Thủ tục cưỡng chế trục xuất và Chế độ ra lệnh xuất cảnh

Bảo vệ cho an ninh và lợi ích của Nhật Bản không bị tổn hại cũng là một nhiệm vụ quan trọng của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, bằng cách cưỡng chế trục xuất ra nước ngoài đối với người nước ngoài có lý do bị cưỡng chế trục xuất quy định tại Điều 24 Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chứng nhận tị nạn như nhập cảnh bất hợp pháp vào Nhật Bản hoặc vượt quá phạm vi cho phép lưu trú, v.v...

Lên đầu trang