Khai báo liên quan đến các cơ quan trực thuộc (hợp đồng) (Công việc chuyên môn có trình độ cao loại 1 a hoặc b, Công việc chuyên môn có trình độ cao loại 2 (a hoặc b), Nghiên cứu, Kỹ thuật, tri thức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế, Chăm sóc, Hoạt động giải trí, Kỹ năng, Kỹ năng đặc định)

Tên thủ tục Khai báo liên quan đến các cơ quan trực thuộc (hợp đồng)
Căn cứ của thủ tục Mục 2, Điều 19-16 của Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chứng nhận tị nạn
Đối tượng làm thủ tục Người lưu trú trung và dài hạn có tư cách lưu trú là Công việc chuyên môn có trình độ cao loại 1 a hoặc b, Công việc chuyên môn có trình độ cao loại 2 (a hoặc b), Nghiên cứu, Kỹ thuật, tri thức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế, Chăm sóc, Hoạt động giải trí (chỉ bao gồm người làm việc cho các hoạt động dựa trên hợp đồng với cơ quan trực thuộc), Kỹ năng, hoặc Kỹ năng đặc định, mà cơ quan ký kết hợp đồng với người này thay đổi tên gọi, địa chỉ hoặc bị giải thể, hoặc hợp đồng của người này với cơ quan ký kết hợp đồng đã chấm dứt, hoặc ký kết hợp đồng mới.
* Chỉ những người đã được cấp phép vào Nhật Bản, cấp phép thay đổi tư cách lưu trú, cấp phép gia hạn thời gian lưu trú, v.v... kể từ ngày 9/7/2012.
 
Thời gian khai báo Trong vòng 14 ngày kể từ ngày có phát sinh lý do nêu trên
Người khai báo Bản thân người lưu trú trung và dài hạn
Các loại giấy tờ cần thiết, v.v...
 • Giấy khai báo
  (Chú ý) Bạn có thể sử dụng bất kỳ mẫu đơn nào có ghi các mục khai báo, tuy nhiên, sử dụng mẫu đơn tham khảo dưới đây sẽ thuận tiện hơn.
 • Xuất trình thẻ lưu trú hiện đang sở hữu (gửi kèm bản sao Thẻ lưu trú nếu gửi qua đường bưu điện)
  (Chú ý) Không cần nộp giấy tờ chứng minh các mục khai báo.
Các mục khai báo và mẫu tham khảo của giấy khai báo
 1. Mẫu tham khảo của giấy khai báo (Dự kiến đăng tải lần lượt các phiên bản ngôn ngữ khác nhau cho ví dụ điền)
  Vui lòng sử dụng mẫu tham khảo của giấy khai báo tương ứng với lý do khai báo, tham khảo ví dụ điền và điền chính xác thông tin lên giấy (Mã số của mỗi mẫu tham khảo được ghi ở phía trên bên trái.).
  1. Khai báo trong trường hợp cơ quan ký kết hợp đồng thay đổi tên gọi, thay đổi địa chỉ, giải thể
   * Đây là thủ tục khai báo khi cơ quan ký kết hợp đồng nơi bạn hiện đang trực thuộc (còn gọi là "Cơ quan trực thuộc") đã thay đổi tên gọi, thay đổi địa chỉ, hoặc trong trường hợp bị giải thể.
   Mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-1 PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)Excel
   Ví dụ điền cho mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-1 PDF (Tiếng Nhật)PDF
  2. Khai báo khi hợp đồng với cơ quan ký kết hợp đồng đã chấm dứt (Chú ý 1)
   * Đây là thủ tục khai báo khi đã chấm dứt hợp đồng với cơ quan ký kết hợp đồng mà bạn hiện đang trực thuộc do chuyển việc, nghỉ việc, v.v...
   Mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-4 PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)Excel
   Ví dụ điền cho mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-4 PDF (Tiếng Nhật)PDF
  3. Khai báo khi ký hợp đồng với cơ quan ký kết hợp đồng mới (Chú ý 1)
   * Đây là khai báo trong trường hợp ký hợp đồng với cơ quan ký kết hợp đồng mới do chuyển việc.
   Mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-5 PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)Excel
   Ví dụ điền cho mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-5 PDF (Tiếng Nhật)PDF
  4. Khai báo chấm dứt hợp đồng và ký kết hợp đồng mới
   * Sử dụng mẫu giấy khai báo sau đây sẽ tiện lợi hơn trong trường hợp bạn thực hiện cùng lúc việc khai báo khi hợp đồng với cơ quan ký kết hợp đồng đã chấm dứt do chuyển việc, v.v..., và khai báo khi ký hợp đồng với cơ quan ký kết hợp đồng mới.
   Mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-7 PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)Excel
   Ví dụ điền cho mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-7 PDF (Tiếng Nhật)PDF
   (Chú ý 1) Ví dụ về trường hợp chấm dứt hợp đồng, ký kết hợp đồng mới đó là: người có tư cách lưu trú Nghiên cứu đang thực hiện các hoạt động nghiên cứu tại cơ quan nghiên cứu A, khi người này chấm dứt hợp đồng lao động với cơ quan nghiên cứu A rồi ký kết hợp đồng lao động với cơ quan nghiên cứu B, người này cần khai báo cả việc chấm dứt hợp đồng với cơ quan nghiên cứu A và việc ký kết hợp đồng với cơ quan nghiên cứu B.
   (Chú ý 2) Có thể in trên giấy khổ A4 đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản để sử dụng.
   (Chú ý 3) Mẫu giấy này có thể in với kích thước thu nhỏ, vì vậy vui lòng bỏ chọn "Thu nhỏ trang để vừa với khổ giấy (K)" trong hộp thoại in rồi mới in.
 2. Cách điền các mục trong giấy khai báo và mẫu tham khảo của giấy khai báo (Dự kiến đăng tải lần lượt các phiên bản ngôn ngữ khác nhau)
  PDF (Tiếng Nhật)PDF
Nơi khai báo Trường hợp khai báo qua Internet: Bạn có thể thực hiện khai báo qua Internet bằng cách sử dụng Hệ thống khai báo điện tử của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản. Opens in a new window Ngoài ra, bạn cần truy cập trước vào Hệ thống khai báo điện tử của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản để đăng ký thông tin người dùng.
Trường hợp mang đến quầy: Vui lòng liên hệ với Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài gần nhất (0570-013904).
Trường hợp gửi qua đường bưu điện: Vui lòng gửi kèm theo bản sao Thẻ lưu trú và gửi cho Ban phụ trách tiếp nhận khai báo thuộc Bộ phận Thông tin quản lý lưu trú, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo. Ngoài ra, vui lòng viết "届出書在中" (Bên trong đựng Giấy khai báo) bằng mực đỏ lên mặt trước của phong bì.
  (Địa chỉ gửi bưu điện) 14F Yotsuya Tower, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
     (Ban phụ trách tiếp nhận khai báo thuộc Bộ phận Thông tin quản lý lưu trú, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo)
Thời gian tiếp nhận trong trường hợp mang đến quầy Ngày thường từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều (Thời gian hoặc các ngày trong tuần có thể thay đổi tùy theo thủ tục, vì vậy vui lòng liên hệ với Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài (0570-013904).)
Quầy tư vấn Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài (0570-013904).

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang