Chế độ kỹ năng đặc định

Ngày 8 tháng 12 năm 2018, "Luật sửa đổi một số điều khoản của Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chứng nhận tị nạn và Luật Thành lập Bộ Tư pháp" đã được hoàn thành tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 197 (kỳ họp bất thường), và được ban hành vào ngày 14 cùng tháng (Luật Số 102 năm 2018). Luật sửa đổi này bao gồm các nội dung về thiết lập tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định loại 1" và "Kỹ năng đặc định loại 2", thành lập Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, v.v...

Danh mục

Dành cho người nước ngoài mong muốn làm việc tại Nhật Bản Dành cho các doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân, v.v... muốn tuyển dụng người nước ngoài Thông tin theo từng quốc gia

Cập nhật thông tin

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang