Khai báo liên quan đến vợ/chồng

Tên thủ tục Khai báo liên quan đến vợ/chồng
Căn cứ của thủ tục Mục 3, Điều 19-16 của Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chứng nhận tị nạn
Đối tượng làm thủ tục Người lưu trú trung và dài hạn đã ly hôn với vợ/chồng hoặc vợ/chồng đã qua đời, có tư cách lưu trú là Đoàn tụ gia đình (chỉ bao gồm người có thể thực hiện các hoạt động hằng ngày với vai trò vợ/chồng), vợ/chồng, v.v... của người Nhật (chỉ bao gồm người có tư cách là vợ/chồng của người Nhật), vợ/chồng, v.v... của người vĩnh trú (chỉ bao gồm người có tư cách là vợ/chồng của người vĩnh trú, v.v...).  
Thời gian khai báo Trong vòng 14 ngày kể từ ngày có phát sinh lý do nêu trên
Người khai báo Bản thân người lưu trú trung và dài hạn
Các loại giấy tờ cần thiết, v.v...
 • Giấy khai báo
  (Chú ý) Bạn có thể sử dụng bất kỳ mẫu đơn nào có ghi các mục khai báo, tuy nhiên, sử dụng mẫu đơn tham khảo dưới đây sẽ thuận tiện hơn.
 • Xuất trình thẻ lưu trú hiện đang sở hữu (gửi kèm bản sao Thẻ lưu trú nếu gửi qua đường bưu điện)
  (Chú ý) Không cần nộp giấy tờ chứng minh các mục khai báo.
Các mục khai báo và mẫu tham khảo của giấy khai báo
 1. Mẫu tham khảo của giấy khai báo (Dự kiến đăng tải lần lượt các phiên bản ngôn ngữ khác nhau cho ví dụ điền)
  Vui lòng tham khảo cách điền và điền chính xác.
  Mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-8 PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh)Excel
  Ví dụ điền cho mẫu tham khảo Giấy khai báo số 1-8 PDF (Tiếng Nhật)PDF
  (Chú ý 1) Có thể in trên giấy khổ A4 đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản để sử dụng.
  (Chú ý 2) Mẫu giấy này có thể in với kích thước thu nhỏ, vì vậy vui lòng bỏ chọn "Thu nhỏ trang để vừa với khổ giấy (K)" trong hộp thoại in rồi mới in.
 2. Cách điền các mục trong giấy khai báo và mẫu tham khảo của giấy khai báo (Dự kiến đăng tải lần lượt các phiên bản ngôn ngữ khác nhau)
  PDF (Tiếng Nhật)PDF
Nơi khai báo Trường hợp khai báo qua Internet: Bạn có thể thực hiện khai báo qua Internet bằng cách sử dụng Hệ thống khai báo điện tử của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản. Opens in a new window Ngoài ra, bạn cần truy cập trước vào Hệ thống khai báo điện tử của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản để đăng ký thông tin người dùng.
Trường hợp mang đến quầy: Vui lòng liên hệ với Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài gần nhất (0570-013904).
Trường hợp gửi qua đường bưu điện: Vui lòng gửi kèm theo bản sao Thẻ lưu trú và gửi cho Ban phụ trách tiếp nhận khai báo thuộc Bộ phận Thông tin quản lý lưu trú, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo. Ngoài ra, vui lòng viết "届出書在中" (Bên trong đựng Giấy khai báo) bằng mực đỏ lên mặt trước của phong bì.
  (Địa chỉ gửi bưu điện) 14F Yotsuya Tower, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
     (Ban phụ trách tiếp nhận khai báo thuộc Bộ phận Thông tin quản lý lưu trú, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo)
Thời gian tiếp nhận trong trường hợp mang đến quầy Ngày thường từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều (Thời gian hoặc các ngày trong tuần có thể thay đổi tùy theo thủ tục, vì vậy vui lòng liên hệ với Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài (0570-013904).)
Quầy tư vấn Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài (0570-013904).

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang