Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài, v.v...

Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài

Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản đã thành lập quầy tư vấn (Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người nước ngoài, v.v...) ở mỗi Cục, Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương để giải đáp các thắc mắc về thủ tục nhập cảnh hoặc thủ tục lưu trú, v.v... cho người dân. Chúng tôi giải đáp các thắc mắc bằng nhiều ngôn ngữ qua điện thoại, tại quầy hoặc email.

Liên hệ qua điện thoại

Bạn có thể sử dụng từ mọi nơi trên đất nước.
Điện thoại 0570-013904
(IP, nước ngoài: 03-5796-7112)

Thời gian: Ngày thường 8:30 sáng ~ 5:15 chiều

Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Philippines, tiếng Nepal, tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng Khmer (Campuchia), tiếng Myanmar, tiếng Mông Cổ, tiếng Pháp, tiếng Sinhala, tiếng Urdu

* Đã có nhiều trường hợp gọi nhầm số xảy ra, vì vậy, vui lòng xác nhận lại số điện thoại trước khi liên hệ.

Liên hệ tại quầy

  Địa chỉ Thời gian Ngôn ngữ hỗ trợ
Sapporo 060-0042
Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ số 3 Sapporo, 12 chome Odorinishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Ngày thường 9:00 sáng ~ 4:00 chiều (Trừ khoảng thời gian 12:00 trưa ~ 1:00 chiều.) Tiếng Nhật, tiếng Anh
Sendai 983-0842
Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ về pháp lý số 2 Sendai, 1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
Ngày thường 8:45 sáng ~ 4:30 chiều Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung (Có trường hợp có thể hỗ trợ cả tiếng Hàn.)
Tokyo 108-8255
5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo
Ngày thường 8:30 sáng ~ 5:15 chiều Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Philipines
Yokohama 236-0002
10-7 Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
Ngày thường 8:30 sáng ~ 5:15 chiều Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha
Nagoya 455-8601
5-18 Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
Ngày thường 8:30 sáng ~ 4:00 chiều Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Philipines
Osaka 559-0034
1-29-53 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka
Ngày thường 8:30 sáng ~ 5:15 chiều Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha
Kobe 650-0024
Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ khu vực Kobe, 29 Kaigandori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken
Ngày thường 8:30 sáng ~ 5:15 chiều Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung (Có trường hợp có thể hỗ trợ cả tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Bồ Đào Nha.)
Hiroshima 730-0012
Bên trong Tòa nhà phức hợp các văn phòng chính phủ về pháp lý Hiroshima, 2-31 Kamihatchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken
Ngày thường 9:00 sáng ~ 4:00 chiều Tiếng Nhật, tiếng Anh (Có trường hợp có thể hỗ trợ cả tiếng Trung.)
Takamatsu 760-0033
Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ về pháp lý Takamatsu, 1-1 Marunouchi, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
Ngày thường 9:00 sáng ~ 4:00 chiều (Trừ khoảng thời gian 12:00 trưa ~ 1:00 chiều.) Tiếng Nhật, tiếng Anh
Fukuoka 810-0073
Tòa nhà phức hợp các văn phòng chính phủ về pháp lý số 1 Fukuoka, 3-5-25 Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken
Ngày thường 9:00 sáng ~ 4:00 chiều Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung (Có trường hợp có thể hỗ trợ cả tiếng Hàn.)
Naha 900-0022
Tòa nhà liên hợp các văn phòng chính phủ khu vực số 1 Naha, 1-15-15 Hikawa, Naha-shi, Okinawa-ken
Ngày thường 9:00 sáng ~ 4:00 chiều (Trừ khoảng thời gian 12:00 trưa ~ 1:00 chiều.) Tiếng Nhật, tiếng Anh

Liên hệ qua email

Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Nhật, tiếng Anh

(Xin lưu ý rằng, chúng tôi sẽ không thể trả lời cho các email viết bằng tiếng nước ngoài khác các ngôn ngữ nêu trên.)

Nếu bạn muốn gửi các thắc mắc, v.v... của mình về thủ tục nhập cảnh, lưu trú đến cho chúng tôi, vui lòng nhấp vào địa chỉ email bên dưới.

Nội dung có thể gửi bằng email

  • Thắc mắc và tư vấn liên quan đến các thủ tục chung như nhập cảnh, lưu trú, v.v...
  • Ý kiến và nguyện vọng liên quan đến công tác hành chính trong quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú

Nội dung không thể trả lời

  • Góc nhìn về việc đăng ký và cấp phép liên quan đến các trường hợp cá nhân
  • Tình trạng tiến độ thẩm tra, kết quả xử lý
  • Tình trạng tiến độ thủ tục cưỡng chế trục xuất

(Điểm lưu ý)

  • Tùy thuộc vào nội dung thắc mắc được gửi đến, sẽ có những trường hợp chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để trả lời hoặc không thể trả lời.
  • Ý kiến và nguyện vọng của bạn sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác hành chính trong quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú.
  • Xin lưu ý rằng, tùy thuộc vào cài đặt hoặc dòng điện thoại di động bạn sử dụng để gửi email cho chúng tôi mà có thể bạn sẽ không nhận được câu trả lời từ phía chúng tôi.
  • Trung tâm thông tin của chúng tôi sẽ không thể trả lời cho các thắc mắc về vấn đề góc nhìn liên quan đến việc xin cấp phép vĩnh trú.

Ngoài ra, về hướng dẫn cấp phép vĩnh trú, vui lòng xem tại đây.

Địa chỉ email

Trung tâm tư vấn toàn diện

Chúng tôi đã hợp tác với quầy tư vấn của chính quyền địa phương và thành lập Trung tâm tư vấn toàn diện để tư vấn và cung cấp thông tin cần thiết về sinh hoạt, thủ tục hành chính của các thủ tục quản lý nhập cảnh, v.v... cho cư dân người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản.

Các trung tâm này sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua điện thoại và trực tiếp tại quầy tư vấn bằng cả tiếng Nhật và tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Trung, v.v...).

Vui lòng xem thông tin bên dưới để biết thông tin về ngôn ngữ và thời gian tiếp nhận tư vấn.

* Đã có nhiều trường hợp gọi nhầm số xảy ra, vì vậy, vui lòng xác nhận lại số điện thoại trước khi liên hệ.

  Địa chỉ Số điện thoại Ngôn ngữ hỗ trợ

Trung tâm hỗ trợ tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài

160-0021
2-44-1 Kabuki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo
Tầng 11, Tokyo Health Plaza "Hygeia"
Bên trong Shinjuku Multicultural Plaza
Điện thoại
03-3202-5535
Điện thoại/FAX
03-5155-4039
Tiếng Trung, tiếng Anh (thứ Hai ~ thứ Sáu)
Tiếng Bồ Đào Nha (thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư)
Tiếng Tây Ban Nha (thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư)
Tiếng Indonesia (thứ Ba)
Tiếng Việt (thứ Hai, thứ Tư)
Tiếng Tagalog (thứ Sáu)
(ngoại trừ thứ Tư tuần thứ 2 và tuần thứ 4 trong tháng)
Trung tâm tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài Saitama 330-0074
Tầng 3, Toà nhà Chính phủ Uwara tỉnh Saitama
5-6-5, Kitaurawa, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama-ken
Điện thoại 048-833-3296
FAX 048-833-3600
Tư vấn, hướng dẫn về các thủ tục nhập cảnh, lưu trú
Tiếng Trung (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu)
Tư vấn, hướng dẫn về việc làm, v.v... dành cho người nước ngoài
Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, Hangul, tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Việt (thứ Ba)
Hướng dẫn về sinh hoạt và các dịch vụ khác liên quan đến sinh hoạt
Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung
Hangul, tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Việt (hỗ trợ thường xuyên)
Trung tâm tư vấn toàn diện hỗ trợ tổng hợp cho người nước ngoài Hamamatsu 430-0916
Tầng 4, Create Hamamatsu, 2-1 Hayauma-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken
Điện thoại 053-458-1510
FAX 053-458-2197
Tư vấn và cung cấp thông tin về các thủ tục nhập cảnh, lưu trú (chỉ thứ Tư)
Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha
Tư vấn và cung cấp thông tin về sinh hoạt và các dịch vụ khác liên quan đến sinh hoạt (thứ Hai ~ Chủ nhật)
Ngôn ngữ có nhân viên tư vấn (ngày thứ, thời gian sẽ khác nhau tùy vào ngôn ngữ.)
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Trung
Tiếng Tagalog
Tiếng Việt
Tiếng Indonesia

Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài

Bạn có thể trao đổi với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú tại Trung tâm hỗ trợ lưu trú cho người nước ngoài (FRESC) (PDF (日本語)PDF/PDF (English, 中文, 한국어)PDF/PDF (Tiếng Việt, Tagalog, Português)PDF)

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang