Khai báo thay đổi các mục đã ghi ngoại trừ địa chỉ cư trú trên Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt

Tên thủ tục Khai báo thay đổi các mục đã ghi ngoại trừ địa chỉ cư trú trên Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt
Căn cứ của thủ tục Mục 1, Điều 11 Luật Đặc biệt liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh đối với người đã rời khỏi quốc tịch Nhật Bản, v.v... dựa trên Hiệp ước hòa bình với Nhật Bản
Đối tượng làm thủ tục Người vĩnh trú đặc biệt có phát sinh thay đổi về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính hoặc quốc tịch/khu vực  
Thời gian khai báo Trong vòng 14 ngày kể từ ngày có phát sinh thay đổi các mục đã ghi như được nêu ở trên
Người khai báo
 1. Bản thân người khai báo (trừ những người dưới 16 tuổi)
 2. Người đại diện
  1. Trong trường hợp người khai báo chưa đủ 16 tuổi hoặc không thể tự đến khai báo vì bị bệnh (Chú ý 1) hoặc vì lý do khác, thì người thân từ 16 tuổi trở lên đang sống cùng với người khai báo đó sẽ đại diện thực hiện khai báo
  2. Khi bản thân người khai báo có yêu cầu người đại diện khai báo thay, thì người thân từ 16 tuổi trở lên đang sống cùng với người khai báo đó sẽ đại diện thực hiện khai báo (Chú ý 2)
 3. Người được ủy nhiệm
  1. Luật sư hoặc chuyên gia pháp lý về thủ tục hành chính đã khai báo với Cục trưởng của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương, người nhận được yêu cầu từ người được nêu trong mục 1 và 2 (1)
  2. Người đại diện theo pháp luật của người khai báo (trừ những người thân sống cùng thuộc mục 2 a. ghi trên)
  3. Trong trường hợp bản thân người khai báo chưa đủ 16 tuổi hoặc không thể tự đến khai báo vì bị bệnh (Chú ý 1) hoặc vì lý do khác, thì người thân hay người sống cùng với người khai báo đó hoặc người có vai trò tương đương được Tổng cục trưởng của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản công nhận là phù hợp sẽ khai báo thay

(Chú ý 1) Trường hợp "bị bệnh", vui lòng mang theo giấy chẩn đoán, v.v... để làm giấy tờ chứng minh.
(Chú ý 2) Trường hợp đại diện khai báo theo "yêu cầu", vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF để làm giấy tờ chứng minh.

Người tiếp nhận Như trên
Lệ phí Không tính phí
Các loại giấy tờ cần thiết, v.v...
 • Giấy khai báo
 • Hình thẻ (1 tấm, ghi họ tên vào mặt sau của hình thẻ được chụp theo tiêu chuẩn sau và nộp kèm với giấy khai báo)
  * Người dưới 16 tuổi không cần nộp hình thẻ.
  (Đơn vị: milimet)
  Các kích thước của hình thẻ
  1. Hình chỉ chụp người khai báo
  2. Kích thước không tính phần viền của hình thẻ phải thỏa mãn các kích thước như trong hình minh họa bên trên (kích thước của khuôn mặt được tính từ đỉnh đầu (bao gồm cả tóc.) đến cằm)
  3. Hình chụp khi đầu trần và chụp hướng chính diện
  4. Hình không phông nền (không có cả bóng người chiếu lên nền.)
  5. Hình chụp phải rõ nét
  6. Hình được chụp trong vòng 3 tháng trước ngày nộp
 • Tài liệu chứng minh có phát sinh thay đổi về các mục đã ghi
  (Ví dụ 1) Hộ chiếu
  (Ví dụ 2) Giấy tờ chứng nhận thay đổi "Họ tên", bản sao Sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng nhận việc nhập quốc tịch, được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia mà bạn mang quốc tịch hoặc khu vực mà Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chứng nhận tị nạn quy định, v.v...
  (Ví dụ 3) Giấy tờ chứng nhận theo các mục đăng ký dựa trên Sổ đăng ký quan hệ gia đình Hàn Quốc
  (Ví dụ 4) Giấy tờ chứng nhận mối quan hệ trong hộ khẩu hoặc phân xử vấn đề về gia đình, dựa trên các công việc về hộ khẩu liên quan đến nước ngoài (như là giấy tờ chứng nhận bổ sung giấy khai sinh sau, v.v...)
 • Xuất trình hộ chiếu
 • Xuất trình Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt (bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài được xem như Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt) đang sở hữu
 • Nếu không thể xuất trình hộ chiếu, thì hãy trình bản lý do ghi rõ lý do không thể xuất trình đó
 • Xuất trình các giấy tờ chứng minh danh tính, v.v... (trong trường hợp người được ủy nhiệm khai báo đi nộp giấy khai báo)
Mẫu giấy khai báo Giấy khai báo thay đổi các mục đã ghi trên Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt PDF (Tiếng Nhật)PDF Excel (Tiếng Nhật)Excel
(Chú ý 1) Có thể in trên giấy khổ A4 đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản để sử dụng.
(Chú ý 2) Mẫu giấy này có thể in với kích thước thu nhỏ, vì vậy vui lòng bỏ chọn "用紙サイズに合わせてページを縮小(K)" (Thu nhỏ trang để vừa với khổ giấy) trong hộp thoại in rồi mới in.
Nơi khai báo Quầy phụ trách của thành phố, quận, thị trấn, làng xã nơi có địa chỉ cư trú
Thời gian tiếp nhận Giờ hành chính của quầy tiếp nhận của thành phố, quận, thị trấn, làng xã
Quầy tư vấn Quầy phụ trách của thành phố, quận, thị trấn, làng xã nơi có địa chỉ cư trú

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang