Đăng ký cấp Giấy thông hành cho người tị nạn

Tên thủ tục Đăng ký cấp Giấy thông hành cho người tị nạn
Căn cứ của thủ tục Điều 28 và Phụ lục của Công ước người tị nạn
Điều 61-2-12 của Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chứng nhận tị nạn
Đối tượng làm thủ tục Người nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản, đã được chứng nhận là người tị nạn
Thời gian nộp Không có quy định cụ thể
Phương pháp nộp Vui lòng điền các mục cần thiết vào mẫu đơn đăng ký, chuẩn bị các loại giấy tờ đính kèm. Về nguyên tắc, người đăng ký phải tự nộp đơn tại quầy của Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương. Ngoài ra, khi người đăng ký dưới 16 tuổi hay người không thể tự mình đăng ký do bệnh tật hoặc vì những lý do khác, thì gia đình có thể đại diện người đó đăng ký.
Lệ phí Cần phải nộp 5.000 yên khi được cấp giấy. Phiếu thanh toán lệ phí [PDF] (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF Phiếu thanh toán lệ phí [EXCEL] (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) Excel
Các loại giấy tờ đính kèm, số lượng bản
  • Hình thẻ (Chụp trong vòng 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ, khổ vuông 5cm x 5cm, đầu để trần, chụp chính diện, nửa thân trên, mặt sau có ghi họ tên và ngày tháng năm sinh.) 2 tấm
  • Bạn cần xuất trình các loại giấy tờ sau đây.
    1. Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng nhận tư cách lưu trú (Với người nước ngoài không thể xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng nhận tư cách lưu trú, vui lòng nộp 1 bản văn bản ghi rõ lý do.)
    2. Thẻ lưu trú
    3. Giấy chứng nhận tị nạn
Mẫu đơn đăng ký
Hướng dẫn cách điền, ví dụ cách điền Vui lòng liên hệ với Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương .
Nơi nộp Vui lòng liên hệ với Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương có thẩm quyền đối với nơi cư trú (Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương ) hoặc Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài (Điện thoại: 0570-013904).
Thời gian tiếp nhận Ngày thường từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều
(Thời gian hoặc ngày tiếp nhận có thể thay đổi tùy theo loại thủ tục, vì vậy vui lòng liên hệ với Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương .)
Quầy tư vấn Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương
Tiêu chuẩn thẩm tra Phù hợp với Điều 61-2-12 của Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chứng nhận tị nạn.
Thời gian xử lý tiêu chuẩn Khoảng 2 tuần
Cách khiếu nại Không có

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang