Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo

Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo có thẩm quyền đối với Tokyo, tỉnh Kanagawa (thẩm quyền với Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Yokohama), tỉnh Saitama, tỉnh Chiba, tỉnh Ibaraki, tỉnh Tochigi, tỉnh Gunma, tỉnh Yamanashi, tỉnh Nagano và tỉnh Niigata, bao gồm trụ sở chính, 3 chi cục và 12 văn phòng chi nhánh (trong đó có 1 văn phòng chi nhánh thuộc quản lý của Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Yokohama).

Thông báo

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Ibaraki, tỉnh Tochigi, tỉnh Gunma, tỉnh Saitama, tỉnh Chiba, Tokyo, tỉnh Kanagawa, tỉnh Niigata, tỉnh Yamanashi, tỉnh Nagano

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Ibaraki, tỉnh Tochigi, tỉnh Gunma, tỉnh Saitama, tỉnh Chiba, Tokyo, tỉnh Kanagawa, tỉnh Niigata, tỉnh Yamanashi, tỉnh Nagano

Địa chỉ 108-8255
5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo
Hướng dẫn đường đi (PDF) (Tiếng Nhật)PDF
Điện thoại/Fax 0570-034259 (Điện thoại IP, liên hệ từ nước ngoài: 03-5796-7234) ・ 03-5796-7125 (FAX)
Thời gian tiếp nhận tại quầy

9:00 ~ 16:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)

* Hiện đang hạn chế người vào tòa nhà để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới gây ra.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xác nhận thông tin về hạn chế người vào tòa nhà tại đây. (PDF) (Tiếng Nhật)PDF
Yêu cầu hợp tác đối với người được ủy nhiệm đăng ký, v.v... (PDF) (Tiếng Nhật)PDF

Tuy nhiên, thời gian thăm gặp/gửi vật dụng cho người bị tạm giữ sẽ nằm trong khoảng từ 8:40 ~ 11:00 và 12:40 ~ 15:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)

* Về thời gian tiếp nhận của các văn phòng chi nhánh trong phạm vi có thẩm quyền, vui lòng xác nhận tại mục tương ứng dưới đây.

Tên gọi Số điện thoại Mã số phòng ban trực thuộc Nội dung công việc
Ban Tổng vụ 0570-034259 110 Tổng vụ, v.v...
Ban Nhân sự     Tuyển dụng nhân sự, công việc liên quan đến nhân sự
Ban Kế toán     Kế toán, công việc liên quan đến tiền bảo lãnh để được tha bổng tạm thời
Ban Cung ứng     Nghiệp vụ quản lý cơ sở
Bộ phận Quản lý thẩm tra 0570-034259 210 Tàu thuyền, nghiệp vụ tại quầy, tái nhập cảnh
Bộ phận Thẩm tra việc làm số 1 0570-034259 310 Thẩm tra lưu trú (tư cách Lao động)
* Thẩm quyền của các bộ phận sẽ khác nhau tùy theo tư cách lưu trú. (PDF) (Tiếng Nhật)PDF
Bộ phận Thẩm tra việc làm số 2 0570-034259 320
Bộ phận Thẩm tra việc làm số 3 0570-034259 330 Như trên (Kỹ năng đặc định) – Liên quan đến các cơ quan hỗ trợ đăng ký
Bộ phận Thẩm tra du học 0570-034259 410 Như trên (liên quan đến Du học/Đi học)
Bộ phận Thẩm tra đào tạo và tạm trú ngắn hạn 0570-034259 510 Như trên (Thực tập nghiên cứu/Lưu trú ngắn hạn/Hoạt động văn hóa)
Bộ phận Thẩm tra vĩnh trú 0570-034259 610 Như trên (Vợ/chồng, v.v... của người Nhật/Người vĩnh trú, v.v...)
Bộ phận Điều tra người tị nạn 0570-034259 810 Nghiệp vụ chứng nhận tị nạn
Bộ phận Quản lý thông tin     Vận hành hệ thống nghiệp vụ
Bộ phận Xác minh     Điều tra tình hình thực tế liên quan đến nhập cảnh, thủ tục lưu trú
Bộ phận Phán quyết     Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Thẩm tra vi phạm/Điều trần/Kháng nghị)
Bộ phận Phán quyết tư cách tị nạn 0570-034259 820 Nghiệp vụ liên quan đến yêu cầu thẩm tra đối với chứng nhận tị nạn
Bộ phận Thẩm tra vi phạm     Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Tha bổng tạm thời, v.v...)
Bộ phận Kế hoạch và quản lý     Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Công bố thông tin)
Bộ phận Khảo sát và kế hoạch 03-5796-7256   Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Tiếp nhận thông tin)
Bộ phận Điều tra số 1     Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Vạch trần)
Bộ phận Điều tra số 2     Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Vạch trần)
Bộ phận Điều tra số 3 0570-034259 910 Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Khai báo đầu thú, v.v...)
0570-034259 920 Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Vụ việc đương sự tại ngoại)
Bộ phận Điều tra số 4     Điều tra tìm hiểu sự thật
Bộ phận Điều tra số 5 0570-034259 930 Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Bảo lãnh)
Bộ phận Xử lý     Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Đối đãi với người bị tạm giữ)
Bộ phận Thi hành số 1     Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Trả về nước)
Bộ phận Thi hành số 2     Nghiệp vụ cưỡng chế trục xuất (Tha bổng tạm thời, v.v...)

Văn phòng Odaiba
(Bộ phận Thông tin quản lý lưu trú)

(Địa chỉ)
135-0064
Tầng 9, Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ Cảng Tokyo, 2-7-11 Aomi, Koto-ku, Tokyo

03-3599-1068  

Chuẩn bị thẻ lưu trú, v.v...

Văn phòng Odaiba không thực hiện nghiệp vụ thẩm tra liên quan đến lưu trú.

Tòa nhà Văn phòng Yotsuya

Địa chỉ 160-0004
Tầng 14, Tòa nhà Yotsuya Tower, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo
Tên gọi Số điện thoại   Nội dung công việc
Văn phòng Tổng vụ 0570-01-1000 (Navi Dial) Chọn số 8 (khác) khi gọi bằng Navi Dial
Điện thoại IP, liên hệ từ nước ngoài: 03-5363-3013
 
03-5363-3014 FAX
Bộ phận Hỗ trợ lưu trú 03-5363-3025 Chỉ dùng để hẹn trước Liên quan đến hỗ trợ lưu trú
Bộ phận Thông tin quản lý lưu trú 03-5363-3032 Chỉ dùng để khai báo Khai báo liên quan đến cơ quan trực thuộc, v.v.../Khai báo do các cơ quan liên kết thực hiện
03-5363-3030 Chỉ dùng để đăng ký lưu trú trực tuyến Thủ tục đăng ký lưu trú trực tuyến
Bộ phận Quản lý thông tin 03-5363-3039   Quản lý hồ sơ thẩm tra

Văn phòng tổng hợp Ogasawara

Địa chỉ Số điện thoại
100-2101
Higashimachi-152 Chichijima, Ogasawara-mura, Tokyo
04998-2-2102・04998-2-3357(FAX)

Văn phòng chi nhánh Mito

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Ibaraki, tỉnh Tochigi

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Ibaraki, tỉnh Tochigi

Địa chỉ 310-0061
Tầng 1, Tòa nhà phức hợp các văn phòng chính phủ về pháp lý Mito, 1-1 Kitami-cho, Mito-shi, Ibaraki-ken * Vui lòng hạn chế đến bằng xe ô tô riêng của gia đình do bãi đậu xe trong tòa nhà có hạn.
Điện thoại/Fax 029-300-3601・029-300-3605(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường, nghiệp vụ cảng biển
Thời gian tiếp nhận tại quầy

9:00 ~ 15:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)
* Chúng tôi đang tạm thời rút ngắn thời gian tiếp nhận tại quầy để phòng tránh lây nhiễm virus Corona chủng mới.

* Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng, có những văn phòng chi nhánh sẽ không xử lý đăng ký đối với một số tư cách lưu trú.

Văn phòng chi nhánh Utsunomiya

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Tochigi, tỉnh Ibaraki, tỉnh Gunma

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Tochigi, tỉnh Ibaraki, tỉnh Gunma

Địa chỉ 320-0036
Tầng 1, Tòa nhà phức hợp các văn phòng chính phủ về pháp lý Utsunomiya, 2-1-11 Obata, Utsunomiya-shi, Tochigi-ken
Điện thoại/Fax 028-600-7750・028-600-7751(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường
Thời gian tiếp nhận tại quầy

9:00 ~ 15:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)
* Chúng tôi đang tạm thời rút ngắn thời gian tiếp nhận tại quầy để phòng tránh lây nhiễm virus Corona chủng mới.

* Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng, có những văn phòng chi nhánh sẽ không xử lý đăng ký đối với một số tư cách lưu trú.

Văn phòng chi nhánh Takasaki

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Gunma, tỉnh Tochigi, tỉnh Saitama, tỉnh Niigata, tỉnh Nagano

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Gunma, tỉnh Tochigi, tỉnh Saitama, tỉnh Niigata, tỉnh Nagano

Địa chỉ 370-0829
Tầng 1, Tòa nhà phức hợp các văn phòng chính phủ về pháp lý Takasaki, 26-5 Takamatsu-cho, Takasaki-shi, Gunma-ken
Điện thoại/Fax 027-328-1154・027-324-3122(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường
Thời gian tiếp nhận tại quầy

9:00 ~ 15:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)
* Chúng tôi đang tạm thời rút ngắn thời gian tiếp nhận tại quầy để phòng tránh lây nhiễm virus Corona chủng mới.

* Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng, có những văn phòng chi nhánh sẽ không xử lý đăng ký đối với một số tư cách lưu trú.

Văn phòng chi nhánh Saitama

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Saitama, tỉnh Chiba, tỉnh Ibaraki, tỉnh Tochigi, tỉnh Gunma, tỉnh Yamanashi, tỉnh Nagano

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Saitama

Địa chỉ 338-0002
Tầng 1, Tòa nhà phức hợp các văn phòng chính phủ về pháp lý số 2 Saitama, 5-12-1 Shimo-ochiai, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama-ken
Điện thoại/Fax 048-851-9671・048-851-9685(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường
Thời gian tiếp nhận tại quầy

9:00 ~ 15:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)
* Chúng tôi đang tạm thời rút ngắn thời gian tiếp nhận tại quầy để phòng tránh lây nhiễm virus Corona chủng mới.

* Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng, có những văn phòng chi nhánh sẽ không xử lý đăng ký đối với một số tư cách lưu trú.

Văn phòng chi nhánh Chiba

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Chiba, tỉnh Ibaraki

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Chiba, tỉnh Ibaraki

Địa chỉ 260-0026
Bên trong Trung tâm cộng đồng Chiba Chuo, 2-1 Chiba-minato, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba-ken
Điện thoại/Fax 043-242-6597・043-247-5199(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường, nghiệp vụ cảng biển
Thời gian tiếp nhận tại quầy

9:00 ~ 15:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)
* Chúng tôi đang tạm thời rút ngắn thời gian tiếp nhận tại quầy để phòng tránh lây nhiễm virus Corona chủng mới.

* Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng, có những văn phòng chi nhánh sẽ không xử lý đăng ký đối với một số tư cách lưu trú.

Văn phòng chi nhánh Tachikawa

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tokyo, thành phố Sagamihara tỉnh Kanagawa, tỉnh Yamanashi

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tokyo, thành phố Sagamihara tỉnh Kanagawa, tỉnh Yamanashi

Địa chỉ 186-0001
Tòa nhà phức hợp các văn phòng chính phủ về pháp lý Tachikawa, 3-31-2 Kita, Kunitachi-shi, Tokyo
Điện thoại/Fax 042-528-7179・042-528-7178(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường, nghiệp vụ sân bay
Thời gian tiếp nhận tại quầy

9:00 ~ 15:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)
* Chúng tôi đang tạm thời rút ngắn thời gian tiếp nhận tại quầy để phòng tránh lây nhiễm virus Corona chủng mới.

* Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng, có những văn phòng chi nhánh sẽ không xử lý đăng ký đối với một số tư cách lưu trú.

Tên gọi Số điện thoại – Fax Nội dung công việc
Văn phòng Yokota 042-552-1404

Nghiệp vụ sân bay (Không thực hiện nghiệp vụ thẩm tra liên quan đến lưu trú.) )

190-1214
3-12-1 Musashino, Mizuho-cho, Nishitama-gun, Tokyo

Văn phòng chi nhánh Niigata

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Niigata

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Niigata

Địa chỉ 950-0001
Nhà ga sân bay Niigata, 3710 Matsuhama-cho, Higashi-ku, Niigata-shi, Niigata-ken
Điện thoại/Fax 025-275-4735・025-275-4848(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường, nghiệp vụ cảng biển, sân bay
Thời gian tiếp nhận tại quầy

9:00 ~ 15:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)
* Chúng tôi đang tạm thời rút ngắn thời gian tiếp nhận tại quầy để phòng tránh lây nhiễm virus Corona chủng mới.

* Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng, có những văn phòng chi nhánh sẽ không xử lý đăng ký đối với một số tư cách lưu trú.

Văn phòng chi nhánh Kofu

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Yamanashi, tỉnh Nagano

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Yamanashi, tỉnh Nagano

Địa chỉ 400-0031
Tầng 9, Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ Kofu, 1-1-18 Marunouchi, Kofu-shi, Yamanashi-ken
Điện thoại/Fax 055-255-3350
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường
Thời gian tiếp nhận tại quầy

9:00 ~ 15:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)
* Chúng tôi đang tạm thời rút ngắn thời gian tiếp nhận tại quầy để phòng tránh lây nhiễm virus Corona chủng mới.

* Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng, có những văn phòng chi nhánh sẽ không xử lý đăng ký đối với một số tư cách lưu trú.

Văn phòng chi nhánh Nagano

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Tỉnh Nagano, tỉnh Niigata

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Tỉnh Nagano, tỉnh Niigata

Địa chỉ 380-0846
Tầng 3, Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ số 1 Nagano, 1108 Asahimachi, Nagano-shi, Nagano-ken
Điện thoại/Fax 026-232-3317・026-232-3422(FAX)
Nội dung công việc Thẩm tra lưu trú thông thường, nghiệp vụ cảng biển
Thời gian tiếp nhận tại quầy

9:00 ~ 15:00 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ)
* Chúng tôi đang tạm thời rút ngắn thời gian tiếp nhận tại quầy để phòng tránh lây nhiễm virus Corona chủng mới.

* Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng, có những văn phòng chi nhánh sẽ không xử lý đăng ký đối với một số tư cách lưu trú.

Văn phòng chi nhánh Shinjuku

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Không thực hiện các thủ tục này.

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Không thực hiện các thủ tục này.

Nội dung công việc Văn phòng chi nhánh Shinjuku là nơi thực hiện các thủ tục cưỡng chế trục xuất như vạch trần, v.v... Văn phòng này không thực hiện nghiệp vụ thẩm tra liên quan đến lưu trú.

Văn phòng chi nhánh Tobu

Khu vực tài phán/Khu vực đảm nhiệm

[Các đăng ký liên quan đến lưu trú *1]
Không thực hiện các thủ tục này.

[Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú *2]
Không thực hiện các thủ tục này.

Nội dung công việc Văn phòng chi nhánh Tobu là nơi thực hiện các thủ tục cưỡng chế trục xuất như vạch trần, v.v... Văn phòng này không thực hiện nghiệp vụ thẩm tra liên quan đến lưu trú.

Các mục bổ sung

  1. *1 Về "Các đăng ký liên quan đến Lưu trú"
    Về nguyên tắc, có thể làm thủ tục tại Cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương, các Chi cục hoặc Văn phòng chi nhánh phụ trách nào có thẩm quyền đối với địa chỉ của người nước ngoài là người thực hiện đăng ký.
  2. *2 Về "Đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú"
    Về nguyên tắc là thực hiện tại Cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương hoặc các Chi cục nào có thẩm quyền đối với địa chỉ của cơ quan tiếp nhận hoặc địa chỉ của người thân đang là người đại diện đăng ký. Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng, có những văn phòng chi nhánh sẽ không xử lý đăng ký cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú đối với một số tư cách lưu trú.
  3. *3 Nếu bạn còn điểm chưa rõ nào khác, vui lòng liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương, các Chi cục hoặc Văn phòng chi nhánh gần nhất.

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang