Về việc hoàn trả Thẻ lưu trú, v.v...

 Đối với người nước ngoài có Thẻ lưu trú hoặc Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt (dưới đây gọi là "Thẻ lưu trú, v.v..."), khi Thẻ lưu trú, v.v... mà người đó đang sở hữu đã mất hiệu lực vì các lý do như khi người đó không còn là người lưu trú trung và dài hạn hoặc không còn là người vĩnh trú đặc biệt, Thẻ lưu trú, v.v... hết hạn thời gian hiệu lực, hoặc không tái nhập cảnh trong thời gian giấy phép tái nhập cảnh còn hiệu lực khi xuất cảnh với giấy phép tái nhập cảnh, v.v..., thì người đó phải hoàn trả lại Thẻ lưu trú, v.v... cho Tổng Cục trưởng của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản trong vòng 14 ngày kể từ ngày Thẻ lưu trú, v.v.. đó mất hiệu lực.
 Khi người nước ngoài sở hữu Thẻ lưu trú, v.v... qua đời, thì người thân hoặc người đang sống cùng với người đó sẽ thực hiện việc hoàn trả.
 Về cách thức hoàn trả, vui lòng trực tiếp mang đến Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương có thẩm quyền đổi địa chỉ cư trú, hoặc nộp kèm mẫu tham khảo "Về việc hoàn trả Thẻ lưu trú, v.v..." và giấy tờ chứng minh lý do hoàn trả (giấy chứng tử, bản sao Sổ hộ khẩu, v.v...) rồi gửi đến địa chỉ hoàn trả dưới đây. Nếu không hoàn trả đúng hạn, bạn có thể sẽ bị phạt tiền.
 Ngoài ra, điều này cũng áp dụng với Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài được xem như Thẻ lưu trú, v.v...

(Địa chỉ hoàn trả trong trường hợp gửi trả)
 Gửi đến Văn phòng chi nhánh Odaiba của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo, Tòa nhà Tokyo Port Joint Government Building, 9F, 2-7-11 Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 Japan
   * Vui lòng ghi "Hoàn trả Thẻ lưu trú, v.v..." ở mặt trước của phong bì.

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang