Khai báo thay đổi địa chỉ cư trú (người vĩnh trú đặc biệt)

* Nếu bạn mang theo Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt hoặc Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài được xem như Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt đến quầy tiếp nhận của thành phố, quận, thị trấn, làng xã và tiến hành khai báo theo quy định tại Điều 22, Điều 23, hoặc Điều 30-46 của Luật Sổ đăng ký cư trú cơ bản thì xem như là bạn đã tiến hành khai báo địa chỉ cư trú như bên dưới. (Bạn không cần nộp giấy khai báo địa chỉ cư trú như bên dưới.)

Tên thủ tục Khai báo thay đổi địa chỉ cư trú
Căn cứ của thủ tục Mục 2, Điều 10 Luật Đặc biệt liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh đối với người đã rời khỏi quốc tịch Nhật Bản, v.v... dựa trên Hiệp ước hòa bình với Nhật Bản
Đối tượng làm thủ tục Người vĩnh trú đặc biệt đã thay đổi địa chỉ cư trú  
Thời gian khai báo Trong vòng 14 ngày kể từ ngày chuyển đến địa chỉ cư trú mới
Người khai báo
 1. Bản thân người khai báo (trừ những người dưới 16 tuổi)
 2. Người đại diện
  1. Trong trường hợp người khai báo chưa đủ 16 tuổi hoặc không thể tự đến khai báo vì bị bệnh (Chú ý 1) hoặc vì lý do khác, thì người thân từ 16 tuổi trở lên đang sống cùng với người khai báo đó sẽ đại diện thực hiện khai báo
  2. Khi bản thân người khai báo có yêu cầu người đại diện khai báo thay, thì người thân từ 16 tuổi trở lên đang sống cùng với người khai báo đó sẽ đại diện thực hiện khai báo (Chú ý 2)
  3. Người nhận được yêu cầu từ người nêu trong mục 1 hoặc mục 2 a. hoặc người đại diện theo pháp luật của người khai báo
  (Chú ý 1) Trường hợp "bị bệnh", vui lòng mang theo giấy chẩn đoán, v.v... để làm giấy tờ chứng minh.
  (Chú ý 2) Trường hợp đại diện khai báo theo "yêu cầu", vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF để làm giấy tờ chứng minh.
Người tiếp nhận Như trên
Lệ phí Không tính phí
Các loại giấy tờ cần thiết, v.v...
 • Giấy khai báo
 • Xuất trình Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt hoặc Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài được xem như Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt
Mẫu giấy khai báo Giấy khai báo địa chỉ cư trú PDF (Tiếng Nhật) PDF Excel (Tiếng Nhật) Excel
(Chú ý 1) Có thể in trên giấy khổ A4 đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản để sử dụng.
(Chú ý 2) Mẫu giấy này có thể in với kích thước thu nhỏ, vì vậy vui lòng bỏ chọn "用紙サイズに合わせてページを縮小(K)" (Thu nhỏ trang để vừa với khổ giấy) trong hộp thoại in rồi mới in.
Nơi khai báo Quầy phụ trách của thành phố, quận, thị trấn, làng xã nơi có địa chỉ cư trú
Thời gian tiếp nhận Giờ hành chính của quầy tiếp nhận của thành phố, quận, thị trấn, làng xã
Quầy tư vấn Quầy phụ trách của thành phố, quận, thị trấn, làng xã nơi có địa chỉ cư trú

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang