phận Thẩm tra du học và đào tạo 06-4703-2158 Thẩm tra lưu trú (Du học, hoạt động văn hóa)
Bộ phận Thẩm tra du học và đào tạo
(Phụ trách thực tập nghiên cứu, tạm trú ngắn hạn)
06-4703-2149 Thẩm tra lưu trú (Thực tập nghiên cứu, lưu trú ngắn hạn)
Bộ phận Phán quyết 06-4703-2167 Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (thẩm tra vi phạm, điều trần, v.v..., tha bổng tạm thời), nghiệp vụ liên quan đến yêu cầu thẩm tra người tị nạn
* Thời gian tiếp nhận là từ 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)
Bộ phận Khảo sát thực trạng 06-4703-2139 Điều tra thực trạng liên quan đến thẩm tra lưu trú
Bộ phận Quản lý thông tin 06-4703-2155 Quản lý hồ sơ thẩm tra
Bộ phận Kế hoạch và quản lý 06-4703-2275 Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất
Bộ phận Điều tra số 1 06-4703-2170 Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Vạch trần)
Bộ phận Điều tra số 2 06-4703-2178 Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Khai báo đầu thú, v.v...)
* Thời gian tiếp nhận là từ 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)
Bộ phận Xử lý 06-4703-2183 Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Đối đãi với người bị tạm giữ)
* Thời gian tiếp nhận là từ 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)
Bộ phận Thi hành 06-4703-2181 Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Trả về nước)

Văn phòng Ibaraki - Văn phòng Bộ phận Quản lý thông tin

(Địa chỉ)
567-0071
1-11-1 Koriyama, Ibaraki-shi, Osaka

 

Quản lý hồ sơ thẩm tra

Văn phòng Ibaraki không thực hiện nghiệp vụ thẩm tra lưu trú.

Văn phòng chi nhánh Otsu

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Shiga, Kyoto

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Shiga, Kyoto

Địa chỉ 520-0044
Tầng 6, Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ Otsu Biwako, 3-1-1 Kyo-machi, Otsu-shi, Shiga-ken
Điện thoại/FAX 077-511-4231・077-524-8903(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Văn phòng chi nhánh Kyoto

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Kyoto, tỉnh Shiga

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Kyoto, tỉnh Shiga

Địa chỉ 606-8395
Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ địa phương số 2 Kyoto, 34-12, Higashimaruta-cho, Marutamachi Kawabata Higashi-iru, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Điện thoại/FAX 075-752-5997・075-762-2121(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Văn phòng chi nhánh Cảng Maizuru

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Kyoto, tỉnh Hyogo

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Kyoto, tỉnh Hyogo

Địa chỉ 624-0946
Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ Cảng Maizuru, 901 Shimofukui, Maizuru-shi, Kyoto
Điện thoại/FAX 0773-75-1149・0773-75-7142(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường, nghiệp vụ cảng biển
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Văn phòng chi nhánh Nara

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Nara, tỉnh Wakayama

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Nara, tỉnh Wakayama

Địa chỉ 630-8305
Tòa nhà phức hợp các văn phòng chính phủ về pháp lý số 2 Nara, 3-4-1 Higashikidera-cho, Nara-shi, Nara-ken
Điện thoại/FAX 0742-23-6501・0742-23-6602(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Văn phòng chi nhánh Wakayama

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Wakayama, tỉnh Nara

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Wakayama, tỉnh Nara

Địa chỉ 640-8287
Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ Cảng Wakayama, 6-22-2 Chikko, Wakayama-shi, Wakayama-ken
Điện thoại/FAX 073-422-8778・073-422-8779(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường, nghiệp vụ cảng biển
Thời gian tiếp nhận tại quầy 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

Các mục bổ sung

  1. *1 Về "Các đăng ký liên quan đến Lưu trú"
    Về nguyên tắc, có thể làm thủ tục tại Cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương, các Chi cục hoặc Văn phòng chi nhánh phụ trách nào có thẩm quyền đối với địa chỉ của người nước ngoài là người thực hiện đăng ký.
  2. *2 Về "Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú"
    Về nguyên tắc là thực hiện tại Cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương hoặc các Chi cục nào có thẩm quyền đối với địa chỉ của cơ quan tiếp nhận hoặc địa chỉ của người thân đang là người đại diện đăng ký. Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng, có những văn phòng chi nhánh sẽ không xử lý đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú đối với một số tư cách lưu trú.
  3. *3 Nếu bạn còn điểm chưa rõ nào khác, vui lòng liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương, các Chi cục hoặc Văn phòng chi nhánh gần nhất.

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang