• TOP
 • Các loại thủ tục
 • Procedures related to the Immigration Control and Refugee Recognition Act
 • Khai báo liên quan đến các cơ quan trực thuộc (tiếp nhận hoạt động) (giáo sư, công việc chuyên môn có trình độ cao loại 1-c, công việc chuyên môn có trình độ cao loại 2-c, điều hành/quản lý, pháp luật/nghiệp vụ kế toán, y tế, giáo dục, chuyển công tác trong nội bộ công ty, thực tập kỹ năng, du học, thực tập nghiên cứu)

Khai báo liên quan đến các cơ quan trực thuộc (tiếp nhận hoạt động) (giáo sư, công việc chuyên môn có trình độ cao loại 1-c, công việc chuyên môn có trình độ cao loại 2-c, điều hành/quản lý, pháp luật/nghiệp vụ kế toán, y tế, giáo dục, chuyển công tác trong nội bộ công ty, thực tập kỹ năng, du học, thực tập nghiên cứu)

Tên thủ tục Khai báo liên quan đến các cơ quan trực thuộc (tiếp nhận hoạt động)
Căn cứ của thủ tục Mục 1, Điều 19-16 của Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chứng nhận tị nạn
Đối tượng làm thủ tục Người lưu trú trung và dài hạn với tư cách lưu trú là giáo sư, công việc chuyên môn có trình độ cao loại 1-c, công việc chuyên môn có trình độ cao loại 2-c, điều hành/quản lý, pháp luật/nghiệp vụ kế toán, y tế, giáo dục, chuyển công tác trong nội bộ công ty, thực tập kỹ năng, du học, thực tập nghiên cứu có thay đổi tên gọi/địa chỉ của cơ quan tiếp nhận hoạt động hay khi cơ quan đó bị giải thể, hoặc rời khỏi, chuyển công tác khỏi cơ quan tiếp nhận hoạt động
* Chỉ những người đã được cấp phép vào Nhật Bản, cấp phép thay đổi tư cách lưu trú, cấp phép gia hạn thời gian lưu trú, v.v... kể từ ngày 9/7/2012.
 
Thời gian khai báo Trong vòng 14 ngày kể từ ngày có phát sinh lý do nêu trên
Người khai báo Bản thân người lưu trú trung và dài hạn
Các loại giấy tờ cần thiết, v.v...
 • Giấy khai báo
  (Chú ý) Bạn có thể sử dụng bất kỳ mẫu đơn nào có ghi các mục khai báo, tuy nhiên, sử dụng mẫu đơn tham khảo dưới đây sẽ thuận tiện hơn.
 • Xuất trình thẻ lưu trú hiện đang sở hữu (gửi kèm bản sao Thẻ lưu trú nếu gửi qua đường bưu điện)
  (Chú ý) Không cần nộp giấy tờ chứng minh các mục khai báo.
Các mục khai báo và mẫu tham khảo của giấy khai báo
 1. Mẫu tham khảo của giấy khai báo (Dự kiến đăng tải lần lượt các phiên bản ngôn ngữ khác nhau cho ví dụ điền)
  Vui lòng sử dụng mẫu tham khảo của giấy khai báo tương ứng với lý do khai báo và điền chính xác thông tin lên giấy (Mã số cho mỗi mẫu tham khảo của giấy khai báo được ghi ở phía trên bên trái.).
  1. Khai báo trong trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi địa chỉ, giải thể của cơ quan tiếp nhận hoạt động
   * Đây là thủ tục khai báo khi cơ quan tiếp nhận hoạt động nơi bạn hiện đang trực thuộc (còn gọi là "Cơ quan trực thuộc") đã thay đổi tên gọi, thay đổi địa chỉ, hoặc trong trường hợp bị giải thể.
   Mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-1 PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)Excel
   Ví dụ điền cho mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-1 PDF (Tiếng Nhật)PDF
  2. Khai báo trong trường hợp đã rời khỏi cơ quan tiếp nhận hoạt động (Chú ý 1)
   * Đây là thủ tục khai báo trong trường hợp bạn đã rời khỏi cơ quan tiếp nhận hoạt động hiện đang trực thuộc do chuyển việc, nghỉ việc, tốt nghiệp, v.v...
   Mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-2 PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)Excel
   Ví dụ điền cho mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-2 PDF (Tiếng Nhật)PDF
  3. Khai báo trong trường hợp đã chuyển công tác khỏi cơ quan tiếp nhận hoạt động (Chú ý 1)
   * Đây là thủ tục khai báo trong trường hợp bạn đã chuyển công tác đến cơ quan tiếp nhận hoạt động mới do chuyển việc, học lên cao hơn, v.v...
   Mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-3 PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)Excel
   Ví dụ điền cho mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-3 PDF (Tiếng Nhật)PDF
  4. Khai báo khi rời khỏi, chuyển công tác khỏi cơ quan tiếp nhận hoạt động
   * Mẫu giấy này sẽ thuận tiện trong trường hợp bạn muốn đồng thời khai báo rời khỏi cơ quan tiếp nhận hoạt động và khai báo chuyển công tác đến cơ quan tiếp nhận hoạt động mới do chuyển việc, có công việc mới, v.v...
   Mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-6 PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)Excel
   Ví dụ điền cho mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-6 PDF (Tiếng Nhật)PDF
   (Chú ý 1) Một ví dụ cho trường hợp rời khỏi/chuyển công tác khỏi một cơ quan tiếp nhận hoạt động là, nếu người có tư cách lưu trú giáo sư đang làm việc tại Trường đại học a do Tổ chức giáo dục A điều hành chuyển sang làm giáo sư cho Trường đại học b cũng do Tổ chức A điều hành, thì người này cần phải khai báo cả việc rời khỏi Trường đại học a và chuyển công tác đến Trường đại học b.
   (Chú ý 2) Có thể in trên giấy khổ A4 đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản để sử dụng.
   (Chú ý 3) Mẫu giấy này có thể in với kích thước thu nhỏ, vì vậy vui lòng bỏ chọn "用紙サイズに合わせてページを縮小(K)" (Thu nhỏ trang để vừa với khổ giấy) trong hộp thoại in rồi mới in.
 2. Cách điền các mục trong giấy khai báo và mẫu tham khảo của giấy khai báo (Dự kiến đăng tải lần lượt các phiên bản ngôn ngữ khác nhau)
  PDF (Tiếng Nhật)PDF
Nơi khai báo Trường hợp khai báo qua Internet: Bạn có thể thực hiện khai báo qua Internet bằng cách sử dụng Hệ thống khai báo điện tử của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản. Opens in a new window Ngoài ra, bạn cần truy cập trước vào Hệ thống khai báo điện tử của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản để đăng ký thông tin người dùng.
Trường hợp mang đến quầy: Vui lòng liên hệ với Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài gần nhất (Điện thoại: 0570-013904).
Trường hợp gửi qua đường bưu điện: Vui lòng gửi kèm theo bản sao Thẻ lưu trú và gửi cho Ban phụ trách tiếp nhận khai báo thuộc Bộ phận Thông tin quản lý lưu trú, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo. Ngoài ra, vui lòng viết "届出書在中" (Bên trong đựng Giấy khai báo) bằng mực đỏ lên mặt trước của phong bì.
  (Địa chỉ gửi bưu điện) 14F Yotsuya Tower, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
     東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当 (Ban phụ trách tiếp nhận khai báo thuộc Bộ phận Thông tin quản lý lưu trú, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo)
Thời gian tiếp nhận trong trường hợp mang đến quầy Ngày thường từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều (Thời gian hoặc các ngày trong tuần có thể thay đổi tùy theo thủ tục, vì vậy vui lòng liên hệ với Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài (Điện thoại: 0570-013904).)
Quầy tư vấn Vui lòng liên hệ với Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài (Điện thoại: 0570-013904).

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang