Xin cấp lại Thẻ lưu trú do bị bẩn, hư hỏng, v.v...

Tên thủ tục Xin cấp lại Thẻ lưu trú do bị bẩn, hư hỏng, v.v...
Căn cứ của thủ tục Phần đầu Mục 1 và Mục 3 Điều 19-13 của Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chứng nhận tị nạn (sau đây gọi là "Luật Quản lý nhập cảnh".)
Đối tượng làm thủ tục Người lưu trú trung và dài hạn có Thẻ lưu trú bị hư hại hay bị bẩn đáng kể, hoặc bản ghi IC bị hỏng  
Thời gian đăng ký Không có thời hạn cố định (tuy nhiên, khi chúng tôi nhận được yêu cầu xin cấp lại thẻ lưu trú thì sẽ là trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đó)
Người đăng ký
 1. Bản thân người đăng ký (trừ những người dưới 16 tuổi)
 2. Người đại diện
  1. Trong trường hợp bản thân người đăng ký chưa đủ 16 tuổi hoặc không thể tự đến đăng ký vì bị bệnh (Chú ý 1) hoặc vì lý do khác, thì người thân từ 16 tuổi trở lên đang sống cùng với người đăng ký đó sẽ đại diện thực hiện đăng ký
  2. Khi bản thân người đăng ký có yêu cầu người đại diện khai báo thay, thì người thân từ 16 tuổi trở lên đang sống cùng với người đăng ký đó sẽ đại diện thực hiện khai báo (Chú ý 2)
 3. Người được ủy nhiệm
  1. Là những người thuộc các mục sau đây, được Cục trưởng của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương công nhận việc ủy nhiệm đăng ký, và nhận được yêu cầu từ người đăng ký
   1. Nhân viên của cơ quan mà người đăng ký đang điều hành hoặc đang làm việc
   2. Nhân viên của cơ quan mà người đăng ký đang thực tập nghiên cứu hoặc đang được đào tạo
   3. Nhân viên của tổ chức thực hiện quản lý, giám sát các hoạt động để người nước ngoài học tập kỹ năng, kỹ thuật hoặc kiến ​​thức
   4. Nhân viên của các tổ chức công ích với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận người nước ngoài
  2. Luật sư hoặc chuyên gia pháp lý về thủ tục hành chính đã khai báo với Cục trưởng của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương, đồng thời nhận được yêu cầu từ người đăng ký
  3. Người đại diện theo pháp luật của người đăng ký (trừ những người thân sống cùng thuộc mục 2 a. ghi trên)
  4. Trong trường hợp bản thân người đăng ký chưa đủ 16 tuổi hoặc không thể tự đến khai báo vì bị bệnh (Chú ý 1) hoặc vì lý do khác, thì người thân hay người sống cùng với người khai báo đó hoặc người có vai trò tương đương được Cục trưởng của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương công nhận là phù hợp sẽ khai báo thay

(Chú ý 1) Trường hợp "bị bệnh", vui lòng mang theo giấy chẩn đoán, v.v... để làm giấy tờ chứng minh.
(Chú ý 2) Trường hợp đại diện khai báo theo "yêu cầu", vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF để làm giấy tờ chứng minh.

Người nhận thẻ lưu trú Như trên
Lệ phí Không tính phí
Các loại giấy tờ cần thiết, v.v...
 • Đơn đăng ký
 • Hình thẻ (1 tấm, ghi họ tên vào mặt sau của hình thẻ được chụp theo tiêu chuẩn sau và nộp kèm với đơn đăng ký)
  * Người dưới 16 tuổi không cần nộp hình thẻ.
  (Đơn vị: milimet)
  Kích thước hình thẻ
  1. Hình chỉ chụp người đăng ký
  2. Kích thước không tính phần viền của hình thẻ phải thỏa mãn các kích thước như trong hình minh họa bên trên (kích thước của khuôn mặt được tính từ đỉnh đầu (bao gồm cả tóc.) đến cằm)
  3. Hình chụp khi đầu trần và chụp hướng chính diện
  4. Hình không phông nền (không có cả bóng người chiếu lên nền.)
  5. Hình chụp phải rõ nét
  6. Hình được chụp trong vòng 3 tháng trước ngày nộp
 • Đơn xin viết họ tên bằng chữ kanji trên thẻ lưu trú (Chỉ trong trường hợp bạn có nguyện vọng viết kèm theo họ tên bằng chữ kanji.) PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) Excel
 • Xuất trình hộ chiếu (hoặc giấy chứng nhận tư cách lưu trú)
 • Xuất trình thẻ lưu trú hiện đang sở hữu
  * Trường hợp người không phải người đăng ký thực hiện thủ tục Xin cấp lại Thẻ lưu trú do bị bẩn, hư hỏng, v.v... theo yêu cầu của người đăng ký, thì người thực hiện thủ tục vui lòng mang theo bản sao thẻ lưu trú.
 • Nếu không thể xuất trình hộ chiếu (hoặc giấy chứng nhận tư cách lưu trú), thì hãy trình bản lý do ghi rõ lý do không thể xuất trình đó
 • Xuất trình các giấy tờ chứng minh danh tính, v.v... (trong trường hợp người được ủy nhiệm đăng ký đi nộp đơn đăng ký)
  * Nếu thẻ lưu trú chưa được cấp ngay trong ngày đăng ký và bạn muốn nhận lại thẻ lưu trú vào ngày hôm sau, vui lòng nộp các giấy tờ sau.
 • Phiếu tiếp nhận đăng ký
 • Hộ chiếu (hoặc giấy chứng nhận tư cách lưu trú)
 • Thẻ lưu trú hiện đang sở hữu
 • Xuất trình các giấy tờ chứng minh danh tính, v.v...
Mẫu đơn đăng ký Đơn xin cấp lại thẻ lưu trú PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)Excel
(Chú ý 1) Có thể in trên giấy khổ A4 đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản để sử dụng.
(Chú ý 2) Mẫu giấy này có thể in với kích thước thu nhỏ, vì vậy vui lòng bỏ chọn "用紙サイズに合わせてページを縮小(K)" (Thu nhỏ trang để vừa với khổ giấy) trong hộp thoại in rồi mới in.
Nơi đăng ký Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương có thẩm quyền đối với địa chỉ cư trú
Thời gian tiếp nhận Ngày thường từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều
(Thời gian hoặc các ngày trong tuần có thể thay đổi tùy theo thủ tục, vì vậy vui lòng liên hệ với Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài (Điện thoại: 0570-013904).)
Quầy tư vấn Vui lòng liên hệ với Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài (Điện thoại: 0570-013904).
Tiêu chuẩn thẩm tra Phải đáp ứng các điều kiện thuộc Phần đầu Mục 1 hoặc Mục 3 Điều 19-13 của Luật Quản lý nhập cảnh
Thời gian xử lý tiêu chuẩn Theo nguyên tắc sẽ cấp ngay trong ngày
Cách khiếu nại Không có

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang