• TOP
  • Về đường link liên kết, bản quyền, v.v...

Về đường link liên kết, bản quyền, v.v...

Ban Tổng vụ, Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản

1 Về đường link liên kết

  1. Về nguyên tắc, "Trang web Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản" cho phép tự do dẫn đường link liên kết. Tuy nhiên, việc này không áp dụng trong trường hợp có lưu ý về hạn chế, v.v... đường link liên kết trong các thông tin.
  2. Không cần sự cho phép hoặc liên hệ nếu tạo đường link liên kết.
  3. Khi đặt đường link liên kết, vui lòng ghi rõ đó là đường link liên kết đến "Trang web Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản".
  4. Những thông tin nêu trên là nói đến "Trang web Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản" (https://www.isa.go.jp/en/), không áp dụng cho các trang web khác có liên kết với trang web này.

2 Về bản quyền

Toàn bộ nội dung trên trang web Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản và từng thông tin cá nhân được đăng tải đều được bảo vệ bản quyền theo các điều ước quốc tế và bản quyền của Nhật Bản. Nếu sử dụng thông tin được đăng tải trên trang web này, vui lòng sử dụng theo "Về việc sử dụng nội dung của trang web Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản".

3 Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo độ chính xác cho thông tin đăng tải trên trang web này, nhưng Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với toàn bộ hành vi của người dùng sử dụng thông tin trên trang web này.

4 Khác

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc xóa nội dung của trang web này mà không cần báo trước.

Lên đầu trang