Hỗ trợ duy trì việc làm cho các thực tập sinh kỹ năng gặp khó khăn trong việc tiếp tục thực tập, v.v... do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới gây ra

Nhằm duy trì việc làm tại Nhật Bản cho các thực tập sinh kỹ năng và người nước ngoài có kỹ năng đặc định bị sa thải, gặp khó khăn trong việc tiếp tục thực tập do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới gây ra, Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản sẽ hợp tác với các bộ, cơ quan có liên quan, hỗ trợ tìm việc làm mới trong các lĩnh vực công nghiệp đặc định (12 lĩnh vực của chế độ kỹ năng đặc định), cũng như là cấp tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” theo một số yêu cầu nhất định để hỗ trợ người nước ngoài duy trì việc làm tại Nhật Bản.

* Nếu bạn có nguyện vọng lưu trú tại Nhật Bản để được hỗ trợ duy trì việc làm do gặp khó khăn khi về nước, v.v..., hoặc do gặp khó khăn trong việc tiếp tục hoạt động theo tư cách lưu trú với nguyên nhân không do trách nhiệm của bản thân mà bởi ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới gây ra, thì bạn sẽ được phép lưu trú ở Nhật Bản tối đa 1 năm, chỉ đối với trường hợp thời hạn lưu trú theo tư cách lưu trú hiện tại hết hạn trước ngày 1 tháng 11 năm 2022.
Chi tiết vui lòng xem tại đây. (PDF) (Tiếng Nhật)PDF

(Lưu ý) Đối tượng đủ điều kiện áp dụng biện pháp này (những người có nguyện vọng lưu trú tại Nhật Bản do gặp khó khăn khi về nước) bao gồm cả những người muốn ở lại Nhật Bản để được hỗ trợ duy trì việc làm do khó khăn trong việc tiếp tục hoạt động theo tư cách lưu trú với nguyên nhân không do trách nhiệm của bản thân mà bởi ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới gây ra.

<Có thể tải tờ rơi tại đây>

1. Đối tượng

(1) Người nước ngoài gặp khó khăn trong việc tiếp tục lưu trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú hiện tại, và không thể làm việc tại các cơ sở liên quan bất kể có phải do trách nhiệm của mình hay không, do tình hình hoạt động của cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan dự định tiếp nhận xấu đi, v.v... (phá sản, cắt giảm nhân sự, chấm dứt hợp đồng, hủy bỏ việc tuyển dụng, v.v...), bởi ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới gây ra.
(Chú ý) Những người không thể thực hiện các hoạt động tương ứng với tư cách lưu trú hiện tại như dưới đây là đối tượng được hỗ trợ.

  1. Thực tập sinh kỹ năng, người nước ngoài có kỹ năng đặc định
  2. Người nước ngoài đã làm việc với tư cách lao động ("Kỹ thuật, tri thức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế", "Kỹ năng", v.v...)
  3. Du học sinh đã hoàn thành các khóa học theo quy định tại các cơ sở giáo dục

(2) Thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài đã hoàn thành khóa thực tập kỹ năng theo dự tính nhưng gặp khó khăn trong việc đảm bảo chuyến bay về nước và trở về nơi cư trú ở quốc gia đang mang quốc tịch, do sân bay bị đóng cửa và hạn chế đi lại, v.v... bởi ảnh hưởng của việc lây lan bệnh truyền nhiễm do virus Corona chủng mới gây ra (Đối tượng mới được áp dụng từ ngày 7/9/2020.)

* Chỉ áp dụng cho những người muốn tiếp tục lưu trú để trang bị các kỹ năng cần thiết cho việc hoạt động với Kỹ năng đặc định, trong cả hai trường hợp (1) và (2).

2. Thủ tục xin cấp phép thay đổi tư cách lưu trú

Sau khi ký kết hợp đồng lao động giữa người nước ngoài và cơ quan tiếp nhận mới (Chỉ những cơ quan thuộc 12 lĩnh vực của chế độ kỹ năng đặc định.), hãy nộp Đơn xin cấp phép thay đổi tư cách lưu trú sang tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương gần nhất (Kể cả Chi cục và Văn phòng chi nhánh.) có thẩm quyền đối với địa chỉ cư trú của người nước ngoài, kèm theo các loại giấy tờ cần thiết sau đây.

* Trong số 12 lĩnh vực, người được chứng nhận làm việc trở lại trong lĩnh vực ngành công nghiệp vật liệu, ngành sản xuất máy móc công nghiệp, ngành công nghiệp liên quan đến thông tin điện - điện tử chỉ giới hạn ở những người nước ngoài có kỹ năng đặc định đã hoạt động trong lĩnh vực này, và thực tập sinh kỹ năng đã tiến hành chương trình thực tập kỹ năng về nghề nghiệp và công việc có thể chuyển sang lĩnh vực này mà không phải tham gia kỳ thi như là người đã hoàn thành tốt chương trình thực tập kỹ năng số 2, người đã bị sa thải trong thời gian hoạt động đó và người đã hoàn thành chương trình nhưng gặp khó khăn khi về nước.

(1) Các loại giấy tờ cần thiết

(2) Hạng mục cần lưu ý

  1. Trường hợp người nước ngoài đã hoàn thành chương trình thực tập kỹ năng và chuyển sang chính sách này, thì theo nguyên tắc, chi phí về nước sẽ do bản thân người đó chi trả, trong trường hợp người đó không thể chi trả chi phí về nước thì cơ quan tiếp nhận người nước ngoài theo chính sách này sẽ chịu trách nhiệm chi trả.
    Về điểm này, cơ quan tiếp nhận mới vui lòng giải thích đầy đủ cho người nước ngoài và chỉ ký hợp đồng tuyển dụng sau khi đã hiểu rõ.
  2. Đối với những người đã được cấp phép thay đổi tư cách lưu trú sang "Hoạt động đặc định (có thể làm việc - tối đa 1 năm)", nếu sau đó việc tiếp tục nhận vào làm việc tại cơ quan tiếp nhận gặp khó khăn, vui lòng nhanh chóng gửi "Báo cáo về việc gặp khó khăn trong việc tiếp nhận" đến cho Cục/Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương gần nhất.

3. Hỗ trợ kết nối liên quan đến hợp đồng lao động

Hỗ trợ kết nối người nước ngoài tìm việc với các doanh nghiệp tuyển dụng, kết thúc kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2022.

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang