Xin cấp lại Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt do bị mất, v.v...

Tên thủ tục Xin cấp lại Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt do bị mất, v.v...
Căn cứ của thủ tục Mục 1, Điều 13 Luật Đặc biệt liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh đối với người đã rời khỏi quốc tịch Nhật Bản, v.v... dựa trên Hiệp ước hòa bình với Nhật Bản
Đối tượng làm thủ tục Người vĩnh trú đặc biệt không còn sở hữu Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt do bị mất, bị đánh cắp, bị hủy hoại hoặc vì các lý do khác
Thời gian đăng ký Trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn biết được sự việc (nếu bạn biết sự việc trong thời gian đang không có mặt ở Nhật Bản, thì sẽ tính từ ngày tái nhập cảnh đầu tiên ngay khi trở lại Nhật Bản)
Người đăng ký
 1. Bản thân người đăng ký (trừ những người dưới 16 tuổi)
 2. Người đại diện
  1. Trong trường hợp bản thân người đăng ký chưa đủ 16 tuổi hoặc không thể tự đến đăng ký vì bị bệnh (Chú ý 1) hoặc vì lý do khác, thì người thân từ 16 tuổi trở lên đang sống cùng với người đăng ký đó sẽ đại diện thực hiện đăng ký
  2. Khi bản thân người đăng ký có yêu cầu người đại diện khai báo thay, thì người thân từ 16 tuổi trở lên đang sống cùng với người đăng ký đó sẽ đại diện thực hiện khai báo (Chú ý 2)
 3. Người được ủy nhiệm
  1. Luật sư hoặc chuyên gia pháp lý về thủ tục hành chính đã khai báo với Cục trưởng của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương, người nhận được yêu cầu từ người được nêu trong mục 1 và 2 (1)
  2. Người đại diện theo pháp luật của người đăng ký (trừ những người thân sống cùng thuộc mục 2 (1) ghi trên)
  3. Trong trường hợp người đăng ký chưa đủ 16 tuổi hoặc không thể tự đến khai báo vì bị bệnh (Chú ý 1) hoặc vì lý do khác, thì người thân hay người sống cùng với người khai báo đó hoặc người có vai trò tương đương được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận là phù hợp sẽ khai báo thay

(Chú ý 1) Trường hợp "bị bệnh", vui lòng mang theo giấy chẩn đoán, v.v... để làm giấy tờ chứng minh.
(Chú ý 2) Trường hợp đại diện khai báo theo "yêu cầu", vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (Tiếng Nhật, Tiếng Anh) PDF để làm giấy tờ chứng minh.

Người tiếp nhận Như trên
Lệ phí Không tính phí
Các loại giấy tờ cần thiết, v.v...
 • Đơn đăng ký
 • Hình thẻ (1 tấm, ghi họ tên vào mặt sau của hình thẻ được chụp theo tiêu chuẩn sau và nộp kèm với đơn đăng ký)
  * Người dưới 16 tuổi không cần nộp hình thẻ.
  (Đơn vị: milimet)
  Kích thước hình thẻ
  1. Hình chỉ chụp người đăng ký
  2. Kích thước không tính phần viền của hình thẻ phải thỏa mãn các kích thước như trong hình minh họa bên trên (kích thước của khuôn mặt được tính từ đỉnh đầu (bao gồm cả tóc.) đến cằm)
  3. Hình chụp khi đầu trần và chụp hướng chính diện
  4. Hình không phông nền (không có cả bóng người chiếu lên nền.)
  5. Hình chụp phải rõ nét
  6. Hình được chụp trong vòng 3 tháng trước ngày nộp
 • Giấy tờ chứng minh việc mất Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt (bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài được xem như Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt) (giấy chứng nhận đã khai báo đánh mất, giấy chứng nhận đã khai báo bị đánh cắp, giấy chứng nhận chịu thiệt hại do thảm họa, v.v...)
 • Xuất trình hộ chiếu
 • Nếu không thể xuất trình hộ chiếu, thì hãy trình bản lý do ghi rõ lý do không thể xuất trình đó
 • Xuất trình các giấy tờ chứng minh danh tính, v.v... (trong trường hợp người được ủy nhiệm khai báo đi nộp đơn đăng ký)
Mẫu đơn đăng ký Đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt PDF (Tiếng Nhật) PDF Excel (Tiếng Nhật) Excel
(Chú ý 1) Có thể in trên giấy khổ A4 đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản để sử dụng.
(Chú ý 2) Mẫu giấy này có thể in với kích thước thu nhỏ, vì vậy vui lòng bỏ chọn "用紙サイズに合わせてページを縮小(K)" (Thu nhỏ trang để vừa với khổ giấy) trong hộp thoại in rồi mới in.
Nơi đăng ký Quầy phụ trách của thành phố, quận, thị trấn, làng xã nơi có địa chỉ cư trú
Thời gian tiếp nhận Giờ hành chính của quầy tiếp nhận của thành phố, quận, thị trấn, làng xã
Quầy tư vấn Quầy phụ trách của thành phố, quận, thị trấn, làng xã nơi có địa chỉ cư trú

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang