Khai báo liên quan đến việc tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn

Tên thủ tục Khai báo liên quan đến việc tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn
Căn cứ của thủ tục Điều 19-17 của Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chứng nhận tị nạn
Đối tượng làm thủ tục Các cơ quan đã bắt đầu hoặc kết thúc việc tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn có tư cách lao động (Không bao gồm nghệ thuật, tôn giáo, báo chí, thực tập kỹ năng, kỹ năng đặc định.), tư cách lưu trú thực tập nghiên cứu (*Không bao gồm các cơ quan có nghĩa vụ phải khai báo tình trạng tuyển dụng người nước ngoài dựa trên Luật Đối sách việc làm.) hoặc các cơ quan đã bắt đầu hoặc kết thúc việc tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn có tư cách lưu trú du học  
Thời gian khai báo Trong vòng 14 ngày kể từ ngày bắt đầu hoặc kết thúc việc tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn
Người khai báo Nhân viên của cơ quan trực thuộc
Các loại giấy tờ cần thiết, v.v...
 • Giấy khai báo
  (Chú ý) Bạn có thể sử dụng bất kỳ mẫu đơn nào có ghi các mục khai báo sau đây, tuy nhiên, sử dụng mẫu đơn tham khảo dưới đây sẽ thuận tiện hơn.
 • Xuất trình các giấy tờ chứng minh nhân thân, v.v...
  (Chú ý) Không cần nộp giấy tờ chứng minh các mục khai báo.
Các mục khai báo
 • Các mục ghi trên giấy khai báo
  Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch/khu vực, địa chỉ cư trú, mã số Thẻ lưu trú (Bao gồm mã số đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài được xem như Thẻ lưu trú.) của người lưu trú trung và dài hạn
  Ngoài các mục điền thông thường ở trên, vui lòng điền thêm các mục khai báo cần thiết tùy theo mỗi trường hợp sau đây.
 1. Trường hợp bắt đầu tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn có tư cách lao động (Không bao gồm nghệ thuật, tôn giáo, báo chí, thực tập kỹ năng, kỹ năng đặc định.), tư cách lưu trú thực tập nghiên cứu
  1. Ngày tháng năm bắt đầu tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn
  2. Nội dung hoạt động mà người lưu trú trung và dài hạn thực hiện
   Mẫu tham khảo của giấy khai báo
    Dùng để khai báo riêng PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) Excel
    Dùng để khai báo đồng loạt cho nhiều ngườiPDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) Excel
    Danh sách rời đính kèm PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) Excel
 2. Trường hợp kết thúc việc tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn có tư cách lao động (Không bao gồm nghệ thuật, tôn giáo, báo chí, thực tập kỹ năng, kỹ năng đặc định.), tư cách lưu trú thực tập nghiên cứu
  Ngày tháng năm kết thúc việc tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn
  Mẫu tham khảo của giấy khai báo
   Dùng để khai báo riêng PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) Excel
   Dùng để khai báo đồng loạt cho nhiều ngườiPDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) Excel
   Danh sách rời đính kèm PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) Excel
 3. Trường hợp bắt đầu tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn có tư cách lưu trú du học
  Ngày tháng năm bắt đầu tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn
  Mẫu tham khảo của giấy khai báo
   Dùng để khai báo riêng PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) Excel
   Dùng để khai báo đồng loạt cho nhiều ngườiPDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) Excel
   Danh sách rời đính kèm PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) Excel
 4. Trường hợp kết thúc việc tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn có tư cách lưu trú du học
  1. Ngày tháng năm kết thúc việc tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn
  2. Lý do liên quan đến việc kết thúc tiếp nhận người lưu trú trung và dài hạn, như tốt nghiệp, thôi học, rời trường học và các lý do khác
   Mẫu tham khảo của giấy khai báo
    Dùng để khai báo riêng PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) Excel
    Dùng để khai báo đồng loạt cho nhiều ngườiPDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) Excel
    Danh sách rời đính kèm PDF (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF Excel (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) Excel
  (Chú ý 1) Có thể in trên giấy khổ A4 đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản để sử dụng.
  (Chú ý 2) Mẫu giấy này có thể in với kích thước thu nhỏ, vì vậy vui lòng bỏ chọn "Thu nhỏ trang để vừa với khổ giấy (K)" trong hộp thoại in rồi mới in.
Nơi khai báo Trường hợp khai báo qua Internet: Bạn có thể thực hiện khai báo qua Internet bằng cách sử dụng Hệ thống khai báo điện tử của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản. Opens in a new window Ngoài ra, bạn cần đăng ký trước thông tin người dùng.
Trường hợp mang đến quầy: Vui lòng liên hệ với Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài gần nhất (0570-013904).
Trường hợp gửi qua đường bưu điện: Vui lòng gửi cho ban phụ trách tiếp nhận khai báo thuộc Bộ phận Thông tin quản lý lưu trú, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo. Ngoài ra, vui lòng viết "届出書在中" (Bên trong đựng Giấy khai báo) bằng mực đỏ lên mặt trước của phong bì.
  (Địa chỉ gửi bưu điện) 14F Yotsuya Tower, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
     (Ban phụ trách tiếp nhận khai báo thuộc Bộ phận Thông tin quản lý lưu trú, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo)
Thời gian tiếp nhận trong trường hợp mang đến quầy Ngày thường từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều (Thời gian hoặc các ngày trong tuần có thể thay đổi tùy theo thủ tục, vì vậy vui lòng liên hệ với Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài (0570-013904).)
Quầy tư vấn Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương hoặc Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài (0570-013904).

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang